1

Влезте в организацията на клиента на https://admin.webex.com.

2

От навигационния екран вляво, в раздела Услуги щракнете върху Център за контакти > Функции.

3

Изберете раздела Виртуален агент и изберете виртуалния асистент, който искате да редактирате.

4

Променете атрибута, който искате да промените.

5

Щракнете върху Готово , за да запишете редакциите.