Pomoć za Webex događaje (ranije socio)

Resursi u nastavku pomoći će vam da uspijete s određenim uputama, informacijama i nagrađivanom podrškom.

Akademija za webex događaje

Steknite i certificirajte znanje o događajima na Webex Events Academy. Saznajte više na http://academy.socio.events/.

Baza znanja

Naša sveobuhvatna baza znanja sadrži mnoštvo uputa, savjeta i najboljih praksi. Saznajte više na https://help.socio.events/.

Podrška

Obratite se podršci pomoću mjehurića chata u donjem desnom kutu bilo koje stranice na platformi webex događaja. Saznajte više o dostupnosti podrške u https://help.socio.events/en/articles/3371771

Novosti

Saznajte više o najnovijim proizvodima, značajkama i poboljšanjima na našoj stranici Što je novo. Svakako se prijavite za ažuriranja e-pošte kako nikada ne biste propustili ažuriranje. Saznajte više na https://whatsnew.socio.events/.

Stranica stanja

Pregledajte i pretplatite se na ažuriranja o planiranom održavanju i općem zdravlju svih proizvoda Webex događaja. Saznajte više na https://status.socio.events/.