1.

Iz pogleda kupaca uhttps://admin.webex.com , idite na Upravljanje > Lokacije .

2.

Odaberite mjesto gdje želite promijeniti glavni broj.

3.

Odaberite Zove karticu i odaberite telefonski broj s padajući izbornik ispod Glavni broj .


 

Za korisnike koji koriste samo lokale, ovo je ID broj pozivatelja . Za PSTN pozive, ovaj se broj može dodijeliti korisnicima ili značajkama.


 

Ako odaberete besplatni broj kao glavni broj za lokaciju, preporučujemo da ažurirate broj za povratni poziv u hitnim slučajevima za lokaciju jer besplatni broj nema adresu hitne službe. Za više informacija pogledajte Konfigurirajte broj za hitni povratni poziv za lokaciju .

4.

Kliknite Spremi.