1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Управление > Местоположения .

2

Изберете мястото, където искате да промените основния номер.

3

Изберете Обаждане раздел и изберете телефонен номер от падащо меню под Основен номер .


 

За потребители само с разширение това е ИД номер на обаждащия се. За PSTN повиквания този номер може да бъде присвоен на потребители или функции.


 

Ако изберете безплатен номер като основен номер за местоположение, препоръчваме да актуализирате номера за спешно обратно повикване за местоположението, тъй като безплатен номер няма адрес за спешни служби. За повече информация вж Конфигурирайте номер за спешно обратно повикване за местоположение .

4

Щракнете върху Запиши.