1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Повикване > местоположения .

2

Изберете местоположението, където бихте искали да промените основния номер.

3

Под Основен номеризберете телефонния номер от падащото меню.


 

За потребители, които са само с разширение, това е идентификационният номер на повикващия. За PSTN разговори този номер може да бъде присвоен на потребители или функции.


 

Ако изберете номер без пътно таксуване като основен номер за дадено местоположение, препоръчваме актуализиране на Номера за спешни повиквания за местоположението, защото номер без пътна такса няма адрес за спешни услуги. За повече информация вижте Конфигуриране на номер за аварийно повикване за местоположение.

4

Щракнете върху Запиши.