1

Vanuit de klantweergave inhttps://admin.webex.com , ga naar Beheer > Locaties .

2

Selecteer de locatie waar u het hoofdnummer wilt wijzigen.

3

Selecteer de Bellen en kies het telefoonnummer in het vervolgkeuzemenu onder Hoofdnummer .


 

Voor gebruikers met alleen een toestel is dit het nummer van de beller-id. Voor PSTN-gesprekken kan dit nummer worden toegewezen aan gebruikers of functies.


 

Als u een gratis nummer als hoofdnummer voor een locatie kiest, raden we u aan het terugbelnummer in geval van nood bij te werken voor de locatie omdat een gratis nummer geen adres heeft voor noodservices. Bekijk Terugbelnummer in geval van nood configureren voor een locatie voor meer informatie.

4

Klik op Opslaan.