1

Iz prikaza kupca u programu pogledajte stavku Pozivanje > lokacije.https://admin.webex.com

2

Izaberite lokaciju na kojoj želite da promenite glavni broj.

3

Izaberite karticu Pozivanje i odaberite broj telefona kartice u okviru padajući meni " Glavni broj".


 

Ovo je ID broj pozivaoca za korisnike koji imaju samo lokal. Za PSTN pozive, ovaj broj se može dodeliti korisnicima ili funkcijama.


 

Ako izaberete broj za besplatan poziv kao glavni broj za lokaciju, preporučujemo ažuriranje broja za povratni poziv u hitnim slučajevima za lokaciju jer adresa za broj za besplatan poziv hitne službe nema adresu za hitne službe. Više informacija potražite u članku Konfigurisanje broja za povratni poziv u hitnim slučajevima za lokaciju.

4

Kliknite na Sačuvaj.