1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.comprogramu idite na stavku Pozivanje > lokacije.

2

Izaberite lokaciju na kojoj želite da promenite glavni broj.

3

U okviruGlavni broj odaberite broj telefona iz padajuće menija.


 

Za korisnike samo za proširenje, ovo je ID broj pozivaoca. Za PSTN pozive, ovaj broj se može dodeliti korisnicima ili funkcijama.


 

Ako odaberete broj bez putarine kao glavni broj lokacije, preporučujemo ažuriranje broja povratnog poziva za hitne slučajeve za lokaciju jer broj bez putarine nema adresu hitnih službi. Više informacija potražite u članku Konfigurisanje broja povratnog poziva za slučaj opasnosti za lokaciju.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.