1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Zvládanie > Miesta.

2

Vyberte miesto, kde chcete zmeniť hlavné číslo.

3

Vyberte Volanie a vyberte telefónne číslo z rozbaľovacej ponuky pod Hlavné číslo.


 

Pre používateľov, ktorí používajú iba klapku, je to číslo ID volajúceho. V prípade hovorov PSTN možno toto číslo priradiť používateľom alebo funkciám.


 

Ak si ako hlavné číslo pre miesto vyberiete bezplatné číslo, odporúčame vám aktualizovať číslo spätného tiesňového volania pre dané miesto, pretože bezplatné číslo nemá adresu tiesňových služieb. Ďalšie informácie nájdete v časti Nakonfigurujte číslo tiesňového spätného volania pre miesto.

4

Kliknite Uložiť.