1

müşteri görünümünden Calling > Konumlar’a gidin.https://admin.webex.com

2

Ana numarasını değiştirmek istediğiniz konumu seçin.

3

seçin arama sekmesine gidin ve altındaki açılan liste menüsü telefon numarası seçin. Ana Numara .


 

Yalnızca dahili numara kullanıcıları için bu, arayan kimliği numarasıdır. PSTN çağrıları için bu numara kullanıcılara veya özelliklere atanabilir.


 

Ana numara olarak ücretsiz bir numara belirlediğiniz konumlarda, ücretsiz numaraların acil durum hizmetleri adresi olmadığından bu konumların Acil Durum Geri Arama Numarasını güncellemenizi öneririz. Daha fazla bilgi için bkz. Bir Konumun Acil Durum Geri Arama Numarasını Yapılandırma.

4

Kaydet seçeneğine tıklayın.