1

מתצוגת הלקוח ב - , עבור אל ניהול > יישומים.https://admin.webex.com

2

בחר את המיקום שבו תרצה לשנות את המספר הראשי.

3

בחר את מתקשר כרטיסיית ובחר את מספר טלפון תפריט נפתח מתחת מספר ראשי .


 

עבור לקוחות שלוחה בלבד, זהו מספר המזהה של המתקשר. עבור שיחות PSTN, ניתן להקצות מספר זה למשתמשים או לתכונות.


 

אם אתה בוחר במספר מספר חינם הראשי של מיקום, אנו ממליצים לעדכן את מספר החירום להתקשרות חוזרת עבור המיקום מכיוון מספר חינם חירום אין כתובת של שירותי חירום. למידע נוסף, ראה הגדר מספר חירום להתקשרות חוזרת עבור מיקום .

4

לחץ על שמור.