1

מתצוגת הלקוח בhttps://admin.webex.com, יש לעבור אל ' חיוג' > 'מיקומים '.

2

בחר את המיקום שבו ברצונך לשנות את המספר הראשי.

3

תחת המספר הראשי, בחר את מספר הטלפון מהתפריט הנפתח.


 

עבור משתמשים עם סיומת בלבד, זהו מספר זיהוי המתקשר. עבור שיחות PSTN, ניתן להקצות מספר זה למשתמשים או לתכונות.


 

אם בחרת במספר ללא אגרה כמספר הראשי של מיקום, מומלץ לעדכן את מספר החיוג החוזר לשעת חירום עבור המיקום מכיוון שלמספר ללא אגרה אין כתובת לשירותי החירום. למידע נוסף, עיין בהגדרת מספר החיוג החוזר לשעת חירום עבור מיקום.

4

לחץ על שמור.