Cisco Webex Room Navigator za montažu zidova može se konfigurirati kao uređaj za rezervaciju soba. Prikazuje status availabillity sobe i korisnici mogu rezervirati improvizirane sastanke ili vidjeti kalendar soba.


Soba dostupna sa zelenim svjetlom

Uređaj za rezervaciju soba ima svjetlosnu traku u boji koja pruža naznaku statusa sobe iz daljine.

  • Zelena - dostupna

  • Crvena - u upotrebi

  • Žuti - sastanak počinje uskoro (10 minuta prije početka novog sastanka)

Dodirnite gumb Kalendar soba da biste vidjeli nadolazeće sastanke.


Kalendar soba

Ako je soba dostupna, sobu rezervirate dodirom na gumb Rezerviraj odmah .


Panel za rezervacije

Soba se može rezervirati od sadašnjeg vremena do ponoći istog dana, sve dok je soba dostupna. Minimalno vrijeme sastanka je 10 minuta.

Dodirnite vremenski okvir da biste rezervirali sobu na 15 minuta ili više. Zatim dodirnite Knjiga .

Raspored prostorija prikazat će detalje sastanka, a boja LED diode promijenit će se u crvenu.


Soba u uporabi

Kada napravite rezervaciju, novi sastanak postaje vidljiv u kalendaru sobe za sastanke, ali se ne prikazuje u vašem osobnom kalendaru.