Cisco Webex Room Navigator za zidnu montažu može se konfigurirati kao uređaj za rezervaciju soba. Prikazuje status sobne pokretljivosti i korisnici mogu rezervirati improvizirane sastanke ili vidjeti kalendar sobe.


Soba dostupna sa zelenim svjetlom

Uređaj za rezervaciju soba ima svijetlu traku u boji kako bi se pružila naznaka statusa sobe iz daljine.

  • Zeleno - dostupno

  • Crvena - u uporabi

  • Žuti - sastanak počinje uskoro (10 minuta prije početka novog sastanka)

Dodirnite gumb Sobni kalendar kako biste vidjeli predstojeće sastanke.


Kalendar soba

Ako je soba dostupna, rezervirajte je dodirom na gumb Rezerviraj odmah.


Panel za rezervacije

Soba se može rezervirati od sadašnjeg vremena do ponoći istog dana, pod uvjetom da je soba dostupna. Minimalno vrijeme sastanka je 10 minuta.

Dodirnite termin kako biste rezervirali smještaj na 15 ili više minuta. Zatim dodirnite Rezerviraj.

Raspored soba će prikazati detalje sastanka i boja led će se promijeniti u crvenu.


Soba u uporabi

Kad rezervirate smještaj, novi termin sastanka postaje vidljiv u kalendaru sobe za sastanke, ali ne i u vašem osobnom kalendaru.