Cisco Webex Room Navigator za zidnu montažu može se konfigurirati kao uređaj za rezervaciju sobe. Prikazuje status pokretljivosti sobe i korisnici mogu da rezervišu neočekivane sastanke ili da vide kalendar sobe.


Soba je dostupna sa zelenim svjetlom

Uređaj za rezervacije soba ima svijetlu traku u boji koja daje naznaku statusa sobe iz daljine.

  • Zeleno - dostupno

  • Crvena - u upotrebi

  • Žuti - sastanak počinje uskoro (10 minuta pre početka novog sastanka)

Dodirnite dugme Kalendar sobe da biste videli predstojeće sastanke.


Kalendar soba

Ako je soba slobodna, možete da je rezervišete pritiskom na dugme Rezerviši odmah.


Panel za rezervacije

Prostorija se može rezervisati od sadašnjeg vremena do ponoći istog dana, pod uslovom da je soba dostupna. Minimalno vreme sastanka je 10 minuta.

Dodirnite termin da biste rezervisali sobu na 15 ili više minuta. Zatim dodirnite Rezerviši.

Raspored soba će prikazati detalje sastanka i boja led diode će biti promenjena u crvenu.


Soba u upotrebi

Kada rezervišete, novi termin sastanka postaje vidljiv u kalendaru sobe za sastanke, ali ne i u vašem ličnom kalendaru.