Cisco Webex Room Navigator за монтаж на стена може да бъде конфигуриран като устройство за резервация на стая. Той показва състоянието на наличност на стаята и потребителите могат да резервират импровични срещи или да видят календара на стаята.


Стая на разположение със зелена светлина

Устройството за резервация на стаи разполага с цветна светлинна лента, за да осигури индикация за състоянието на стаята от разстояние.

  • Зелен - наличен

  • Червен - в употреба

  • Жълто - среща започвайки скоро (10 минути преди началото на нова среща)

Докоснете бутона "Календар на стаята", за да видите предстоящите събрания.


Календар на стаята

Ако стаята е на разположение, резервирате стаята, като докоснете бутона Книга сега .


Панел за резервация

Стаята може да се резервира от сегашното време до полунощ на същия ден, стига стаята да е на разположение. Минималното време за среща е 10 минути.

Докоснете слота за време, за да резервирате стаята за 15 минути или повече. След това докоснете Книга .

Планировчика на стаята ще покаже детайлите за събранието и цветът на светодиода ще се промени в червено.


Стая в употреба

Когато правите резервация, новото събрание става видимо в календара на заседателната зала, но то не се показва в личния ви календар.