Fout: de conferentie is vol. U kunt niet aan de conferentie worden toegevoegd.

Fout: De conferentie is vol. U kunt niet aan de conferentie worden toegevoegd.

Bericht 'Conferentie is vol' als ik probeer deel te nemen aan de audioconferentie.

Kan niet deelnemen aan de teleconferentie, u kunt niet worden toegevoegd aan de conferentie.

Deelnemer ontvangt een fout en kan niet deelnemen aan de teleconferentie.


Oorzaak:
Dit bericht wordt ontvangen als de audioconferentie het maximale toegestane aantal deelnemers heeft bereikt.


Oplossing:
deelnemers moeten opnieuw proberen in te bellen in de conferentie of contact opnemen met de host van de vergadering voor hulp.

Opmerking:voor audio-abonnement of vergadercapaciteit moet u contact opnemen Cisco Webex uw verkoopteam om de opties voor site-opslag te bespreken. Voor hulp: Hoe neem ik contact op met Webex Sales?

Vond u dit artikel nuttig?