Błąd: Konferencja jest pełna. Nie można dodać do konferencji

Błąd: Konferencja jest pełna. Nie można dodać do konferencji.

Konferencja to pełna wiadomość, gdy próbuje się przyłączyć do konferencji audio.

Nie można dołączyć do telekonferencji, nie można dodać do konferencji.

Uczestnik otrzymuje błąd i nie może dołączyć do telekonferencji.


Przyczyna:
Ten komunikat jest odbierany, gdy konferencja audio osiągnęła maksymalną liczbę dopuszczalnych uczestników.


Rozwiązanie:
Uczestnicy powinni ponownie podjąć próbę wybrania się na konferencję lub skontaktować się z gospodarzem spotkania w celu uzyskania dalszej pomocy.

Uwaga:W przypadku planu audio lub pojemności spotkania skontaktuj się z zespołem cisco Webex Sales w celu omówienia opcji przechowywania witryny. Aby uzyskać pomoc: Jak skontaktować się ze sprzedażą Webex?

Czy ten artykuł był pomocny?