Gebruikersstatusdetails

In de kolom Status ziet u of er gebruikers in uw organisatie zijn die inactief zijn of niet zijn geverifieerd. Gebruik deze informatie om te bepalen welke actie u moet ondernemen aan een gebruikersaccount, zoals het opnieuw verzenden van de verificatiemail of het verwijderen van een gebruiker uit uw organisatie.

Servicelicenties worden toegewezen aan gebruikers, ongeacht hun status. Een inactieve gebruiker gebruikt bijvoorbeeld nog altijd een licentie. U kunt licenties verwijderen van een gebruiker als deze de services niet meer nodig heeft.

Gebruikersstatussen kunnen als volgt zijn:

 • Actief:de gebruiker heeft zijn e-mailadres geverifieerd en is ten minste eenmaal aangemeld.

 • Geverifieerd:het e-mailadres van de gebruiker is geverifieerd, maar de gebruiker heeft zich niet aangemeld. Hun status verandert in Actief wanneer ze zich aanmelden.

 • Nietgeverifieerd: de gebruiker heeft zijn/haar e-mailadres niet geverifieerd. U kunt een andere verificatiemail opnieuw naar de gebruiker verzenden.

 • Inactief:de gebruiker is gedeactiveerd en heeft geen toegang meer tot Webex-services.


  Gebruikers worden automatisch verwijderd als ze 30 dagen niet actief zijn geweest (gedeactiveerd).

  De uitzondering hierop zijn gebruikers die vanuit het webex zijn gesynchroniseerd Active Directory:

  • Wanneer gebruikers uit AD worden verwijderd en u vervolgens synchroniseert met Webex, worden de gebruikers inactief, maar worden ze maar zeven dagen inactief gehouden voordat ze uit Webex worden verwijderd.

  • Wanneer gebruikersaccounts in AD worden uitgeschakeld en u vervolgens synchroniseert met Webex, worden de gebruikers inactief en worden ze voor onbepaalde tijd inactief gehouden.

Details van de kolom Acties

U kunt wijzigingen aanbrengen in de status van een gebruiker in de kolom Acties.


Als u Cisco Directoryconnector voor gebruikerssynchronisatie gebruikt, kunt u uitnodigingen opnieuw verzenden naar gebruikers in Control Hub, maar u kunt gebruikers niet opnieuw activeren, deactiveren of verwijderen. U moet deze acties uitvoeren in een Active Directory en vervolgens de wijzigingen opnieuw synchroniseren in Control Hub.

Welke acties u kunt uitvoeren is afhankelijk van de status:

 • Uitnodiging opnieuw verzenden:de verificatiemail wordt opnieuw naar gebruikers verzonden.

 • Gebruiker opnieuwactiveren: heractiveert gebruikers naar de vorige status.

 • Gebruikerdeactiveren : deactiveert gebruikers en wijzigt hun status in Inactief.

 • Gebruikerverwijderen: hiermee verwijdert u gebruikers uit uw organisatie.

Gebruikersstatussen beheren

U kunt gebruikersstatussen beheren in de kolom Acties in Control Hub.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers.

2

Klik op het pictogram naast een gebruiker.

3

Selecteer de handeling die u wilt uitvoeren.