Functies

Webex-productiviteitstools is een invoegtoepassing en de Cisco Webex Meetings planner is een invoegtoepassing. Dit document toont de belangrijkste verschillen in functies, mogelijkheden en implementatie tussen de twee. Zie de Cisco Webex meetings-planner voor Microsoft Office 365 implementeren en configureren voor meer informatie.

Tabel 1. Instellingen, functies en mogelijkheden

Instellingen, functies en mogelijkheden

Webex-productiviteitstools

Cisco Webex Meetings planner (Office 365)

PINCODE van host weergeven

Ja

Ja

Vergadering plannen voor eenmalig Webex

Ja

Ja

Webex persoonlijke ruimte plannen

Ja

Ja

Deelnemers kunnen vóór de host deelnemen

Ja

Ja

Alternatieve host selecteren uit genodigden

Ja

Ja

Iedereen met een hostaccount kan een alternatieve host zijn

Nee

Ja

Audiotype wijzigen

Ja

Ja

Internationale inbelnummers weergeven voor deelnemers

Ja

Ja

Deelnemers kunnen vóór de starttijd verbinding maken met de audio

Ja

Ja

Gratis nummer inschakelen en weergeven

Ja

Ja

Toon bij binnenkomst en vertrek

Ja

Ja

Wachtwoord uitsluiten van e-mailuitnodiging

Ja

Ja

Standaard vergaderingssjabloon instellen of wijzigen vergaderingssjabloon

Ja

Ja

Vergadering plannen persoonlijke conferentie

Ja

Ja

Plannen namens

Ja

Ja

Gebeurtenissen plannen

Ja

Nee

Trainings planning

Ja

Nee

Automatisch gegenereerd wachtwoord wijzigen

Ja

Nee

Vergaderingen met alleen audio met TSP

Ja

Nee

Traceercodes

Ja

Nee

Vergadering plannen met registratie

Nee

Nee

Webex Meeting optie annuleren vanuit de agenda-uitnodiging

Ja

Nee

Kies vergaderingstype in het vervolgkeuzemenu pictogrammen

Ja

Nee*

Webex Meeting plannings pictogram wordt weergegeven in de agendaweergave

Ja

Nee*

* Het huidige Microsoft Framework beperkt bepaalde functies van de Cisco Webex meetings-planner. (U kunt bijvoorbeeld alleen vanuit de agenda-afspraak toegang krijgen tot het agendapictogram Webex Meeting en een vergaderingstype van de vervolgkeuzelijst met pictogrammen verplaatsen naar het geopende zijvenster)

One Button to Push

Wanneer u vergaderingen plant vanuit Microsoft Outlook, kunt u een ruimte uitnodigen om één button to push (OBTP) voor Cisco-videoapparaten aan te bieden. De vereisten voor zowel on-premises als Cloud-geregistreerde videoapparaten om de OBTP op te halen worden weergegeven in de onderstaande tabel. Voor meer informatie raadpleegt u de ene knop om met Cisco Webex meetings planner te duwen voor Microsoft Office 365.

Tabel 2. One Button to Push

One Button to Push

Webex-productiviteitstools

Cisco Webex Meetings planner (Office 365)

Cisco Webex op locatie geregistreerde videoapparaten

Hiervoor is Cisco TelePresence management suite (TMS) vereist.

Hiervoor is Cisco TelePresence management suite (TMS), Cisco hybride agendaservice, Cisco Webex Calendar Connector vereist.

Cloud-geregistreerde videoapparaten Cisco Webex

Vereist Cisco Webex-service voor hybride agenda's.

Vereist Cisco Webex-service voor hybride agenda's.

Voorkeuren

Wanneer u uw Webex-vergadering plant met Webex-productiviteitstools of de Cisco Webex Meetings planner, hebt u de optie om uw standaard vergaderings voorkeuren in te stellen en deze per vergadering te wijzigen. Hieronder vindt u een visuele vergelijking van de instellingen voor vergaderings voorkeuren in Microsoft Outlook met Webex-productiviteitstools en Cisco Webex Meetings planner. Webex-productiviteitstools-instellingen worden geopend in een pop-upvenster wanneer u op instellingen wijzigen klikt. De vergaderings voorkeuren van de Cisco Webex Meetings planner worden weergegeven als een deelvenster aan de rechterkant wanneer u op Webex Voorkeuren klikt. Niet alle vergaderings instellingen/voorkeuren worden weergegeven in dit voorbeeld.

Tabel 3. Voorkeuren

Webex-productiviteitstools

Cisco Webex Meetings planner (Office 365)

Implementatie

De huidige aanbeveling is om de Cisco Webex Meetings planner te implementeren voor nieuwe Webex host-gebruikers die eerder geen vergaderingen met Webex-productiviteitstools hebben gepland. Cisco Webex Meetings planner is momenteel niet compatibel met vergaderingen die zijn gepland met Productiviteitstools. Deze bestaande vergaderingen kunnen niet worden bewerkt met de Cisco Webex Meetings planner vandaag beschikbaar. Daarom moet Webex-productiviteitstools (plug-in) nog steeds worden geïmplementeerd voor bestaande Webex host-gebruikers die niet zijn gemigreerd naar Office 365.

De achterwaartse compatibiliteits functie is momenteel gericht en we verwachten dat dit probleem binnenkort wordt opgelost. op dat moment wordt de aanbeveling gewijzigd.

Houd er rekening mee dat u in de gebeurtenis een overgang van Webex-productiviteitstools naar de Cisco Webex Meetings planner nodig hebt:

  • Volgens de Microsoft-documentatie kan het tot 24 uur duren voordat de Cisco Webex Meetings planner-invoegtoepassing wordt weergegeven. Als de Cisco Webex Meetings planner nog niet was verschenen, kan de verwijdering van Productiviteitstools voortijdig ongedaan Webex worden gemaakt door een host.

  • Tijdens deze tussentijdse periode kunnen zowel de invoegtoepassing als de invoegtoepassing co-in het bureaublad staan en zichtbaar voor de gebruiker.

  • Wanneer het pictogram Cisco Webex Meetings planner-invoegtoepassing wordt weergegeven, moet de Webex-productiviteitstools plug-in worden verwijderd.

Office 365 biedt een veel eenvoudiger implementatie-en upgradeprocedure voor de invoegtoepassing Cisco Webex Meetings planner. In de onderstaande tabel worden de verschillen in de implementatie-en updatemethoden, opties en vereisten tussen Webex-productiviteitstools (plug-in) en de Cisco Webex Meetings Scheduler (invoegtoepassing) weergegeven.


Tabel 4. Implementatie

Implementatie

Webex-productiviteitstools

Cisco Webex Meetings planner (Office 365)

Implementatieproces

Voor Microsoft Exchange op basis van lokale en Cloud computers, implementeert u de Webex-productiviteitstools-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook.

De invoegtoepassing kan door eindgebruikers worden geïnstalleerd door het bestand te downloaden van de bedrijfs Webex site.

IT-beheerders kunnen het MSI-bestand (Windows) op afstand installeren met een massa push.

Geïnstalleerd met MSI-bestand of DMG-bestand.

Voor de cloud-gebaseerde Microsoft Exchange implementeert u de invoegtoepassing Cisco Webex Meetings Scheduler voor Office 365.

Webex site of Control hub-beheerder moet de Cisco Webex Meetings planner-integratie inschakelen.

De invoegtoepassing kan worden geïnstalleerd door eindgebruikers vanuit de AppSource-opslag van Microsoft.

IT-beheerders kunnen de invoegtoepassing op afstand implementeren via het Office 365-Beheerderscentrum.

Geen bestanden geïnstalleerd op de PC van de eindgebruiker.

Massa-push installatie van MSI

Deze methode vereist IT-beheerdersrechten.

IT-beheerders kunnen de invoegtoepassing op afstand implementeren via het Office 365-Beheerderscentrum.

Door de beheerder beheerde updates

Twee methoden:

  1. Site beheerder instelling-Productiviteitstools updates inschakelen.

  2. Massa-Push van de IT-beheerder van het MSI-bestand

Updates worden beheerd door Office 365 Beheerderscentrum.

Er zijn geen Webex bedieningselementen of instellingen voor site beheer voor de invoegtoepassing.

Installatie van de eindgebruiker vereist een lokale PC/Mac-beheerdersrechten

Ja, de gebruiker moet over beheerdersrechten beschikken om de plug-in handmatig te installeren.

Gebruikers worden automatisch bijgewerkt via Office 365 wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is van Cisco Webex naar Microsoft AppSource.

Voor updates voor eindgebruikers is lokale PC/Mac-beheerdersrechten vereist

Windows-niet

Mac – Ja

Nee

Het e-mailadres van Webex account en de Office 365-account moet overeenkomen

Nee

Ja