Overvåkingsverktøy for videonett

Når du kjører en test, oppretter verktøyet et simulert møte. Når testen er fullført, ser du et enkelt resultat der det angis om den er bestått eller mislykket, med innebygde feilsøkingstips i rapporten. Du kan planlegge at testen skal kjøres regelmessig eller kjøre testen ved behov. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://help.webex.com/en-us/article/npgz5ph/Media-Health-Monitoring-for-Video-Mesh.

Kjør en umiddelbar test

Bruk denne fremgangsmåten til å kjøre en behovsbetinget overvåkingstest for medietilstand på alle noder i videonett som er i klynger registrert i Control Hub-organisasjonen. Resultatene registreres i Control Hub.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Feilsøking, klikker på Status, finner delen Videonett og velger deretter Vis informasjon ved siden av Overvåkingsverktøy.

2

Hold musepekeren over eller klikk på Konfigurer test, og klikk deretter på Kjør nå.

3

Klikk på OK for å starte testen.

Hva nå?

Resultatene vises som data på oversiktssiden for overvåkingsverktøyet i Control Hub. Du kan holde pekeren over prikkene på tidslinjen for å se testresultatene. Du kan også se testresultatene for hver node.

Konfigurere periodiske tester

Bruk denne fremgangsmåten til å konfigurere og starte periodiske overvåkingstester for medietilstand. Testene kjøres hver sjette time. Du kan kjøre disse testene på tvers av klynger eller på klyngespesifikke eller nodespesifikke nivåer. Resultatene registreres i Control Hub.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Feilsøking, klikker på Status, finner delen Videonett og velger deretter Vis informasjon ved siden av Overvåkingsverktøy.

2

Hold musepekeren over eller klikk Konfigurer test, og klikk deretter Periodisk.

3

Velg et alternativ:

  • Merk av for Alle klynger hvis du vil kjøre testen på alle noder i videonett som er i klynger, som er registrert i Control Hub-organisasjonen.
  • Merk av for individuelle klyngenavn hvis du vil kjøre testen på alle noder i videonett som er i bestemte klynger, som er registrert i Control Hub-organisasjonen. Eventuelle umerkede klyngeoppføringer utelates fra testen.
  • I individuelle klynger kontrollerer du individuelle nodenavn fra bestemte klynger som er registrert i Control Hub-organisasjonen. Eventuelle umerkede nodeoppføringer utelates fra testen.
4

Klikk på Neste.

5

Se gjennom listen over klynger og noder for å kjøre de periodiske testene. Hvis du er fornøyd, klikker du på Konfigurer for å planlegge gjeldende konfigurasjon.

Hva nå?

Resultatene vises som data på oversiktssiden for overvåkingsverktøyet i Control Hub. Du kan holde pekeren over prikkene på tidslinjen for å se testresultatene. Du kan også se testresultatene for hver node.

Deaktivere en overvåkingsverktøytest

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Feilsøking, klikker på Status, finner delen Videonett og velger deretter Vis informasjon ved siden av Overvåkingsverktøy.

2

Hold musepekeren over eller klikk på Konfigurer test, og klikk deretter på Hver time.

3

Fjern merket for testen du vil deaktivere, og velg Neste.

4

Klikk på Konfigurer.