Kör ett omedelbart test

Använd denna procedur för att köra ett test för medieövervakning på begäran på alla videonätsnoder som finns i kluster som är registrerade till din Control Hub-organisation. Resultaten fångas i Control Hub.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Felsökning, klickar på Statusoch väljer sedan Visa information bredvid Övervakningsverktyg under avsnittet Videonät.

2

För musen över eller klicka på Konfigureratest och klicka sedan på Kör nu.

3

Klicka på Ok för att starta testet.

Nästa steg

Resultaten visas som data i översiktssidan för övervakningsverktygen i Control Hub. Du kan hålla markören över punkterna på tidsaxeln för att se testresultaten. Du kan även se testresultaten för varje nod.

Konfigurera regelbundna tester

Använd den här proceduren för att konfigurera och starta regelbundna tester av mediehälsa. Testerna körs var sjätte timme. Du kan köra dessa tester på klusteromfattande, klusterspecifika eller nodspecifika nivåer. Resultaten fångas i Control Hub.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Felsökning, klickar på Statusoch väljer sedan Visa information bredvid Övervakningsverktyg under avsnittet Videonät.

2

För musen över eller klicka på Konfigurera testoch klicka sedan på Regelbundna.

3

Välj ett alternativ:

  • Markera Alla kluster om du vill köra testet på alla videonätsnoder i kluster som är registrerade till din Control Hub-organisation.
  • Kontrollera enskilda klusternamn om du vill köra testet på alla videonätsnoder som finns i specifika kluster som är registrerade till din Control Hub-organisation. Alla avmarkerade klusterposter utesluts från testet.
  • Inom enskilda kluster markerar du enskilda nodnamn som finns i specifika kluster som registrerats för din Control Hub-organisation. Alla avmarkerade nodposter utesluts från testet.
4

Klicka på Nästa.

5

Granska listan över kluster och noder för att köra de regelbundna testerna. Om du är nöjd, klicka på Konfigurera för att schemalägga den aktuella konfigurationen.

Nästa steg

Resultaten visas som data i översiktssidan för övervakningsverktygen i Control Hub. Du kan hålla markören över punkterna på tidsaxeln för att se testresultaten. Du kan även se testresultaten för varje nod.

Inaktivera ett test av övervakningsverktygen

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Felsökning, klickar på Statusoch väljer sedan Visa information bredvid Övervakningsverktyg under avsnittet Videonät.

2

För musen över eller klicka på Konfigureratest och klicka sedan på Varje timme.

3

Avmarkera testet som du vill inaktivera och välj Nästa.

4

Klicka på Konfigurera.