Video Ağ Ağı için İzleme Aracı

Bir test çalıştırabilirsiniz. Araç, ekli bir toplantı oluşturur. Test bitirdikten sonra, raporda satır içi sorun giderme ipuçlarıyla basit bir geçiş veya başarısız sonuç elde olursunuz. Testi belirli aralıklarla çalıştıracak şekilde planla veya isteğe bağlı olarak çalıştır.

Acil Test Çalıştır

Control Hub'ı organizasyona kayıtlı kümelerde olan tüm Video Ağ Kümesi düğümlarında isteğe bağlı ortam durumu izleme testi çalıştırmak için bu prosedürü kullanın. Sonuçlar Control Hub'da yakalanır.

1

Https://admin.webex.com' daki müşteri görünümünden Sorun Giderme bölümüne gidin, Durum seçeneğine tıklayın ve Video Ağ Ağı bölümünün altında İzleme Aracı'nın yanındaki Ayrıntıları Görüntüle öğesini seçin.

2

Fareyle Testi Yapılandır seçeneğinin üzerine veya tıklayınve ardından Çalıştır-Şimdi Çalıştır öğesinitıklayın.

3

Testi başlatmak için Tamam'ı tıklatın.

Sonraki adım

Sonuçlar, Control Hub'daki izleme aracı genel bakış sayfasında veri olarak görünür. Test sonuçlarını görmek için zaman çizelgesinde noktalar üzerinde imleci gezinebilirsiniz. Her düğüm için test sonuçlarını da görebilir.

Saatlik Testleri Yapılandırma

Saatlik ortam durumu izleme testlerini yapılandırmak ve başlatmak için bu prosedürü kullanın. Bu testleri küme genelinde, kümeye özgü veya düğüme özgü düzeylerde çalıştırabilirsiniz. Sonuçlar Control Hub'da yakalanır.

1

Https://admin.webex.com' daki müşteri görünümünden Sorun Giderme bölümüne gidin, Durum seçeneğine tıklayın ve Video Ağ Ağı bölümünün altında İzleme Aracı'nın yanındaki Ayrıntıları Görüntüle öğesini seçin.

2

Fareyle Testi Yapılandır öğesini ve ardından Saatlik seçeneğinitıklatın.

3

Bir seçenek belirleyin:

  • Testi Control Hub'nıza kayıtlı kümelerde olan tüm Video Ağ Kümesi düğümlarında çalıştırmak istediğiniz Tüm Kümeler'i seçin.
  • Testi Control Hub'nıza kayıtlı belirli kümelerde olan tüm Video Ağ Kümesi düğümlarında çalıştırmak istediğiniz küme adlarını tek tek kontrol edin. Onaylanmamış küme girişleri testten hariç tutulr.
  • Kümeler içinde, Control Hub organizasyonnize kayıtlı belirli kümelerde bulunan düğüm adlarını tek tek kontrol edin. Onaylanmamış düğüm girişleri testten hariç tutulr.
4

İleri'ye tıklayın.

5

Saat testlerini çalıştıracak kümelerin ve düğümlerin listesini gözden geçirebilirsiniz. Onaylarsanız mevcut yapılandırmayı planlamak için Yapılandır'a tıklayın.

Sonraki adım

Sonuçlar, Control Hub'daki izleme aracı genel bakış sayfasında veri olarak görünür. Test sonuçlarını görmek için zaman çizelgesinde noktalar üzerinde imleci gezinebilirsiniz. Her düğüm için test sonuçlarını da görebilir.

İzleme Aracı Testini Devre Dışı Bırakma

1

Https://admin.webex.com' daki müşteri görünümünden Sorun Giderme bölümüne gidin, Durum seçeneğine tıklayın ve Video Ağ Ağı bölümünün altında İzleme Aracı'nın yanındaki Ayrıntıları Görüntüle öğesini seçin.

2

Fareyle Testi Yapılandır öğesini ve ardından Saatlik seçeneğinitıklatın.

3

Devre dışı bırakmak istediğiniz testin işaretini kaldırın ve Sonraki seçeneğine tıklatın.

4

Yapılandır'atıklayın.