Dlaczego firma Cisco opracowała to rozwiązanie?

Ciągłość działania jest niezbędna, aby umożliwić stałą komunikację pomiędzy Twoją firmą a klientami w czasie klęsk żywiołowych, kryzysów lub po prostu w sytuacjach niespodziewanych. Jeśli konieczne jest odciążenie woluminu rozwijającego się do centrum kontaktów lub przedstawiciele agentów muszą pracować z domem, możemy szybko wdrożyć nasz produkt centrum kontaktów w chmurze, aby umożliwić agentom przejmowanie połączeń z dowolnego miejsca.

Funkcje rozwiązania

Rozwiązanie szybkiego wdrażania zawiera oprogramowanie agentów z niezawodnym zestawem możliwości omnichannel, routingu i tworzenia raportów dla maksymalnie 1 000ych agentów współbieżnych Do najważniejszych funkcji należą:

 • Szybkie wdrażanie: Te reguły można wdrażać w ciągu zaledwie 5 dni roboczych od numeru zamówienia.

 • Szybki, przełożony na zespoły z odpowiedzią kryzysową

 • Zobowiązanie krótkoterminowe wymające 12 miesięcy

 • Brak zatwierdzonego minimalnego natężenia agenta

 • VPN połączenie z usługą nie jest konieczne

Do kogo służy to rozwiązanie

Celem rozwiązania firmy Cisco jest zapewnienie organizacjom możliwości szybkiego i ekonomicznego wdrażania rozwiązania z centrum kontaktowego w chmurze. Rozwiązanie ma również na celu dostarczanie informacji klientom w czasie, gdy są one nadrzędne W szczególności rozwiązanie to jest przeznaczone dla:

 • Każda firma mająca bezpośrednią potrzebę wykonywania nowych lub rozwiniętych zasobów centrum kontaktów w chmurze. Rozwiązanie zapewnia przepustowość maksymalnie 1 000 współbieżnych agentów pracy w domu lub w siedzibie

 • Firmy, które muszą odciążać wolumin zwiększający się od bieżącego centrum kontaktów do platformy pomocniczej, aby zapewnić skalowalność i ciągłość obsługi.

 • Firmy, na których obecnie nie ma centrum kontaktów, ale muszą świadczyć klientów z liniami alarmowymi

 • Firmy, które chcą zapewnić swoim agentom i przełożonym na pracę z domu bez konieczności korzystania z VPNgo połączenia

Szczegóły rozwiązania

 • Webex się do agentów z centrum kontaktów w standardzie lub Premium

 • Standardowe funkcje agenta obejmują połączenia przychodzące i wychodzące głosowe, oparte na przeglądarce oraz połączenia głosowe na stronach internetowych i głosowych

 • Funkcja Premium Agent umożliwia dodawanie pełnych omnichannelowych, w tym wiadomości e-mail i czatów internetowych. Ponadto agenci Premium mają dostęp do raportów i analiz wielokanałowych oraz monitorowania i barków przełożonego

 • Centrum kontaktów można wdrożyć w maksymalnie pięciu dniach bez żadnych dostosowań.

 • Dodatki ani dostosowania nie są uwzględniane. Należy ocenić wymagania dotyczące dostosowań w trakcie weryfikacji jakości (A2Q) Dostosowania są dodawane do osi czasu wdrożenia.

 • Usługa Cisco PSTN jest dostępna jako opcja płatna dla bezpłatnych, bezpłatnych lub wychodzących i wychodzących usług głosowych Dostępne są dwie opcje:

  • Dostęp do numeru lokalnego w Webex centrum kontaktów w sieci PSTN przerywanie połączenia z agentem (tylko ciągłego, a kanada)

  • Bezpłatny dostęp do Webex centrum kontaktów (tylko do ciągłego połączeniach amerykańskich) Wstępny roztwór jest dostępny w USA, Kanadzie i częściach regionu EMEA. Centrum kontaktów dodaje inne lokalizacje globalne.

Czas trwania rozwiązania

Cisco udostępnia to rozwiązanie do odwołania. Powiadomienie zostanie wysłane, gdy rozpocznie się rozwiązanie przez cały czas

Jak rozpocząć

Kliknij tutaj, Aby skontaktować się z firmą Cisco Sales, a my poradzimy się na rozpoczęciem