Varför Cisco utvecklade lösningen

Kontinuitet i verksamheten är avgörande för att möjliggöra löpande kommunikation mellan ditt företag och dina kunder under naturkatastrofer, kriser eller helt enkelt oväntade händelser. När du måste avlasta den växande volymen till ditt kontaktcenter, eller när agenter måste arbeta hemifrån, kan vi snabbt distribuera vår molnbaserade kontaktcenterlösning så att dina agenter kan ta emot samtal var de än befinner sig.

Lösningsegenskaper

Snabbdistributionslösningen innehåller agentprogramvara med en robust uppsättning omnikanal-, routnings- och rapporteringsfunktioner för upp till 1 000 samtidiga agenter. De viktigaste funktionerna inkluderar:

 • Snabb distribution: Kan vanligtvis distribueras på så lite som fem arbetsdagar från orderplacering.

 • Snabb upprampning för krishanteringsteam

 • Kortvarigt åtagande på tolv månader

 • Ingen lägsta agentvolym

 • Inget behov av en VPN anslutning för service

Lösningen riktar sig till

Ciscos mål med den här lösningen är att ge organisationer möjlighet att distribuera en molnlösning för kontaktcenter snabbt och kostnadseffektivt. Lösningen avser också att leverera information till kunder under de tider då kommunikationskanaler är av största vikt. Denna lösning är särskilt avsedd för:

 • Alla företag som har det omedelbara behovet av de nya eller utökade resurserna i ett molnkontaktcenter. Lösningen ger kapacitet för upp till 1 000 samtidiga agenter som arbetar hemifrån eller på plats.

 • Företag som måste avlasta den växande volymen från sitt nuvarande kontaktcenter till en sekundär plattform för att säkerställa skalbarhet och kontinuitet i tjänsten.

 • Företag som för närvarande inte har ett kontaktcenter men måste förse sina kunder med en hotline för nödsituationer.

 • Företag som vill ge flexibilitet för sina agenter och arbetsledare att arbeta hemifrån utan att behöva en VPN anslutning.

Information om lösningen

 • Webex Contact Center Standard- eller Premium-agenter, eller båda.

 • Standardagentfunktionerna omfattar inkommande och utgående röst, webbläsarbaserat agentskrivbord samt webb- och röståteruppringningar.

 • Premium Agent-funktionalitet lägger till fullständiga flerkanalsfunktioner, inklusive e-post och webbchatt. Dessutom har premiumagenter tillgång till rapportering och analys i flera kanaler samt övervakning av arbetsledare och inbrytning.

 • Kontaktcenter kan distribueras på så lite som fem dagar utan några anpassningar.

 • Vi inkluderar inga tillägg eller anpassningar. Vi utvärderar kraven för anpassningar under Assurance to Quality (A2Q) -granskningen. Anpassningarna läggs till på distributionstidslinjen.

 • Cisco PSTN är tillgängligt som ett betalalternativ för avgiftsfria, avgiftsbelagda eller lokala rösttjänster, avgiftsbelagda rösttjänster eller utgående rösttjänster. Det finns två alternativ:

  • Åtkomst med lokalt nummer till Webex kontaktcenter med PSTN-avslutning av samtalet till agenten (endast USA + Kanada) eller

  • Avgiftsfri tillgång till Webex kontaktcenter (endast angränsande USA). Den initiala lösningen finns i USA, Kanada och delar av EMEAR. Kontaktcentret lägger till andra globala platser.

Lösningens varaktighet

Cisco fortsätter att arbeta med att göra lösningen tillgänglig fram till annat meddelas. Vi skickar ett meddelande när lösningen går igenom slutet av livslängden.

Så här kommer du igång

Klicka här om du vill kontakta Ciscos försäljningsavdelning så följer vi upp och hjälper dig att komma igång.