Przeglądarka zawiesza się w jednej chwili Proszę, bez błędów

Przeglądarka zawiesza się w One Moment Please bez błędów.

Strona zawiesza się w jednej chwili Proszę podczas próby dołączenia do spotkania.

Utknij na stronie One Moment Please podczas próby rozpoczęcia spotkania lub dołączenia do niego.


Przyczyna:

  • ActiveX nie działa lub jest wyłączony na komputerze.
  • VBScripting nie działa na komputerze.
  • Oprogramowanie reklamowe, programy blokujące wyskakujące okienka lub wtyczki przeglądarki innych firm mogą zakłócać normalne działanie przeglądarki.


Rozwiązanie:

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem:

  1. Sprawdź, czy używany system operacyjny i przeglądarka są obsługiwane w witrynie Webex, w której odbywa się spotkanie, zobacz:
  2. W przypadku korzystania z obsługiwanego systemu operacyjnego i przeglądarki, pobierz i zainstaluj oprogramowanie do spotkań ręcznie, a następnie spróbuj ponownie rozpocząć spotkanie lub dołączyć do niego. Patrz:

Jeśli problem występuje nadal po wykonaniu czynności opisanych w tym artykule, skontaktuj się z wsparcie techniczne


 

Czy ten artykuł był pomocny?