Browser Hangs at One Moment Please, without Errors

Browser visi u jednom trenutku, molim vas bez grešaka.

Stranica visi u jednom trenutku Molimo vas da pokušate da se pridružite sastanku.

Zaglavite se na stranici "Jedan trenutak molim vas" kada pokušavate da započnete sastanak ili da mu se pridružite.


Izazvati:

  • ActiveX ne radi ili je onemogućen na računaru.
  • VBScripting ne radi na računaru.
  • Blokatori oglasa nezavisnih proizvođača, blokatori iskačućih prozora ili dodatnih komponenti pregledača možda ometaju normalan rad pregledača.


Rešenje:

Sledite dolenavedene korake da biste rešili problem:

  1. Proverite da li su operativni sistem i pregledač koji koristite podržani na Webex lokaciji na kojoj se sastanak održava, pogledajte:
  2. Ako koristite podržani operativni sistem i pregledač, ručno preuzmite i instalirajte softver za sastanak, a zatim ponovo pokušajte da započnete sastanak ili da mu se pridružite, pogledajte:

Ako problem potraje i nakon izvršavanja koraka u ovom članku, obratite se tehničkoj podršci.  Pomoć za pomoć pogledajte u članku: WBX162 - Kako da kontaktiram Webex korisničke usluge ili tehničku podršku?


 

Da li je ovaj članak bio koristan?