Błąd: "Połączenie nie powiodło się" podczas próby odtworzenia nagranego pliku z adresu URL odtwarzania

PROBLEM
Użytkownicy napotkają błąd „Połączenie nie powiodło się” podczas odtwarzania pliku z adresu URL odtwarzania. Ten problem może przejawiać się na różne sposoby, w tym niemożność odtworzenia pliku lub otrzymania komunikatu „Połączenie nie powiodło się” podczas prób odtworzenia.

REZOLUCJA

  • Zmień nazwę pliku bez znaków specjalnych.
  • Jeśli próbujesz wyświetlić plik z Internetu, musi on być umieszczony na serwerze, który jest publicznie dostępny i bez ograniczeń bezpieczeństwa.
  • Zweryfikuj z prowadzącym, czy plik został pomyślnie przesłany.
PRZYCZYNA
Błąd połączenia nie powiódł się z jednej lub kilku z następujących przyczyn:
  1. Nazwa zarejestrowanego pliku zawiera znaki specjalne (np. #, &), które mają określone funkcje w adresach URL i mogą zakłócać łącze.
  2. Plik jest przechowywany w intranecie i chroniony przez zaporę ogniową, co sprawia, że jest on niedostępny z publicznego internetu.

Czy ten artykuł był pomocny?