Błąd: "Połączenie nie powiodło się" podczas próby odtworzenia nagranego pliku z adresu URL odtwarzania

Błąd: "Połączenie nie powiodło się" podczas próby odtworzenia nagranego pliku z adresu URL odtwarzania.

Błąd niepowodzenia połączenia podczas próby odtworzenia nagranego pliku z adresu URL odtwarzania.

Adres URL odtwarzania nie może odtworzyć pliku, otrzymując komunikat "Połączenie nie powiodło się".

Przyczyna:
Istnieje kilka możliwych przyczyn błędu Niepowodzenie połączenia podczas próby wyświetlenia nagranego pliku opublikowanego w adresie URL odtwarzania:

  • Zarejestrowana nazwa pliku zawiera znaki specjalne, takie jak # lub & , które mają specjalne znaczenie w adresie URL.
  • Plik znajduje się za zaporą w intranecie. 

Rozwiązanie:

Poniżej znajdują się możliwe poprawki:

  • Zmień nazwę pliku bez znaków specjalnych.
  • Jeśli próbujesz wyświetlić plik z Internetu, musi on zostać opublikowany na publicznie dostępnym serwerze, bez ograniczeń bezpieczeństwa.
  • Sprawdź na hoście, czy plik został pomyślnie przesłany.
 

Czy ten artykuł był pomocny?