Błąd:"Połączenie nie powiodło się" podczas próby odtworzenia nagranego pliku z adresu URL odtwarzania

Błąd:"Połączenie nie powiodło się" podczas próby odtworzenia nagranego pliku z adresu URL odtwarzania.

Błąd połączenia nie powiódł się podczas próby odtworzenia nagranego pliku z adresu URL odtwarzania.

Adres URL odtwarzania nie może odtworzyć pliku, odbiera komunikat "Połączenie nie powiodło się".

Przyczyna:Istnieje kilka możliwych przyczyn błędu Połączenie nie powiodło
się podczas próby wyświetlenia nagranego pliku opublikowanego pod adresem URL odtwarzania:

  • Nazwa nagranego pliku zawiera znak specjalny, taki jak # lub & , które mają specjalne znaczenie w adresie URL.
  • Plik znajduje się za zaporą w intranecie. 

Rozwiązanie:

Poniżej znajdują się możliwe poprawki:

  • Zmień nazwę pliku bez znaków specjalnych.
  • Jeśli próbujesz wyświetlić plik z Internetu, musi on zostać opublikowany na serwerze publicznie dostępnym, bez ograniczeń bezpieczeństwa.
  • Na hoście sprawdź, czy plik został pomyślnie przesłany.
 
Czy ten artykuł był pomocny?