Fel:"Anslutningen misslyckades" när du försöker spela upp en inspelad fil från en uppspelnings-URL

Fel:"Anslutningen misslyckades" när du försöker spela upp en inspelad fil från en uppspelnings-URL.

Anslutningen misslyckades fel när jag försöker spela upp en inspelad fil från en URL för uppspelning.

Spela upp URL det går inte att spela upp filen, tar emot ”anslutning misslyckades”.

Orsak:
Det finns flera möjliga orsaker till felet Anslutningsfel när jag försöker visa en inspelad fil som har publicerats på en uppspelnings-URL:

  • Inspelade filnamnet innehåller specialtecken som # eller & som bär speciell innebörd i en URL.
  • Filen ligger bakom en brandvägg på ett intranät. 

Lösning:

Se nedan för möjliga lösningar:

  • Byt namn på filen utan specialtecken.
  • Om du försöker visa filen från Internet, måste det publiceras på en allmänt tillgänglig, utan att säkerhetsbegränsningar.
  • Verifiera från värden att filen överfördes.
 
Var den här artikeln användbar?