Fel: ”anslutning misslyckades” när du försöker spela upp en inspelningsfil från en URL för uppspelning

Fel: ”anslutning misslyckades” när du försöker spela upp en inspelad fil från en URL för uppspelning.

Anslutningen misslyckades fel när jag försöker spela upp en inspelad fil från en URL för uppspelning.

Spela upp URL det går inte att spela upp filen, tar emot ”anslutning misslyckades”.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Orsak:
Det finns flera möjliga orsaker till den Anslutningen misslyckades fel när du försöker att visa en inspelad fil har lagts ut på en URL för uppspelning:

  • Inspelade filnamnet innehåller specialtecken som # eller & som bär speciell innebörd i en URL.
  • Filen ligger bakom en brandvägg på ett intranät. 

Lösning:

Se nedan för möjliga lösningar:

  • Byt namn på filen utan specialtecken.
  • Om du försöker visa filen från Internet, måste det publiceras på en allmänt tillgänglig, utan att säkerhetsbegränsningar.
  • Verifiera från värden att filen överfördes.
 

Var den här artikeln användbar?