1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte do části Přesměrování hovorů a zapněte přepínač.

3

Vyberte možnost přesměrování hovorů, kterou chcete použít.

 • Přesměrovat všechny hovory – Tuto možnost vyberte, chcete-li přesměrovat všechny hovory na určité telefonní číslo. Můžete:

  • Zadejte konkrétní interní nebo externí telefonní číslo , na které chcete hovory přesměrovat.

  • Vyberte možnost Povolte přesměrovaným hovorům opustit hlasovou schránku . Tuto možnost lze vybrat pouze v případě, že jste zadali platné interní telefonní číslo s povolenou služba hlasové schránky .

  • Vyberte možnost Přehrát krátký tón u přesměrovaných hovorů při přesměrování hovoru přehraje krátký tón.

 • Přesměrování hovorů při obsazených linkách – při výběru této možnosti chcete přesměrovat hovory, když je linka obsazená. Můžete:

  • Zadejte konkrétní interní nebo externí telefonní číslo , na které chcete hovory přesměrovat.

  • Vyberte možnost Povolte přesměrovaným hovorům opustit hlasovou schránku . Tuto možnost lze vybrat pouze v případě, že jste zadali platné interní telefonní číslo s povolenou služba hlasové schránky .


   

  Pokud je čekající hovor povolen, tato funkce se neaktivuje.

 • Přesměrovat hovory bez přijetí – tuto možnost vyberte pro přesměrování hovorů, když jste pryč nebo neodpovídáte na svůj telefon. Můžete:

  • Zadejte konkrétní interní nebo externí telefonní číslo , na které chcete hovory přesměrovat.

  • Nastavte Počet zazvonění před přesměrováním . Jakmile hovor překročí tento počet zazvonění, bude přesměrován na zadané telefonní číslo .

  • Vyberte možnost Povolte přesměrovaným hovorům opustit hlasovou schránku . Tuto možnost lze vybrat pouze v případě, že jste zadali platné interní telefonní číslo s povolenou služba hlasové schránky .

 • Přesměrovat hovory, pokud je odpojena síť – tuto možnost vyberte, chcete-li přesměrovat hovory, když je primární linka služby Webex Calling nepřístupná nebo když vaše kancelář ztratí připojení. Můžete:

  • Zadejte konkrétní interní nebo externí telefonní číslo , na které chcete hovory přesměrovat.

  • Vyberte možnost Povolte přesměrovaným hovorům opustit hlasovou schránku . Tuto možnost lze vybrat pouze v případě, že jste zadali platné interní telefonní číslo s povolenou služba hlasové schránky .


   

  Pokud používáte aplikaci Webex pro mobilní zařízení, tato funkce není k dispozici.

4

Klikněte na možnost Uložit.