Włączanie lub wyłączanie zdalnego sterowania pulpitem w organizacji

Przed rozpoczęciem

Ustawienia skonfigurowane na poziomie organizacji są automatycznie ustawiane dla użytkowników podczas ich tworzenia.

W centrum sterowaniamożna ustawić domyślną organizację dla usługi Podłączanie pulpitu zdalnego. Aby utworzyć wyjątki dla użytkowników, przejdź do Ustawieńużytkownika.

Na poziomie użytkownika po skonfigurowaniu ustawienia usługi Podłączanie pulpitu zdalnego nie powróci ono do domyślnego ustawienia organizacji.

1

Z widoku odbiorcy w programie https://admin.webex.com, przejdź do Usługi.

2

Wybierz pozycję Ustawienia klienta> połączeń.

3

W obszarze Środowisko podczas połączeniawybierz następujące przełączniki, aby włączyć lub wyłączyć domyślne ustawienia usługi Podłączanie pulpitu zdalnego:

  • Kontrolażądań – zezwalaj użytkownikom na żądanie i uzyskiwanie kontroli nad udostępnianymi treściami innych osób.
  • Daj kontrolę– pozwól użytkownikom pozwolić innym na przejęcie kontroli nad udostępnianymi treściami.

Włączanie lub wyłączanie zdalnego sterowania pulpitem dla użytkownika

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicy.

2

Wybierz użytkownika, którego chcesz zmodyfikować, i kliknij Przycisk Połączenia.

3

W obszarze Ustawieniaklienta kliknij pozycję Środowiskopodczas połączenia.

4

Wybierz przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć opcje usługi Podłączanie pulpitu zdalnego:

  • Kontrolażądań – zezwalaj użytkownikom na żądanie i uzyskiwanie kontroli nad udostępnianymi treściami innych osób.
  • Daj kontrolę– pozwól użytkownikom pozwolić innym na przejęcie kontroli nad udostępnianymi treściami.

 

Na poziomie użytkownika po skonfigurowaniu ustawienia usługi Podłączanie pulpitu zdalnego nie powróci ono do domyślnego ustawienia organizacji.


 

Aby uzyskać więcej informacji na temat zdalnego sterowania pulpitem, zobacz: Zapewnij lub zażądaj zdalnego sterowania pulpitem w aplikacji Webex.