Pre nego što počneš

Recepcionarka pristupa sa portala korisnika poziva. Korake za prijavljivanje pogledajte u članku Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

1

Kada ste na aktivnom pozivu, postavite drugi poziv (bilo iz birača broja ili iz okna sa kontaktima).

2

Kada se poziv poveže, kliknite na dugme CONF.

3

(Opcionalno) Da biste uklonili određeni poziv sa konferencije, zadržite pokazivač iznad poziva koji želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme "Kraj".

4

(Opcionalno) Kliknite na dugme "Napusti konferenciju" da biste izašli iz poziva, ali ipak ostavili povezane ostalestrane.


 

Konferencijski poziv možete započeti sa dva poziva koja su već aktivna tako što ćete izabrati jedan od poziva, a zatim zadržati pokazivač iznad poziva da biste dodali i kliknuli na konferenciju.