Kako da pristupim alatki za testiranje mreže Cisco Webex?

Ako Webex usluga ne radi na očekivani način nakon aktivacije, možete da pokrenete alatku za testiranje mreže Cisco Webex.Kako da pristupim alatki za testiranje mreže Cisco Webex?

Kako da koristim alatku za testiranje kvaliteta Webex linije?

Kako da koristim alatku "Media Test" za Webex?

 


Rešenje:

Cisco Webex mrežni test se vrši da bi se proverio status korisničke mreže, posebno za brzinu mreže pomoću TCP-a i UDP-a i povezivanje porta. Evidencije se koriste za proveru valjanosti da li su trenutne postavke klijenata optimalne za pokretanje Webex usluga ili ne.

Ako Webex ili Webex Telepresence usluga ne radi na očekivani način nakon aktivacije, možete pokrenuti alatku za testiranje kvaliteta linije: Alatka potvrđuje da Vaša Internet veza podržava uslugu Webex Telepresence.

Pre nego što počnete, uverite se da je veb pregledač omogućen za Java i da ima instaliran Java Runtime Environment (JRE) 1.5 ili više. Da biste pokrenuli alatku za testiranje kvaliteta linije pomoću programa Internet Explorer (IE) na 64-bitni Windows računaru, uverite se da ste izabrali 32-bitnu verziju IE i 32-bitnog Java Runtime okruženja. Na tipičnom Windows 7 64-bitnom računaru, IE prikazuje dve stavke u "Start" meniju. Izaberite Internet Explorer, a ne Internet Explorer (64-bitni).

Napomena: Ova alatka više ne podržava Safari na Mac računaru; podržava samo Firefox (28 i više) i Google Chrome (39 i više).

Da biste koristili alatku za testiranje mreže Cisco Webex:

 1. Pristupite alatki za testiranje na https://mediatest.webex.com/#/main
  • Napomena: Kada prvi put pokrenete ovu alatku, možda ćete videti iskačuću poruku koja od vas traži da pokrenete aplikaciju. Kliknite na dugme "Pokreni" da biste omogućili pokretanje Java apleta koji obezbeđuje Cisco na računaru.
 2. Izaberite kako je uređaj povezan, a zatim kliknite na dugme Započni testiranje.
 3. Alatka izvršava niz testova za utvrđivanje dostupnog propusnog opsega, mogućnost povezivanja sa Webex Telepresence centrom podataka i kompatibilnost zaštitnog zida i sprovodi probnu simulaciju.
  • Napomena: Da biste uradili sveobuhvatnije testove, izaberite stavku Dodatne opcije i proverite polje Pokreni sveobuhvatne testove.
 4. Alatka prikazuje svaki korak testa i prikazuje kakvi su rezultati svakog testa. Da biste videli detaljne informacije o toku testiranja, kliknite na dugme"Višedetalja".
  • Napomena: Za testove koji nisu uspešni, alatka prikazuje otkrivene probleme i radnje koje treba preduzeti za rešavanje ovih problema. Kada preduzmete radnju za rešavanje problema, ponovo pokrenite alatku.
 5. Kada se test završi, alatka prikazuje rezultate, uključujući očekivani kvalitet video zapisa. Ako alatka pronađe probleme vezane za mrežnu vezu, prikazaće obaveštenje na koje možete da kliknete da biste dobili dodatne detalje.
 6. Opcionalno; uradite nešto od sledećeg:
  • Da biste pokrenuli test pomoću alternativnog centra podataka ili da biste uradili sveobuhvatni test, kliknite na dugme "Ponovotestiraj".
  • Da biste pružili više informacija i prosledili rezultate za redigovanje podrške, kliknite na dugme Kopiraj rezultate uostavu , a zatim nalepite informacije u e-poruku. Unesite potrebne informacije, uključujući vaše ime, broj kontakt telefona, kontakt e-poštu i ime kompanije, a zatim ih pošaljite predstavniku podrške.

Ako se test zaglavi tokom procesa testiranja, onda je moguće da vaš antivirusni klijent blokira pojavljivanje testa. Uverite se da ste privremeno onemogućili bezbednosne funkcije mreže unutar Antivirus klijenta, a zatim ponovo pokrenite test. Možda ćete morati da ponovo pokrenete pregledač.

Da li je ovaj članak bio koristan?