Hur får jag tillgång till Cisco Webex-verktyget för nätverkstest?

Om aktiveringen Webex-tjänst inte fungerar som förväntat efter aktiveringen kan du köra Cisco Webex verktyget för nätverkstest.

Hur får jag tillgång till Cisco Webex-verktyget för nätverkstest?

Hur använder jag Webex-verktyget för linjekvalitetstest?

Hur använder jag Webex-verktyget för medietest?

 


Lösning:

Cisco Webex Network-testet utförs för att kontrollera kundens nätverksstatus, i synnerhet nätverkets hastighet, med hjälp av TCP och UDP samt portanslutning. Loggarna används för att validera om kundens aktuella inställningar är optimala för att köra Webex-tjänster eller inte.

Om Webex- eller Webex TelePresence-tjänsten inte fungerar som förväntat efter aktiveringen kan du köra verktyget för linjekvalitetstest: Verktyget verifierar att din Internetanslutning stöder Webex Telepresence-tjänsten.

Innan du börjar ska du se till att din webbläsare är Java-aktiverad och att Java Runtime Environment (JRE) 1.5 eller senare finns installerat. Om du vill köra verktyget för linjekvalitetstest med Internet Explorer (IE) på en 64-bitars Windows-dator måste du välja 32-bitarsversionen av IE-och Java Runtime Environment med 32 bitar. På en typisk Windows 7-dator med 64 bitar visas två poster i Start-menyn i IE. Välj Internet Explorer, inte Internet Explorer (64-bitars).

Obs! Detta verktyg stöder inte längre Safari på Mac. det har endast stöd för Firefox (28 och högre) och Google Chrome (39 och högre).

Så här använder du verktyget för nätverkstest för Cisco Webex:

 1. Få åtkomst till testverktyget på https://mediatest.webex.com/#/main
  • Obs! Första gången du kör det här verktyget kan du se ett popup-meddelande som uppmanar dig att köra programmet. Klicka på Kör för att aktivera Java Applet som tillhandahålls från Cisco för körning på din dator.
 2. Välj hur enheten ska anslutas och klicka sedan på Börja testa.
 3. Verktyget utför en serie tester för att fastställa tillgänglig bandbredd, möjligheten att ansluta till Webex TelePresence-datacentret och brandväggskompatibilitet samt genomför en testsimulering.
  • Obs! Om du vill köra mer omfattande tester klickar du på Ytterligare alternativ och markerar rutan Kör omfattandetester.
 4. Verktyget visar varje steg i testet samt resultatet av varje test. Klicka på Mer information om du vill se detaljerad information omtestförloppet.
  • Obs! För tester som inte lyckas visar verktyget de problem som upptäcktes och åtgärder som ska vidtas för att lösa problemen. När du har vidtagit åtgärder för att lösa problemen ska du köra verktyget igen.
 5. När testet har slutförts visar verktyget resultaten, inklusive den förväntade videokvaliteten. Om verktyget hittar problem relaterade till nätverksanslutningen visas ett meddelande som du kan klicka på för att få ytterligare information.
 6. Du kan även göra något av följande:
  • Om du vill köra testet med ett alternativt datacenter eller köra ett omfattande test klickar du på Testa på nytt.
  • Om du vill tillhandahålla mer information och skicka in resultaten för supportgranskning klickar du på Kopiera resultat till Urklipp och klistrar sedan in informationen i ett e-postmeddelande. Ange den information som krävs, inklusive ditt namn, telefonnummer, e-postadress och företagsnamn, och skicka den sedan till en supportrepresentant.

Om ditt test stannar upp under testprocessen kan det hända att det blockeras av ditt antivirusprogram. Se till att tillfälligt inaktivera funktionerna för nätverkssäkerhet i antivirusprogrammet och kör sedan testet igen. Du kan även behöva starta om webbläsaren.

Var den här artikeln användbar?