Greška: 'Više niste povezani sa sastankom. Automatsko ponovno povezivanje...' prilikom započinjanja sastanka "Sastanak sada"

Greška: 'Više niste povezani sa sastankom. Automatsko ponovno povezivanje...' prilikom započinjanja sastanka "Upoznaj sada".

Dobijam grešku prilikom započinjanja sastanka pomoću klijenta "Meet Now" na radnoj površini.

 

Izazvati:

Do sledeće greške može doći ako su lozinka ili zahtevi za sastanak promenjeni na Vašoj Webex lokaciji.

Rešenje:

Da biste rešili problem:

  1. Prijavite se na Webex Web lokaciju u klasičnom prikazu. (Primer: SITENAME.webex.com)
  2. Kliknite na dugme Moj Webex na gornjoj traci za navigaciju.
  3. Kliknite na dugme Željene postavke sa leve strane stranice.
  4. Kliknite na opciju "Upoznaj odmah".
  5. Unesite novu lozinku za trenutne sastanke u lozinku za sastanak: i Potvrdi lozinku: Polja.
  6. Pomerite se na dno stranice, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
  7. Pokrenite sastanak pomoću klijenta radne površine "Meet Now".

Ako problem potraje, obratite se Tehničkoj podršci za Webex za dalju pomoć, pogledajte: WBX162 - Kako da kontaktiram Webex korisničke usluge ili tehničku podršku?

 

Da li je ovaj članak bio koristan?