Greška:Više niste povezani sa sastankom.Automatsko ponovno povezivanje...' kada započinjete sastanak „Meet Now“

Greška:Više niste povezani sa sastankom.Automatski se ponovo povezujem...' kada započinjem sastanak "Upoznaj sada".

Primio/la sam grešku prilikom započinjanja sastanka pomoću desktop Meet Now klijenta.

 

Izazvati:

Sledeća greška može da se dogodi ako se na vašem Vebeks sajtu promeni lozinka ili zahtevi za ispunjavanje.

Rešenje:

Da biste rešili problem:

  1. Prijavite se na veb sajt Webex u klasičnom prikazu. (Primer:SITENAME.webex.com)
  2. Kliknite na dugme Moj Webex na gornjoj traci za navigaciju.
  3. Kliknite na dugme Podešavanja na levoj strani stranice.
  4. Kliknite na opciju „Upoznaj sada“.
  5. Unesite novu lozinku za instant sastanke u lozinku sastanka:i potvrdite lozinku:njive.
  6. Pomerite se na dno stranice, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
  7. Pokrenite sastanak pomoću desktop klijenta Meet Now.

Ako se problem nastavi, obratite se Webex tehničkoj podršci za dodatnu pomoć, pogledajte: WBX162 - Kako da kontaktiram službu za korisnike kompanije Webex ili tehničku podršku?

 

Da li je ovaj članak bio koristan?