Fel: Du är inte längre ansluten till mötet. Återansluter automatiskt..." när du startar ett snabbmöte möte

Fel: Du är inte längre ansluten till mötet. Återansluter automatiskt&'94; när jag försöker delta i ett möte.

Jag får ett felmeddelande när jag startar ett möte med hjälp av skrivbordet snabbmöte klienten.

 

Orsak:

Följande fel kan uppstå om lösenord eller möteskrav har ändrats på din Webex-webbplats.

Lösning:

Så här felsöker du problemet:

  1. Logga in på din Webex-webbplats i Klassisk vy. (Exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com)
  2. Klicka på Mitt Webex -knappen på den övre navigeringsfält.
  3. Klicka på länken Inställningar till vänster på sidan.
  4. Klicka på fliken Inställningar för ”Möte nu”.
  5. Ange ett nytt lösenord för direktmöten i möteslösenordet: Bekräfta lösenord: Fält.
  6. Bläddra ner till slutet av sidan och klicka på Spara.
  7. Starta ett möte med hjälp snabbmöte skrivbordsklienten.

Om problemet kvarstår, kontakta Webex tekniska Support för ytterligare hjälp: WBX162 – Hur kontaktar jag WebEx kundtjänst eller tekniska support?

 

Var den här artikeln användbar?