Podrška operativnog sistema i pregledača za Webex Meetings paket

Podržani operativni sistemi

Windows

  • Windows Server 2008 64-bitni

  • Windows Server 2008 R2 64-bitni

  • Windows 10

  • Windows 10 Enterprise LTSB

  • Windows 11

Napomene:

  • Podržan je Windows OS na uređaju Microsoft Surface Pro.

  • Svako mesečno izdanje aplikacije Webex Meetings testira se i sertifikuje u odnosu na trenutni pregled mesečnih zbirnih i svih polugodišnjih izdanja operativnog sistema Windows 10.

  • Webex Meetings podržava Windows Server 2012 R2 i 2016, sa tim ograničenjem da je za Webex sastanke, alatke za produktivnost i aplikaciju za radnu površinu potreban administrator da bi se instalirale Webex Meetings aplikacije i alatke za produktivnost u slučajevima kada korisnik nema administratorske privilegije.

Mac OS X

  • 10,15

  • 11.0 (Big Sur)

  • 12.0 (Monterey)


 
  • Za Webex Meetings lokacije usaglašene sa FedRAMP-om potreban je Mac OS verzije 10.13 ili novije.

  • Počevši od Mac OS X 10.7, Apple više ne nudi Javu kao deo Mac operativnog sistema. S obzirom na to da su ranije korisnici koji prvi put koriste Webex Meetings morali da imaju dodatnu komponentu Java za pregledače da bi preuzeli ovu aplikaciju, korisnicima bez instalirane tehnologije Java bilo je teško da se pridruže sastanku. Zavisnost od tehnologije Java je uklonjena. Umesto toga, od korisnika se traži da instalira malu dodatnu komponentu koja, kada se instalira, upravlja ostatkom instalacije aplikacije za sastanke, a zatim započinje sastanak.

  • Kada prvi put započnete događaj ili mu se pridružite koristeći Events (klasični) u pregledaču Safari 6.X i Safari 7, dolazi do problema. Nakon što instalirate Webex, Safari zahteva da označite dodatnu komponentu kao pouzdanu za lokaciju sa koje pokušavate da se pridružite ili pokrenete događaj. Stranica će se osvežiti nakon toga, ali se nećete pridružiti događaju. Da biste se pridružili, vratite se na vezu koju ste prvobitno izabrali i moći ćete uspešno da se pridružite.

  • Dostupne su sledeće Webex usluge:

    • Webex Meetings

    • Webex Webinars


       

      Režim vebkasta za učesnike ne podržava Windows Server 2008 64-bitni, Windows Server 2008 R2 64-bitni, Mac OS 10.13 i Mac OS 10.14.

    • Events (klasični)

    • Webex Training

  • Webex Support više nije podržan na sistemu Mac OS jer se oslanjao na Java klijent kome je 1. aprila 2021. godine istekao životni vek.

Linux (veb-aplikacija) (32-bitni/64-bitni)

  • Ubuntu 14.x ili novije verzije

  • OpenSuSE 13.x ili novije verzije

  • Fedora 18 ili kasnije

  • Red Hat 6 ili novije verzije

  • Debian 8.x ili novije verzije

Sledeće Webex usluge su dostupne za Linux u veb-aplikaciji:

  • Sastanci

  • Webex Webinars


     

    Režim vebkasta za učesnike ne podržava OpenSuSE 13.x ili novije verzije, Fedora 18 ili novije verzije, Red Hat 6 ili novije verzije i Debian 8.x ili novije verzije.

  • Events (klasični) (učesnici)

  • Webex Training (učesnici)

Poznati problemi i ograničenja u veb-aplikaciji Webex Meetings za Linux:

  • U slučaju pojedinih verzija operativnog sistema Linux korisnici moraju proaktivno da instaliraju i aktiviraju dodatnu komponentu „OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.” da bi funkcije video prenosa, „Pozovi moj računar” i deljenja sadržaja radile u pregledaču Firefox.

  • Deljenje sadržaja ne funkcioniše u verzijama operativnog sistema Linux koje koriste Wayland kao sistem za upravljanje ekranom (kao što je Fedora 25 i novije verzije) zbog problema sa API-jem za WebRTC deljenje ekrana.

  • Slanje i prijem videa ne radi u operativnom sistemu Fedora 28 zbog problema sa H.264 kodekom.

  • Linux klijenti nisu podržani za end-to-end šifrovanje.

Pogledajte članak Podržani operativni sistemi i pregledači za veb-aplikaciju da biste se pobliže informisali o tome koje su dodatne funkcije za Linux dostupne u aplikaciji Webex Meetings za računare.

Podrška za Chrome OS

Podrška za Google Chrome OS je trenutno dostupna putem veb-aplikacije Webex Meetings (podrška za klijent za sastanke zasnovana na vebu) i Android aplikacije Webex Meetings (podrška za klijent za sastanke koja se može preuzeti).

Više detalja o podržanim stavkama potražite u članku Podržani operativni sistemi i pregledači za veb-aplikaciju.

Mobilna aplikacija Webex Meetings (verzije 11.0 ili novije) podržana je na svim Chrome uređajima koji zvanično podržavaju Android aplikacije, putem prodavnice Google Play.

Minimalne sistemske zahteve

Pregledači

Windows

  • Pregledač Edge je podržan samo za pokretanje sastanaka, događaja, obuka ili sesija podrške i pridruživanje njima u uslugama Webex Meetings, Webex Training, Webex Webinars, Events (klasični) i Webex Support.

  • Mozilla Firefox 52 i novije verzije su u potpunosti podržane na operativnom sistemu Windows. Firefox 51 i starije verzije nisu podržane. Korisnici dobijaju poruku sa ovim obaveštenjem kada pokušaju da se pridruže ili započnu sastanak sa ovim verzijama pregledača.


     

    Mozilla Firefox ESR nije podržan.

  • Najnovija verzija pregledača Chrome, 32-bitna/64-bitna


     

    Win Edge Chromium je podržan za sve korisnike, uključujući i zaključane korisnike.

  • Komponenta WebView2 je neophodna na Windows sistemima da bi se koristila Slido integracija (i buduće aplikacije) i funkcije Facebook & Facebook Workplace Live Streaming.

Mac OS X

  • Firefox 52 i novije verzije u potpunosti su podržane na sistemu Mac OS X. Firefox 51 i ranije verzije nisu podržane. Korisnici dobijaju poruku sa ovim obaveštenjem kada pokušaju da se pridruže ili započnu sastanak sa ovim verzijama pregledača.

  • Safari 11 i novije verzije

  • Najnovija verzija pregledača Chrome, 32-bitna/64-bitna


     

    Mac Edge Chromium zahteva da Mac Desktop klijent bude verzije 40.1 ili novije.

Linux (veb-aplikacija)

  • Linux (32-bitni/64-bitni)

  • Firefox 48 ili novije verzije

  • Chrome 65 ili novije verzije

  • Chromium

  • Sledeće Webex usluge su dostupne za Linux u veb-aplikaciji:

    • Webex Meetings

    • Webex Webinars

    • Events (klasični)

    • Webex Training

    • Remote Support


 

Pogledajte članak Podržani operativni sistemi i pregledači za veb-aplikaciju da biste se pobliže informisali o tome koje su dodatne funkcije za Linux dostupne u veb-aplikaciji Webex Meetings.

Windows

  • Intel Dual-Core CPU 2.XX GHz ili AMD procesor (preporučuje se 2 GB RAM memorije)

  • JavaScript i kolačići omogućeni u pregledačima

  • Java nije potrebna za korisnike pregledača Mozilla Firefox i Google Chrome.

Mac OS X

  • Sa Intel-ovim procesorom (minimalno 2 GB RAM memorije)

  • JavaScript i kolačići omogućeni u pregledačima

  • Od Oracle Java 6 do Oracle Java 8


     

    Java je potrebna za sledeće usluge:

    • Events (klasični)

    • Webex Training

    • Pristup sa bilo kog mesta

    • Daljinski pristup

    • Aktivna laboratorija

Jezička podrška


 

Lokalizovani jezici na Mac računarima dostupni su samo za Meetings i Webex Webinars. Webex Training, Events (klasični) i Webex Support ne podržavaju lokalizovane jezike na Mac računarima.

Sve Webex usluge (Meetings, Webex Webinars, Events (klasični), Webex Training i Webex Support) podržavaju sledeće jezike:

  • kineski (pojednostavljeni)

  • kineski (tradicionalni)

  • češki***

  • danski

  • holandski

  • engleski

  • francuski

  • nemački

  • mađarski***

  • italijanski

  • japanski

  • korejski*

  • poljski***

  • portugalski (Brazil)

  • rumunski***

  • ruski

  • španski (evropski)

  • španski (Latinska Amerika)

  • švedski**

  • turski


 

*Korejski nije podržan u usluzi Events (klasični).

**Švedski nije podržan u uslugama Events (klasični), Webex Training i Webex Support.

***Češki, mađarski, poljski i rumunski nisu podržani u uslugama Webex Training i Webex Support.

Podržani mobilni uređaji i operativni sistemi

Više informacija o podržanim uređajima, jezicima i funkcijama za mobilnu aplikaciju Webex Meetings potražite u članku Podrška za mobilnu aplikaciju Meetings.

Podržani operativni sistemi i pregledači za veb-aplikaciju Meetings

Microsoft Windows 8 ili noviji (32-bitni/64-bitni)

Funkcija

Edge 25 / EdgeHTML 13

Chrome 65 ili novije verzije

Firefox 48 ili novije verzije

Pokretanje sastanka / pridruživanje sastanku

Da

Da

Da

Prebacivanje na Cisco Webex aplikaciju za računare

Da

Da

Da

Prikazivanje deljenog ekrana, aplikacija ili datoteka

Da

Da

Da

Prikazivanje medijskih datoteka

Ne

Ne

Ne

Prikazivanje bele table i beleške

Da

Da

Da

Ćaskanje

Da

Da

Da

Telefonija (poziv za pridruživanje sastanku ili opcija „Pozovi me”)

Da

Da

Da

Povratni poziv na video sistem

Da

Da

Da

Pozivanje pomoću računara

Da (Edge 77.0.235.20 i novije verzije)

Da

Da

Prijem videa

Da (Edge 42 i novija), 4K

4K, Multiway video

4K, Multiway video

Slanje videa

Da (Edge 42 i novije verzije)

Do 720p

Do 720p

Deljenje sadržaja

Da (Edge 77.0.235.20 i novije verzije)

Da (Chrome 65+)

Da (Firefox 52+)

Mac OS X 10.13 ili noviji

Funkcija

Safari 11.0 ili novije verzije

Chrome 65 ili novije verzije

Firefox 48 ili novije verzije

Pokretanje sastanka / pridruživanje sastanku

Da

Da

Da

Prebacivanje na Cisco Webex aplikaciju za računare

Da

Da

Da

Prikazivanje deljenog ekrana, aplikacija ili datoteka

Da

Da

Da

Prikazivanje medijskih datoteka

Ne

Ne

Ne

Prikazivanje bele table i beleške

Da

Da

Da

Ćaskanje

Da

Da

Da

Telefonija (poziv za pridruživanje sastanku ili opcija „Pozovi me”)

Da

Da

Da

Povratni poziv na video sistem

Da

Da

Da

Pozivanje pomoću računara

Da

Da

Da

Prijem videa

4K, Multiway video

4K, Multiway video

4K, Multiway video

Slanje videa

540p

Do 720p

Do 720p

Deljenje sadržaja

Ne

Da (Chrome 65+)

Da (Firefox 52+)

Chromebook

Funkcija

Chrome 65 ili novije verzije

Pokretanje sastanka / pridruživanje sastanku

Da

Podrška za moderan prikaz

Webex Meetings: Da

Events (klasični) i Webex Training: Učesnici koji se pridružuju događajima i obuci podrazumevano mogu da pokrenu veb aplikaciju Meetings na Chromebook-u u klasičnom prikazu.

Prebacivanje na Cisco Webex aplikaciju za računare

Ne

Chrome OS nije podržan u aplikaciji za računare.

Prikazivanje deljenog ekrana, aplikacija ili datoteka

Da

Prikazivanje medijskih datoteka

Ne

Prikazivanje bele table i beleške

Da

Ćaskanje

Da

Telefonija (poziv za pridruživanje sastanku ili opcija „Pozovi me”)

Da

Povratni poziv na video sistem

Da

Pozivanje pomoću računara

Da

Prijem videa

4K, Multiway video

Slanje videa

Do 720p

Deljenje sadržaja

Da (Chrome 65+)

Linux (32-bitni/64-bitni): Ubuntu 14.x ili novije verzije, OpenSuSE 13.x ili novije verzije, Fedora 18 ili novije verzije, Red Hat 6 ili novije verzije i Debian 8.x ili novije verzije.


 

Operativni sistem CentOS nije podržan. Kao zaobilazno rešenje, pokušajte da nadogradite na najnoviju verziju pregledača.

Funkcija

Firefox 48 ili novije verzije

Chrome 65 ili novije verzije

Chromium

Pokretanje sastanka / pridruživanje sastanku

Da

Da

Da

Pokretanje lične sobe / pridruživanje ličnoj sobi

Da

Da

Da

Prebacivanje na Cisco Webex aplikaciju za računare

Da

N. p.

N. p.

Prikazivanje deljenog ekrana, aplikacija ili datoteka

Da

Da

Da

Prikazivanje medijskih datoteka

Ne

Ne

Ne

Prikazivanje bele table i beleške

Da

Da

Da

Ćaskanje

Da

Da

Da

Telefonija (poziv za pridruživanje sastanku ili opcija „Pozovi me”)

Da

Da

Da

Povratni poziv na video sistem

Da

Da

Da

Pozivanje pomoću računara

Da

Da

Ne

Prijem videa

4K, Multiway video

4K, Multiway video

Ne

Slanje videa

Do 720p

Do 720p

Ne

Deljenje sadržaja

Da (Firefox 52+)

Da (Chrome 65+)

Ne

Poznati problemi i ograničenja:

  • U slučaju pojedinih verzija operativnog sistema Linux korisnici moraju proaktivno da instaliraju i aktiviraju dodatnu komponentu „OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.” da bi funkcije video prenosa, „Pozovi moj računar” i deljenja sadržaja radile u pregledaču Firefox.

  • Deljenje sadržaja ne funkcioniše u verzijama operativnog sistema Linux koje koriste Wayland kao sistem za upravljanje ekranom (kao što je Fedora 25 i novije verzije) zbog problema sa API-jem za WebRTC deljenje ekrana.

  • Slanje i prijem videa ne radi u operativnom sistemu Fedora 28 zbog problema sa H.264 kodekom.

  • Linux klijenti nisu podržani za end-to-end šifrovanje.

Saznajte više

Softver za virtuelna radna površina sastanke

Meetings pruža poboljšano iskustvo u okruženjima infrastrukture virtuelne radne površine (VDI). Kada prisustvujete sastancima u VDI okruženju, Meetings softver usmerava sve audio i video tokove direktno između lakog klijenta i Meetings oblaka bez prolaska kroz hostovanu radnu površinu. Meetings softver virtuelne radne površine za sastanke trenutno podržava okruženje virtuelne radne površine Citrix, a podrška za VMware hostovano okruženje je u ranoj probnoj verziji.

Sistemski zahtevi

Softver servera je u centar za podatke

  • Citrix XenDesktop 7.15, 7.16, 7.17 i 7.18


     

    XenApp trenutno nije podržan.

  • Windows 8 ili 10 na hostovanoj virtuelnoj radnoj površini (HVD)

  • VDI dodatna komponenta na Mac OS-u

Softver klijenta

  • Aplikacija Citrix Receiver ili Workspace kompatibilna sa infrastrukturom Citrix XenDesktop

  • Windows 10 na lakom klijentu

Hardver

Svi hardverski laki klijenti koji koriste Windows 10 sa sledećim minimalnim zahtevima:

  • Procesor: AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E 2,00 GHz sa 2 jezgra

    Memorija: 4G

  • Procesor: Procesor Intel Core i5-6500TE 6. generacije

    Memorija: 4G

Cisco je na testu

  • HP t630 Thin Client

  • HP t730 Thin Client

  • Dell Optiplex 7060

  • Lenovo ThinkCentre M710q

Ograničenja

  • Snimanje samo u oblak.


     

    Lokalno snimanje nije podržano.

  • Opcije za deljenje:

    • Nije moguće deliti multimedijalne datoteke kao što su *.mp4 ili *.avi.

    • Opcija „Deli prozore mog sastanka” nije dostupna.

    • Opcija deljenja „Optimizuj za pokrete i video” nije dostupna.

    • Blizina ne funkcioniše.

  • Deljenje sadržaja

    • Opcija naporednog prikaza nije dostupna.

    • Jedini raspored dostupan u prikazu plutajućih prozora je prikaz aktivnog govornika.

Podrška pregledača za MP4 snimke zasnovane na video-centrici

Videocentrični MP4 snimci zasnovani na mreži dostupni su za sastanke i događaje koji se beleže u oblaku u MP4 formatu.

Internet Explorer 11 i novije verzije i pregledači verzije starije od Firefox 58 i Chrome 59 ne mogu da prikažu videocentrični MP4 plejer tako da se snimci reprodukuju pomoću našeg videocentričnog plejera za snimke na mreži.

Podržani pregledači

Windows

  • Chrome 59 i novije verzije podržane su na operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows 10

  • Najnovija verzija pregledača Edge na operativnom sistemu Windows 10

  • Firefox 58 i novije verzije podržane su na operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows 10

Mac OS X

  • Chrome 59 i novije verzije

  • Firefox 58 i novije verzije

  • Najnovija verzija pregledača Safari