Hur avinstallerar jag Webex produktivitetsverktyg?

Hur avinstallerar jag Webex produktivitetsverktyg?

Hur tar jag bort produktivitetsverktyg från min Windows-dator?

Hur tar jag bort produktivitetsverktyg från en Mac?


Obs!

 • Du måste stänga Outlook, Internet Explorer och Word, Excel och PowerPoint för att avinstallera produktivitetsverktyg.
Lösning:

Så här avinstallerar du Webex-produktivitetsverktyg:

Windows 10
 1. Öppna Startmenyn.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Gå till Windows-inställningar och klicka på Appar.
 4. Bläddra nedåt i listan över appar och klicka på Webex produktivitetsverktyg.
 5. Klicka på Avinstallera.
 6. Klicka på Avinstallera igen i bekräftelsefönstret.
 7. Följ anvisningarna för att slutföra avinstallationen.
 8.  
Obs! När du avinstallerar produktivitetsverktygen tas alla produktivitetsverktyg och genvägar bort från din dator. Om du vill behålla vissa av produktivitetsverktygen men ta bort de andra kan du redigera inställningarna i dialogrutan Webex-inställningar.

Apple Mac
 1. Öppna Finder.
 2. Klicka på Program.
 3. Öppna mappen Webex.
 4. Öppna mappen Produktivitetsverktyg.
 5. Klicka på Avinstallera.
 6. Ange ett administratörslösenord om du uppmanas till det.

Installationspaketet för produktivitetsverktyg har ett avinstallationsverktyg.

Avinstallera produktivitetsverktygen:
 1. Hämta WBS MSI-paketet, installera manuellt på en dator.
 2. Gå till målinstallationsmappen (standardsökväg C:\Programfiler (x86)\Webex\Produktivitetsverktyg\) och kopiera PTUninstaller.exe.
 3. Distribuera filen PTUninstaller.exe till alla datorer där tidigare versioner av produktivitetsverktyg måste avinstalleras.
 4. Avsluta alla processer från följande lista:
MS Office
Webbläsare
IM
IBM Notes
OUTLOOK.EXE
 firefox.exe    
YahooMessenger.exe    
NLNOTES.EXE
excel.exe      
 iexplore.exe 
Skype.exe  
NOTES.EXE
powerpnt.exe      
 
aim.exe  
NOTES2.EXE
Winword.exe    
 
aim6.exe  
ntaskldr. EXE
CdzSvc.exe"
WINPROJ.EXE    
 
sametime.exe    
Cadenza.exe
visio.exe    
 
googletalk.exe    
 
 
 
Lync.exe    
 
 
 
communicator.exe    
 
 
 
msmsgs.exe  
 
 
 
msnmsgr.exe    
 
 
 
communicator.exe    
 
 1. Kör kommandoraden PTUninstaller.exe /ManualUninstall.

Var den här artikeln användbar?