Kan deltagare med låg bandbredd visa eller dela Webex HQ- eller HD-video?

Kan deltagare med låg bandbredd visa eller dela Webex HQ- eller HD-video?

Vilken bandbredd krävs det för HD-video (720p)?

Fungerar HQ- eller HD-video för användare med låg bandbredd?

Vilken internetanslutningshastighet behöver jag för HD- eller HQ-video?

Vad händer med HD- eller HQ-video när användare har långsammare anslutningar?

Lösning:

Webex Meetings, Webex Training, Webex Events och Webex Support har kapacitet för högupplöst video (HD) och video med hög kvalitet (HQ).

Webex högkvalitetsvideo använder dynamisk kvalitetsjustering för varje användare baserat på internetanslutningshastighet och datorspecifikationer. Om en användare inte har tillräckligt med bandbredd eller processorkraft för att sända eller ta emot video i HD (720p) eller HQ (360p) visas en webbkameraström med video med standardkvalitet (180p) i deltagarens videofönster. Antalet bildrutor per sekund som deltagaren ser kan också minskas så att det passar hastigheten på anslutningen.

Obs! Cisco Webex-videoplattform möten kan ha användare som delar video från HD-videoslutpunkter. Strömmen från dessa enheter har en videoupplösning på minst > = 180p.

Alla mötesdeltagare som inte uppfyller minimikraven för 180p-bandbredd, dvs. minst 330 kbit/s (sändning) och 245 kbit/s (mottagning), får ett felmeddelande om låg bandbredd i stället för videoströmmen.

För hjälp med felmeddelandet låg bandbredd, se: WBX84420 – Problem med låg bandbredd i Cisco Webex-videoplattform-möten

Var den här artikeln användbar?