Den här artikeln gäller Webex Meetings, Webex Events (ny)och Webex-appen. Den beskriver de alternativ som finns tillgängliga när du schemalägger ett möte eller en händelse från din Webex-webbplats. När du schemalägger ett möte från Webex-appen och väljer en länk till ett ett-gång-möte visas en undergrupp av dessa alternativ.

Du kan komma åt dessa avancerade alternativ när du schemalägger ditt möte.

Alternativ för ljudanslutning

Alternativ

Så här använder du

Ljudanslutningstyp

Webex-ljud

Välj för att stödja alternativ för inringning, uppringning och datorljud. Du kan då även inkludera avgiftsfria och globala inringningsnummer och ställa in inträdes- och utträdeston som hörs när någon ansluter till eller lämnar mötet.

Tips! När Webex-ljud använder funktionen Meddela namn kan inte deltagare som väljer alternativet Använd dator för ljud spela in och meddela sina namn.

Använd endast internettelefon

Begränsar alla deltagare till att använda datorljud

Annan telekonferenstjänst

Gör att du kan ange telekonferensinformation från tredje part.

Stäng av deltagarnas ljud

Tillåt värdar eller cohosts att slå på ljudet för mötesdeltagare (modererat ljud på)

Värdar och cohosts kan slå på ljudet för mötesdeltagare och SIP-baserade videoenheter direkt utan att skicka en begäran om att slå på ljudet. Detta är tillgängligt i 41.2 och senare Webex-webbplatser.

Tillåt deltagare att slå på sitt eget ljud under mötet

Om du väljer att stänga av ljudet för deltagare när de ansluter till mötet ska du välja detta alternativ för att låta dem själva slå på ljudet under mötet.

Om du bara vill att värden eller cohost ska kunna slå på ljudet för deltagarna ska du inte markera det här alternativet.

Stäng alltid av deltagarnas ljud när de deltar i mötet

Deltagarna stängs av automatiskt när de ansluter till mötet. Deltagare kan räcka upp handen i Webex Meetings Events om de vill tala under ett möte.

Agenda

Lägg till sammanhang eller information som du vill att deltagarna ska ha om kommande möte här.

Schemaläggningsalternativ

Alternativ

Så här använder du

Medvärdar

Låt mig välja medvärdar för det här mötet.

Den första personen som deltar i mötet och som har ett värdkonto på den här webbplatsen blir medvärd.

Alla deltagare som har värdkonton på den här webbplatsen blir medvärdar när de deltar i mötet

Videosystem

Tillåt autentiserade videosystem i din organisation att starta och delta i mötet.

Automatisk inspelning

Har du någonsin glömt att spela in ett möte? Välj det här alternativet när du schemalägger ett möte så att du inte behöver oroa dig för det. Ditt möte kommer att spelas in automatiskt så snart det börjar.

Exkludera lösenord

För extra säkerhet exkludera lösenordet från e-postinbjudan.

deltar före värden.

Tillåt deltagare att ansluta till mötet och ansluta sitt ljud innan du startar mötet.

Privata möten

Låt mötesdeltagare dela ut i mindre grupper under mötet så att de kan samarbeta och dela idéer. Du kan i förväg tilldela antalet sessioner och välja om du automatiskt eller manuellt ska skapa ett breakout-möten.

Kolla in den här artikeln för mer information om möten.

Upplåsta möten

Välj åtkomstnivå som dina gäster (personer utanför din organisation) måste ha till ett olåst möte och om de ska vänta i lobbyn.

Automatiskt lås

Välj om du vill låsa mötet när det har startat.

Registrering

Välj om deltagarna måste registrera sig innan de kan delta i mötet.


 

Registrering kan inte användas för återkommande möten eller om alternativet Delta innan värd är valt. Om dessa alternativ har valts inaktiveras registrering för mötet och eventuella tidigare deltagarregistreringar tas bort permanent. Om du vill återställa dessa deltagarregistreringar kontaktar du Cisco Technical Assistance Center.

Du kan ange ett registreringstake, automatiskt godkänna alla registreringar och t.o.o.s. anpassa ditt registreringsformulär.

Anpassningarna inkluderar att skapa egna frågor som ska inkluderas i registreringen för den här händelsen såväl som dina framtida händelser. Du kan även förhandsgranska ditt anpassade registreringsformulär innan du sparar det.

Läs den här artikeln för mer information om registrering.

E-postpåminnelse

Vi alla är upptagna med att göra andra saker och kan lätt gå miste om tid. Skicka en påminnelse till dig själv innan mötet startar så att du inte går miste om det.


 

Påminnelsen skickas endast till mötesvärden.

Mötesalternativ

Du kan ange vilka typer av saker du vill att deltagarna ska kunna göra under ett möte. Du kan låta deltagare använda några av de coola mötesfunktionerna, som att publicera ett meddelande i chattfönstret så att alla kan se och göra anteckningar.

Deltagarprivilegier

Du kan ge deltagare vissa specifika privilegier, till exempel att kunna dela innehåll. Vi har gjort några allmänna val åt dig men du kan göra de justeringar du behöver.

Händelser (nya) finns tillgängliga på version 41.4 och senare Webex-webbplatser.

När du schemalägger en händelse kommer du åt dessa avanceradealternativ.

Alternativ för ljudanslutning

Alternativ

Så här använder du

Ljudanslutningstyp

Webex-ljud

Välj för att stödja alternativ för inringning, uppringning och datorljud. Du kan då även inkludera avgiftsfria och globala inringningsnummer och ställa in inträdes- och utträdeston som hörs när någon ansluter till eller lämnar händelsen.

Tips! När Webex-ljud använder funktionen Meddela namn kan inte panelmedlemmar som väljer alternativet Använd dator för ljud spela in och meddela sina namn.

Använd endast internettelefon

Begränsar alla panelmedlemmar att använda datorljud

Annan telekonferenstjänst

Gör att du kan ange telekonferensinformation från tredje part.

Stäng av ljudet för paneldeltagare

Tillåt att värden och samvärdar kan slå på ljudet för deltagare (modererat läge med ljud på)

Värdar och cohosts kan slå på ljudet för mötesdeltagare och SIP-baserade videoenheter direkt utan att skicka en begäran om att slå på ljudet.

Tillåt paneldeltagare att slå på ljudet i evenemanget

Om du väljer att stänga av ljudet för panelmedlemmar när de deltar i händelsen ska du välja detta alternativ för att låta dem själva slå på ljudet under händelsen.

Om du bara vill att värden eller cohost ska kunna slå på ljudet för panelmedlemmar ska du inte markera det här alternativet.

Stäng alltid av ljudet för paneldeltagare när de ansluter sig till evenemanget

Ljudet från panelmedlemmarna stängs av automatiskt när de deltar i händelsen.

Agenda

Lägg till sammanhang eller information som du vill att deltagarna ska ha om kommande händelse här.

Schemaläggningsalternativ

Alternativ

Så här använder du

Avancerade alternativ

Håll din händelse säkrare. Du kan kräva att deltagare som har ett konto på samma webbplats som händelsen loggar in innan de deltar i händelsen.

Automatisk inspelning

Starta automatiskt inspelningen av händelsen när den startar.

Övningssession

Ha ett genrep innan händelsen börjar. Välj att starta mötet övningssession 15–60 minuter innan händelsen startar.

Läs den här artikeln för mer information om övningssessioner.

deltar före värden.

Tillåt att paneldelningar och deltagare deltar i händelsen och paneldelningar att ansluta sitt ljud innan händelsen startar.

Registrering

Välj om deltagarna måste registrera sig innan de kan delta i händelsen.


 

Registrering kan inte användas om alternativet Delta innan värd är markerat. Om det här alternativet har valts inaktiveras registrering för händelsen och eventuella tidigare deltagarregistreringar tas bort permanent. Om du vill återställa dessa deltagarregistreringar kontaktar du Cisco Technical Assistance Center.

Du kan ange ett registreringstake, automatiskt godkänna alla registreringar och även anpassa ditt registreringsformulär.

Anpassningarna inkluderar att skapa egna frågor som ska inkluderas i registreringen för den här händelsen såväl som dina framtida händelser. Du kan även förhandsgranska ditt anpassade registreringsformulär innan du sparar det.

Om din händelse kräver att de registrerade deltagarna registreras kan du även ange regler för att automatiskt godkänna eller avvisa de som registrerar sig.

Läs den här artikeln för mer information om registrering.

E-postpåminnelse

Vi alla är upptagna med att göra andra saker och kan lätt gå miste om tid. Skicka en påminnelse till dig själv innan händelsen startar så att du inte går miste om den.


 

Påminnelsen skickas till värden och panelmedlemmarna.

Händelsealternativ

Du kan ange vad du vill att deltagarna ska kunna göra under en händelse. Du kan tillåta paneldelningar och deltagare att använda händelsefunktioner som att publicera ett meddelande i chattfönstret så att alla kan se och göra anteckningar.


 

Endast panelmedlemmar kan överföra filer.