Kända problem och begränsningar med Cisco Webex Meetings

Kända problem och begränsningar med Cisco Webex Meetings

Se kända problem och begränsningar för olika Webex-tjänster.

5 jul 2021
Kända problem och begränsningar med skrivbordsprogrammet Webex Meetings

Se webbappen Webex Meetings kända problem och begränsningar för information om webbappen.

Insticksprogrammet till Mac Outlook Cisco Webex skrivbordsappen kräver uppgradering till version 39.5.1

Webex Mac Outlook-insticksprogrammet känner inte igen Webex-möten i Mac Outlook 16.23 eller senare för Microsoft Office 365. Kontrollerna visar fortfarande Lägg till Webex Meeting när användare öppnar ett möte och försöker redigera det.

Om du vill återställa kompatibiliteten mellan insticksprogrammet för Webex Mac Outlook och insticksprogrammet för Windows Outlook måste du uppgradera plugin-programmet Webex Outlook till WBS39.5.1 eller senare.

För dessa ändringar:

 • Webbplatsadministratören måste markera Länka användare automatiskt till den här Webex-webbplatsen om e-postadressen på deras Webex-konto är samma som deras e-postadressi Microsoft Office 365 i Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings:s konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > tredjepartsintegrering .

 • Administratören måste ge Webex åtkomst till Microsoft Office 365 i Webex-webbplatsadministration. Välj Lägg till ny behörighet för att starta processen.

 • Mer information om distribution och konfigurering av Cisco Webex Meetings för Google för Microsoft 365 finns under Distribuera och konfigurera Cisco Webex Meetings för Google för Microsoft 365.

 • Kontrollera att e-postadressen som används i Webex är samma som Microsoft 365-kontot och att e-postadressen är bekräftad i Webex.

Mer information om e-postverifiering finns i:

Kända problem med Webex Outlook-insticksprogrammet WBS39.5.1

 • Interop-problem vid möten i personliga rum: Det går inte att ta bort mötesinformationen om Webex personliga rum när du väljer Avbryt Webex Meeting i Mac Outlook om mötet är skapat eller uppdaterat av Webex Outlook-insticksprogrammet för Windows. En lösning på detta är att avboka mötet i Outlook.

 • Interop-problem vid PCN-möten: Knappen visar ändå Lägg till Webex Meeting användare öppnar mötet i Mac Outlook om mötet skapas eller uppdateras av plugin-programmet Webex Windows Outlook. Det finns ingen tillfällig lösning.

 • Schemalägg på uppdrag av problemet i MAC Outlook version 16.25 (19051201): Ett Fel i Mac Outlook har identifierats och det påverkar Webex-schemaläggaren. Detta Outlook-fel har åtgärdats i Microsoft Office slow channel 16.26 (19053000) och Microsoft Office fast channel 16.27 (19060500). Felet är att när en assistent öppnar en annan persons kalender och försöker skapa en avtalad tid åt den personen, skapas den avtalade tiden för assistenten. Lösningen är att uppgradera till Mac Outlook 16.26 eller senare.

Beroenden

Webbplatser som har uppgraderat till det nya Webex Mac Outlook-insticksprogrammet 39.5.1 men som inte uppfyller förhandsvillkoret får ett felmeddelande när de försöker uppdatera eller redigera ett Webex-möte.

Bakåtkompatibilitet

Den här nya versionen åtgärdar inte tidigare möten som har schemalagts av gamla plugin-program för Webex Windows eller Mac Outlook. Samma felmeddelande visas när användare försöker uppdatera eller redigera ett Webex-möte.

Anteckningar

 • Cisco Webex omdirigerar den primära tjänsten till GSB för den här ändringen.

 • Utan den här uppgraderingen kan användare inte skapa och uppdatera Webex-möten med plugin-programmet Webex Mac Outlook.

 • Webbplatser får denna uppdatering automatiskt endast om automatisk uppdatering är aktiverad.

Allmänna Cisco Webex Meetings skrivbordsprogrammet Kända problem och begränsningar

 • När Webex skrivbordsprogram är installerat finns det två objekt i Windows-programlistan. Om du väljer att ta bort båda vid avinstallationen tas båda bort.

 • När användare har startar ett möte från skrivbordsappen finns det två Webex-ikoner aktivitetsfält. Dessa kommer att slås samman senare.

 • Gränssnittsvisningen kan se förvrängd ut efter byte av DPI i Microsoft Windows. Du korrigerar det genom att logga ut ur Windows och sedan logga in igen.

 • Schemaläggning i Microsoft Outlook med ett konto inställt från Google Kalender stöds inte.

 • Skrivbordsprogrammet kan endast läsa möteslistan när Microsoft Outlook är installerat och inloggad. Mac-användare måste konfigurera e-postadress och lösenord för sina Outlook-konton första gången de använder programmet.

 • För användare av Windows 7 och Outlook 2016 kanske skrivbordsappen inte kan ta bort möteslistan från Outlook-kalendern, eftersom Windows 7 inte har några biblioteksfiler som krävs i Outlook 2016. Se Microsoft-webbplatsen för att hämta Visual C++ Redistributable Packages. Det här problemet finns inte i Windows 7 och Outlook 2013.

 • Windows-användare kan få ett MAPI-fel när skrivbordsappen försöker läsa möteslistan från Outlook-kalendern. Avsluta Outlook-programmet och starta om.

 • När användare försöker starta eller delta i Webex-möten som kräver autentisering på en annan webbplats kommer mötesprogrammet först att omdirigera användaren till webbläsaren. Cisco Webex Events och Cisco Webex Training omdirigeras också till webbläsaren först.

 • När användare försöker delta i ett möte på en Webex-webbplats som skiljer sig från den webbplats som loggade in via skrivbordsappen, omdirigeras start- och anslutningsflödena till webbläsaren först istället för att starta Webex Meetings-programmet.

 • Skrivbordsappens proximity-sammanlänkning använder endast exklusivt läge för att försöka parkoppla med Cisco-videoenheter när användare klickar på Anslut till en enhet i Windows. Det innebär att andra program som körs i exklusiva lägesblock eller påverkar sammankopplingen.

 • Funktionen proximity-sammanlänkning kanske inte fungerar i Windows om inställningen Aktivera ljudförbättringar är aktiverad. Följ dessa steg för att förhindra detta:

  Gå till fliken Inspelning på konfigurationsskärmen för Windows Ljud, välj Egenskaper och sedan inaktivera(avmarkera) Aktiveraljudförbättringar.

 • Om en dator har flera skärmar delas endast innehållet på huvudskärmen med de sammankopplade Cisco-videoenheterna.

 • Om datorn har ett headset som är anslutet kommer Cisco-videoenheter inte att upptäckas via Proximity.

 • När slutpunkten är parkopplad med skrivbordsappen innebär "Dela på enhet" att ditt skrivbord visas trådlöst på videosystemskärmen utan att Webex Meetings.

 • Skrivbordsappen Webex Meetings inte visa mötesinformation som delas från Hybrid-kalendertjänst.

 • Om du väljer Webex som kalendern du använder i din möteslista visas inte möten som schemalagts i personliga rum.

15 mar 2021
Kända problem och begränsningar med Cisco Webex produktivitetsverktyg

Se Kända problem och begränsningar med Skrivbordsprogrammet Webex Meetings (WBS39.10 och senare) för mer information om skrivbordsappen.

Windows och Mac

Det går inte att redigera migrerade möten som har schemalagts med Webex produktivitetsverktyg

Efter installation av tillägget Microsoft Office 365 kan användare se två Webex-ikoner i sitt Microsoft Outlook-fönster. Ikonen i Webex-avsnittet använder produktivitetsverktyg, och ikonen i Cisco Webex-avsnittet använder Cisco Webex-schemaläggaren.

Om en användare loggar in på Cisco Webex Scheduler migreras möten som schemalagts med produktivitetsverktygen så att Cisco Webex-schemaläggaren kan redigera dem. Men användare kan inte redigera Webex-mötesalternativ som alternativ värd, delta före värdtid eller ljudtyp med produktivitetsverktyg eller Cisco Webex-schemaläggare. Mötets starttid, ämne och inbjudna kan fortfarande redigeras. Som en tillfällig lösning rekommenderar vi att möten schemaläggs med Cisco Webex-schemaläggaren tills problemet har lösts i en framtida uppdatering.


Om en användare schemalagt ett möte åt en värd med hjälp av produktivitetsverktygen migreras mötet till värdens kalender, även om de inte installerar eller loggar in på Cisco Webex Scheduler. Schemaläggaren eller värden kan endast redigera mötestiden, -ämnet och -inbjudna med Cisco Webex-schemaläggaren eller produktivitetsverktygen.

Det går inte att lägga till bilder i linje i e-posttexten i en Webex-mötesinbjudan

Vid schemaläggning av ett möte med Webex Outlook-integrering och användaren försöker lägga till en bild i e-posttexten i inbjudan, kan mottagarna inte se bifogad bild eftersom de får en tom ruta med meddelandet:

"Den länkade bilden kan inte visas. Filen kan ha flyttats, bytt namn eller tagits bort. Kontrollera att länken pekar på rätt fil och plats".

Problemet uppstår vid schemaläggning av ett möte från Outlook-integreringen i Windows och Mac.

Windows

För integrering av Webex produktivitetsverktyg med Microsoft Word, Excel och PowerPoint stöds inte knapparna (Dela denna fil > Dela till möte) för filer som lagras i Microsoft OneDrive ellerSharePoint. Fildelning (Dela innehåll> Dela fil) från OneDrive och SharePoint stöds.

Mac

Gränssnittsuppdateringar för Microsoft Outlook

I Microsoft Outlook för Mac, version 16.32, finns det två användargränssnitt. Användare kan aktivera eller inaktivera det nya gränssnittet längst upp till höger i appfönstret.

När New Outlook är aktiverat fungerar inte produktivitetsverktygen eftersom Webex-ikonen inte visas i verktygsfältet. Microsoft Office 365-tillägget fungerar inte heller med den här inställningen aktiverad. Vi rekommenderar att du antingen inte uppgraderar till den senaste versionen av Microsoft Outlook för Mac eller håller New Outlook inaktiverat.

Apple M1-maskinvara för produktivitetsverktyg visas inte i Outlook

Outlook för Mac version 16.44 (20121301) stöder inte det insticksprogram (PTools) på Apple M1-maskinerna. Intel-datorer fungerar dock fortfarande.

7 apr 2021
Kända problem och begränsningar med Webex-video

Kända problem med Cisco Webex videoplattform version 2


Det här avsnittet gäller endast för Webex Meetings-webbplatser som har listan Medieresurstyp tillgänglig i webbplatsalternativen för Cloud-mötesrum för samarbete. Kontakta din administratör för mer information.

H.264-videokodek krävs för att dela innehåll

Det går endast att dela innehåll med H.264-videokodek. Vid användning av äldre videosystem som inte har stöd för H.264-kodek går det inte att dela innehåll.

Video thumbnail upplevelse i mötet

Alla överlappande möten i WebEx Meetings är begränsade till upp till sex strömmar åt gången i båda riktningarna. Till exempel ser Webex Meetings-deltagare endast upp till sex videoströmmar av Webex-videoplattformsanvändare som är anslutna via Webex Cisco Webex , Webex-rums- och skrivbordsenheter, Skype för företag och andra SIP- eller H.323-enheter som är anslutna till mötet. På samma sätt ser användare av Webex videoplattform endast upp till sex Webex Meetings-appar, inklusive appar för skrivbord, mobil och webben. Alla mötesdeltagare som är anslutna via Webex-videonätsnoder har också samma begränsning mellan sina specifika Webex-videonätsnoder och enheter eller appar som är anslutna direkt till Webex-molnet eller andra Webex-videonätsnoder.

Lista över lokalt registrerade videoenhetsfiler

En deltagarförteckning för en lokal registrerad videoenhet har en begränsning för antalet mötesdeltagare som visas. Därför kanske inte deltagarlistan visar det totala antalet deltagare i mötet, vilket visas i Webex Meetings skrivbordsappen.

Kända problem med Cisco Webex videoplattform version 1

Ring mitt videosystem

Alternativet att Ring mitt videosystem kan misslyckas om deltagare måste trycka på '1' och inga RMS- eller Tväranslutningslicenser har installerats på kundens Expressway-C och Expressway-E para.

Videosystem kan inte delta Webex Events på FedRAMP

Videosystem kan inte ansluta Webex Events FedRAMP-plattformen eftersom FedRAMP-plattformen för närvarande kör videoplattform 1.

Visningsnamn

Visningsnamn för användare av videokonferenssystem visas inte i Webex-mötets videofönster. Detta problem kommer att åtgärdas i framtida uppdateringar.

Lämna eller återansluta till ett personligt mötesrum

När värdar avslutar ett möte på Webex videoplattform version 1 genom att lämna sitt personliga rum och sedan återansluter till det personliga rummet igen inom några sekunder kan det hända att de hör en ljuduppmaning angående ogiltigt möte. Om detta inträffar ska värden avsluta samtalet och vänta några sekunder innan han eller hon åter ringer till det personliga mötesrummet.

12-timmarsgräns

Ett schemalagt möte på Webex videoplattform version 1 kan inte pågå längre än 12 timmar. Värden och mötesdeltagarna kan återansluta till mötet eller schemalägga ett nytt.

Avkortade visningsnamn på videosystem

Om en användares videosystem har försämrad nätverksbandbredd kan videoupplösningen minskas till en nivå som fungerar bättre med de aktuella nätverksförhållandena. I detta fall kan det hända att mötesdeltagarnas visningsnamn blir avklippta i vyn för aktiv närvaro på videoslutpunkten. Detta beror på videoströmningens lägre upplösning, som har ett begränsat antal pixlar att använda för att visa deltagarens namn.

Videoupplevelse under möten

Från och med WBS33 Webex Meetings-appar standard för en film remsa som kräver att varje mötesdeltagare kan skicka video strömmar med miniatyr kvalitet. Eftersom video plattforms version 1 endast har stöd för att skicka aktiv talare-video till WebEx-möten kommer video plattforms användare inte att visas i bild spelaren.

iOS-mötesdeltagare kan endast visa videoströmmen från videosystem i 1 × två stående läge.

Videosystem som deltar i utan kryptering

Om deltagarna ansluter till ett möte med video-system som inte ställa in krypterade signalering länkar eller Använd krypterade medialänkar, mötet inte anses vara helt säker, eftersom det innefattar enheter vars anslutningar inte kan säkras.

Säkerhet kring samtalsanslutningar

Den krypterade möte statusikonen på videosystem utnyttja Telepresence Interoperability Protocol (TIP) eller samtal-Info säkerhetsattribut visar inte pålitligt krypteringsstatus i möten. Även om alla samtalsanslutningar är krypterade kommer denna ikon fortfarande att indikera ett okrypterat möte.

Stöd för Microsoft Lync eller Microsoft Skype för företagsprogram

 • Innehåll som delas i ett möte på Webex videoplattform version 1 kodas om till den primära videokanalen för användare av Lync- och Skype för företag-klienter

 • Klienter med RTV-videokodeken stöds inte, inklusive Lync 2011 på Mac OS.

 • För användare som är registrerade på en Lync- eller Skype for Business-server stöds inte Polycom-videoenheter.

 • För att säkerställa tvåvägsvideo under ett möte måste användare välja Video och sedan Starta video i programmet innan de deltar i mötet.

 • Efter att de anslutit sig till mötet, kan användare komma att behöva välja Starta video en gång till.

Delta i möten genom att ringa upp en IP-adress

Resultaten från de senaste samverkans- och kompatibilitetstesten finns i avsnittet om IP-uppringning i kompatibilitetsdokumentet:. https://collaborationhelp.cisco.com/article/ipxxr2

Kända problem med att Webex Meetings videoplattformsversion 1 med Cisco Webex

 • Cisco Webex och Mozilla Firefox

  När Cisco Webex-användare i Mozilla Firefox delar sin skärm kommer Webex-användare att se en svart skärm istället för det delade innehållet. När Webex-användare delar sin skärm kommer Webex-användare i Firefox att se det delade innehållet.

 • videosamtal videotelefoner i Cisco IP Phone 8800-serien som registrerats för Cisco Webex Calling-tjänsten

  När du startar ett videosamtal med uppringning från mötet till videotelefoner i Cisco IP Phone 8800-serien som registrerats för tjänsten Webex-samtal, där webbplatsen har konfigurerats så att DTMF-nyckel 1 krävs för att ansluta till mötet, misslyckas anslutningen. Lösningen för de här enheterna är att inaktivera kravet på att ange DTMF-nyckel 1 för att ansluta till möten.

 • Skicka video från Webex-program till videokonferenssystem eller -program

  En Webex Meetings-video startar alltid med den bästa videoupplösningen mellan videosystemen och Webex Meetings programmet. Om högupplöst video finns tillgänglig är den också tillgänglig för alla mötesdeltagare. Om någon av mötesdeltagarna på Webex Meetings-sidan upplever sämre nätverksförhållanden kommer upplösningen mellan videosystemen och Webex Meetings-programmet att nedgraderas för att tillgodose mötesdeltagaren i fråga. Detta innebär att videoupplösningen även kommer att nedgraderas för övriga deltagare. Den lägsta bithastigheten som ett Webex Meetings-program måste bearbeta från Webex Cloud för att kunna ta emot både video och program- eller skärmdelning (tidigare kallat ”skrivbordsdelning”) är 1,2 Mbit/s. Om hastigheten är lägre än denna kommer Webex Meetings-programmet endast att visa det delade programmet eller den delade skärmen.

  För information om rekommenderade inställningar av bandbreddskonfigurationen för ett möte på Webex videoplattform version 1, Cisco Webex det tekniska dokumentet om nätverksbandbredd.

 • Delningskvalitet på presentationer och data

  Om du inte har tillräcklig bandbredd kan delningen av dina presentationer och dina data i Webex Meetings-video nedgraderas till XGA (1024 x 768 upplösning) och 5 fps.

  Förutsatt att alla Webex Meetings-program har en bandbredd på minst 2 Mbit/s kan användarna i mötet dela innehåll med 720p med en hastighet på upp till 5 fps.

  Om Webex Meetings -program har en bandbredd på minst 3 Mbit/s är kvaliteten vid innehålls delning 1080p vid 3 fps.

 • Videovisning i helskärmsvy

  När presentatörer växlar till videovisning i helskärmsvy under skärm-, program- eller dokumentdelning pausas delningen på deltagarsidan (den skärm som senast delades låser sig). När presentatören avslutar videovisning i helskärmsvy kommer delningen att återupptas automatiskt.

  Deltagarna blir kvar i videovisningens helskärmsvy när presentatören slutar dela och går automatiskt ut ur videovisning i helskärmsvy när presentatören börjar dela igen.

  Om två bildskärmar används i Webex Meetings-skrivbordsprogrammet kan användare visa videon i helskärmsvy på den ena bildskärmen och en helskärmsbild eller programdelning på den andra. Detta gör man genom att dra videofönstret till den andra bildskärmen och väljer ikonen "Visa alla mötesdeltagare i helskärm".

 • Presentatören kan ofrivilligt komma att inaktivera video för alla mötesdeltagare

  Om en Webex Meetings-användare som är presentatör i mötet avmarkerar alternativet Video i dialogrutan Mötesalternativ så inaktiveras video för alla mötesdeltagare oavsett om de deltar via ett Webex Meetings-program eller från ett videokonferenssystem. För att återställa video för alla mötesdeltagare ska mötesvärden eller presentatören kryssa i alternativet Video i dialogrutan Mötesalternativ.

 • Annat telekonferensljud

  Ljudanslutningsalternativet Annat telekonferensljud stöds inte vid Webex Meetings videokonferens möten.

 • Webex Meetings-funktioner

  Om du är värd för ett möte som omfattar TelePresence-system är följande WebEx-funktioner inte tillgängliga:

  • Whiteboard

  • Dokumentdelning

  • Omröstning

  • Filöverföring

För en lista över kompatibla videosystem och -program, se Kompatibilitet och stöd för Webex Meetings-video.

6 jan 2022
Kända problem och begränsningar med Cisco Webex Meetings

Automatisk installation av skrivbordsappen på webbplatser med långsam kanal

På långsamma Webex-webbplatser, WBS39.5.x och WBS33.6.x, användare utan Webex-produktivitetsverktyg (WBS33.0.x) eller Webex Meetings skrivbordsappen (WBS33.x– WBS39.x ) kommer att installeras automatiskt för skrivbordsappen före mötet när de ansluter till ett möte på enWebex-webbplats av wbs39.8 som gäst.

För att undvika den här automatiska installationen kan användare installera en Webex Meetings tidigare version än WBS39.8 innan de deltar i ett möte på en WBS39.8 eller senare webbplats.

Uppmanas att installera Webex Meetings flera gånger

Om du rensar dina cookies i Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari kan du se installationsskärmen igen nästa gång du deltar i ett möte via din webbläsare, även om skrivbordsappen redan är installerad. Om du klickar på installationsfilen startar du skrivbordsappen.

Uppspelning av inspelningar på mobila enheter

Du kan inte spela upp en nätverksbaserad inspelning på en mobil enhet.

Standardmötesmallar

Om alternativet Första deltagaren som ansluter blir presentatör är aktiverat i webbplatsadministrationen, aktiveras det alternativet som standard i mötesschemaläggaren på din Webex Meetings-webbplats. Det aktiveras även i standardmötesmallen som du använder i Webex Meetings-produktivitetsverktyg för att schemalägga Webex-möten med Microsoft Outlook. Gemensamma mötesmallar som har skapats av användare kommer inte att påverkas. Om en värd schemalägger möten med hjälp av gemensamma mallar och vill att den första deltagaren som ansluter till möten automatiskt blir presentatör måste värden manuellt aktivera denna inställning i de gemensamma mallarna.

Nätverksbaserade inspelningar

Nätverksbaserade inspelningar kräver en bandbredd på minst 2.0 Mbit/s för att uppspelningen ska flyta smidigt, annars kan pauser uppstå.

MP4-uppspelning i icke-Webex Meetings-videomöten stöds inte för Webex Meetings skrivbordsappen för Linux

Linux-användare på den Webex Meetings skrivbordsappen kan inte starta eller delta i ett icke-Webex-videomöte som har aktiverat MP4-uppspelning. De får ett varningsmeddelande om att deras operativsystem inte har stöd för mötet, eftersom Linux endast har stöd för ARF-inspelningsformatet.


Vi rekommenderar att Linux-användare använder Webex Meetings webbappen för uppspelning av MP4-filer i videomöten som inte är i Webex.

Aktiva möten med endast ljud tas bort

Möten med endast ljud återanvänds enligt 90-dagarsperioden för att ta bort möten eller 180-dagarsperioden för återkommande möten, även om mötena har haft en värd eller ansluten till den tiden.

Personliga rum

Windows 8-telefoner och skrivbordsappen Webex Meetings för Linux – Du kan inte starta eller vara värd för ett möte i ditt personliga rum med en Windows Phone 8-enhet eller Webex Meetingsskrivbordsappen för Linux.


Vi rekommenderar Att Linux-användare använder webbappen Webex Meetings för att starta eller hålla möten från sina personliga rum.

Lobby ipersonligt mötesrum – Användare som har följande enheter eller program kan inte vänta i lobbyn när det personliga rummet är låst: Webex Meetings skrivbordsappen för Linux, TelePresence-enheter och Windows Phone 8-enheter. Inte heller kan användare som endast deltar i mötets ljuddel vänta i lobbyn medan ett personligt rum är låst. Dessa användare kommer att få ett meddelande om att rummet är låst, och kommer inte att kunna delta förrän rummet har låsts upp.


Vi rekommenderar Linux-användare att använda Webex Meetings webbappen för att vänta i lobbyn medan ett personligt rum är låst.

Mer information om problem som påverkar personliga rum Webex Meetings video finns i Plattformsoberoende funktioner och kändaproblem.

Webbappen Cisco Webex Meetings

Videobegränsning

VoIP stöds inte när Webex Meetings-videokonferenser är inaktiverat på värdkontot.

Det går långsamt att delta efter en större uppgradering

Efter en större uppgradering Webex Meetings Suite som innehåller fler nya funktioner än en vanlig service pack-version kan laddningstiden bli längre eftersom fler filer måste hämtas och installeras. Laddningstider beror på ditt nätverks bandbredd och mängden trafik vid hämtningstillfället. I allmänhet kan laddningstider variera från 20 sekunder till 3 minuter eller mer.

Ett möte åt gången

Mac-användare kan endast delta i ett möte åt gången.

Mötesupplevelse

 • Tangentbordsnavigering och skärmläsarstöd:
  • Miniatyrvideobilderna i mötesdeltagarpanelen stödjer inte navigering med tabbtangenten.

  • Vissa objekt under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte navigering med tabbtangenten.

  • Objekt i helskärmsvideovisning stöder inte navigering med tabbtangenten.

  • Komponenterna i användargränssnittet för video stöder inte skärmläsare.

  • Miniatyrvideobilderna stöder inte skärmläsare.

  • Mötesdeltagarlistan i mötesdeltagarpanelen stöder inte skärmläsare.

  • Vissa komponenter under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte skärmläsare.

 • Panoreringsverktyget är inte tillgängligt vid visning av en fil som delas via fildelningsfunktionen.

 • Det nya gränssnittet är inte tillgängligt för Linux-användare.

 • När presentatörer som använder Mac kommenterar i samband med program- eller skärmdelning (tidigare kallat skrivbordsdelning) och samtidigt för anteckningar eller skapar en omröstning, kan anteckningarna och omröstningen inte sparas.

 • När användare på Mac använder kommentering under delning och växlar från flikläge till helskärmsläge går det senast använda kommenteringsalternativet förlorat.

 • På vissa Windows- och Linux-datorer kan skärmsläckaren avslutas automatiskt om deltagarens skärmsläckare är aktiv och presentatören sedan startar fildelning.

 • Vissa anpassade Snabbstart, som har skapats i äldre versioner av Webex Meetings, fungerar eventuellt inte efter uppgradering till den här versionen.

 • I ett fåtal fall kan överföring av en mycket stor Microsoft PowerPoint-fil för delning i mötet leda till att presentatören kopplas bort från mötet.

Initialer i avatarer

När det inte finns någon bild tillgänglig används den första bokstaven i en användares förnamn och den första bokstaven i användarens efternamn i avatarer. Användare med andranamn som består av flera ord visas inte korrekt med tre bokstäver, till exempel visas ”Mary Van Buren” och ”Robert Smith Jr.” som ”MB” respektive ”RJ”.

Funktionen "Alla kan dela"

 • Funktionen "Alla kan dela" är inte tillgänglig för Linux-användare Webex Meetings skrivbordsappen. Den är inte heller tillgänglig för mobila användare som använder tidigare versioner av Cisco Webex Meetings mobilappen. Den här funktionen kommer att stödjas Cisco Webex Meetings version 6.6 eller senare av iPhone/iPad och version 6.5 eller senare på Android-enheter. Användare från mobila enheter som har tidigare versioner av programmet kan fortfarande bli utsedda till presentatörer genom att presentatörsrollen överlåts till dem, förutsatt att mobilappen har presentatörskapacitet.


  Vi rekommenderar att Linux-användare använder webbappen Webex Meetings för att få åtkomst till funktionen Alla kan dela.

 • Om en värd startar ett möte på en dator och sedan inaktiverar funktionen "Alla kan dela" under ett möte kan mötesdeltagare i det mötet som använder tidigare versioner av Cisco Webex Meetings-appen på iPhone, iPad och Android-enheter fortfarande dela.

 • Användare som har Cisco Webex Meetings-mobilappen kan inte inaktivera funktionen ”Alla kan dela” under mötets gång. De kommer istället följa webbplatsadministrationens inställning för den här funktionen.

Värdrollen tas över av en alternativ värd som deltar

I vissa fall kan värdrollen komma att tas över av en alternativ värd som deltar i ett möte eller i en session, även om värden redan har anslutit till mötet. Skulle detta inträffa rekommenderar vi att den alternativa värden tilldelar värdrollen tillbaka till värden.

Länkar som genereras av Webex Meetings och Webex-inspelningstjänster

Som en del av våra fortlöpande säkerhetsförbättra uppdateringar gör Cisco ändringar som förbättrar hanteringen av kryptografiska nycklar som används för att generera URL:er som används i Webex Meetings Suite och Webex-inspelningstjänster. Som en följd har befintliga länkar som genererades av dessa tjänster uppdaterats, och ibland behöver användare begära nya länkar. Mer information finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/WBX78957.

Stöd för flera bildskärmar i Windows 10

Det kan hända att det delade innehållet inte visas helt när du delar från en sekundär skärm med högre upplösning än den primära skärmen. Vi rekommenderar att du åtgärdar detta genom att ange den största skärmen som huvudskärm i Windows skärminställningar.

Visningskvalitet på delade dokument

Webex Meetings använder ett gränssnitt för skrivardrivrutiner för att importera dokument som inte stöds som standard. Presentationskvaliteten på dokument som delas i läget skrivdrivrutin, t.ex. dokument från Microsoft Word, Excel och Adobe PDF, kan inte vara bättre än en utskrift av samma dokument från en fysisk skrivare. Det här problemet är tydligt när dokumenten innehåller bilder av text.

Beskurna, avskurna eller borttappade ritade objekt

Ritade objekt helt eller delvis utanför 15-bitars twipkoordinatområdet (32 768 x 32 768 twip = 22,75 x 22,75 tum) är avskurna eller visas inte alls. Detta inkluderar vanliga ritade PD-objekt, bilder, UCF-objekt och kommentarer. Pixlarnas verkliga storlek beror på skärmupplösningen och skärmstorleken.

För att undvika detta problem rekommenderar vi att du ändrar storlek på stora dokument så att de passar inom ovanstående koordinatområde.

Stöd för Microsoft Office 2013 och senare

 • Om du har Microsoft Office 2013 installerat stöds inte följande funktioner vid delning av PowerPoint 2013-filer:

  • animeringar och övergångar

  • inbäddade video- eller ljudfiler

  • UCF Toolkit

 • Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar att du validerar fliken för att kontrollera att den fortsätter att visas på korrekt sätt under Webex-möten.

 • I vissa fall kan följande problem inträffa:

  • Text- och fyllnadsfärger kan se något annorlunda ut jämfört med färgerna på en bild.

  • Vissa grafiska element kan saknas i en bild.

  • Teckensnitt kan se suddiga ut i en bild eller kan se annorlunda ut i jämförelse med originalet.

  • Storleken på figurer kan vara annorlunda jämfört med originalet.

 • Om ett objekt i en PowerPoint-presentation inte visas på korrekt sätt i redigeringsläget tas det automatiskt bort från bildspelsvyn. Objektet kan dock fortfarande visas när filen delas under ett WebEx-möte.

 • Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

 • Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning (tidigare kallat ”skrivbordsdelning”).

 • Du kan inte dela Word 2013-dokument (64-bitars) i Windows 8 (64-bitars) via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning.

Tagga interna mötesdeltagare

Taggar för interna mötesdeltagare visas inte i följande fall:

 • När mötesdeltagaren deltar via en mobil enhet

 • När en mötesdeltagare som använder One-Touch TelePresence Plus inte använder SAML-enkel inloggning (SSO)

 • I personliga konferensmöten

Fildelning

Om du är en värd som använder Windows och inte har en universell skrivardrivrutin som är installerad på ditt system kommer du endast att kunna dela Microsoft PowerPoint-filer under fildelning. I detta fall ger systemet dig möjligheten att byta till programdelning istället för fildelning eller att installera en universell skrivardrivrutin innan du fortsätter. (i Windows 7-system finns en universell skrivardrivrutin förinstallerad).

Delning av strömmande media

Videoupplösning för deltagare har optimerats till 480 p. Videofiler med högre upplösning anpassas till upplösningen (640 x 480). För närvarande stöds mediefiler av följande format: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, FLV, F4V och MP4.

Rekommenderade systemkrav för videofildelning från presentatörssidan:

 • Core2-Duo E6750 vid 2,66 GHz för VGA-fil krävs

 • AMD 9650 2,3 GHz (4-kärnor) 8 GB rekommenderas

 • Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz 2,79 GHz är att föredra.

Ljudväxling till interna högtalare när fildelning

Om du använder en extern ljudenhet, t.ex. hörlurar eller externa högtalare, kommer fildelning av ljud, t.ex. WRF-filer, att tvinga Webex Meetings-appen att växla till de interna högtalarna även om du väljer en extern källa i ljudinställningarna för Webex Meetings. Programmet återgår till den externa enheten efter att du har avslutat fildelningen.

Kan inte delta i mötet

Som Linux/Unix-användare går det eventuellt inte att delta i mötet om NTLM-verifiering är aktiverad via ISA-proxy. Vi rekommenderar att Linux-användare Webex Meetings webbappen som en tillfällig lösning.

Visa dokument för Office 2007 och senare

Deltagare som deltar i ett möte från Webex Meetings-skrivbordsappen för Linux/Unix kan få visningsproblem när presentatören delar ett dokument för Microsoft Office 2007 eller senare. Vissa animeringar och bilder går inte att visa eller kan se förvrängda ut. Som en tillfällig lösning rekommenderar vi att deltagarna använder Webex Meetings-webbappen.

Microsoft Office PowerPoint

I Microsoft PowerPoint 2007 och senare kan det hända att text som kopieras från en webbsida och klistras in på anteckningspanelen inte visas korrekt. En lösning är att först kopiera texten till Microsoft Word eller Microsoft Anteckningar och sedan kopiera texten från programmet till anteckningspanelen.

Importera kontakter till Microsoft Outlook 2010

Importering av ditt företags adressbok till dina WebEx Meetings-kontakter stöds inte med Microsoft Outlook 2010 (64-bitars).

Avsluta ett möte

Om flera flikar är öppna i webbläsaren i Internet Explorer 7, och Webex Meetings-sidan ”Möte pågår” inte är förgrundsfliken, kan möteshanteraren inte stängas. Anledningen är att dialogrutan "Stäng möte" döljs om en annan flik visas framför Webex Meetings-sidan.

Videovisning i helskärmsvy

När presentatören växlar till videovisning i helskärmsvy under skärmdelning (tidigare kallat "skrivbordsdelning"), eller vid program- eller dokumentdelning, pausas delningen på deltagaresidan (den skärm som senast delades låser sig) om den bara har en bildskärm. När presentatören avslutar videovisning i helskärmsvy kommer delningen att återupptas automatiskt.

Deltagarna blir kvar i videovisningens helskärmsvy när presentatören slutar dela och går automatiskt ut ur videovisning i helskärmsvy när presentatören börjar dela igen.

Om presentatören har två eller fler bildskärmar kan de enkelt dela innehåll på en bildskärm och växla till helskärmsvideo på en annan bildskärm.

Litet Webex Meetings på Microsoft-yta

Fönstret Webex Meetings tidigare WBS-versioner än 31.8 öppnas i ett litet fönster på en Microsoft Surface-enhet. Det är svårt att läsa text och använda kontroller. Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av Webex Meetings.

Automatisk omstart av ett möte på en säkerhetskopierad webbplats

Det finns ingen automatisk återställning av delat läge när en sida inte går att nå och automatiskt omdirigerar dig till din säkerhetskopierade webbplats som har säkerhetskopierats med Webex Global Site Backup-systemet (GSB). När mötesfönstret återansluter till mötet på en säkerhetskopierad webbplats går det delade tillståndet förlorat och presentatören måste dela innehållet igen.

End-to-end-kryptering med PKI

slutpunkt-till-slutpunkt av mötesdata genom att använda ett allmänt eller privat nyckelpar som tillhandahålls av webbplatsadministratören stöds inte längre. End-to-end-kryptering i ett livemöte är fortsatt endast tillgängligt via en automatiskt genererad sessionsnyckel.

Nekad åtkomst på iOS-enhet efter uppgradering

Du kan hindras från att delta i ett möte från din iOS-enhet med felmeddelandet ”Denna version av Webex Meetings-appen är inte kompatibel med den nuvarande Webex-tjänsten. Uppgradera programmet nu." Detta beror på ett säkerhetsalternativ som upprätthåller säker åtkomst efter uppgraderingar av alla mobilappar.

Överlappande möten avslutas i förtid

Överlappande möten kan ibland avslutas när det första mötet slutar.

Till exempel om en värd schemalägger ett dagligt upprepat möte med 24 timmars varaktighet med en starttid klockan 08:00, och mötet har stöd för att delta före värden 15 minuter före mötets starttid och värden inte är närvarande, avslutas mötet klockan 08:00 och värden och mötesdeltagarna måste ansluta till mötet igen.

Begränsningar under skärmdelning

Du kan inte interagera med systemprogram på en fjärrstyrd dator, även om presentatören på den datorn delar sin skärm.

Det går inte att ansluta före värden när mötet redan har startat

När värdar schemalägger ett möte i Microsoft Outlook och markerar Deltagare kan ansluta till mötet X minuter före starttiden , om mötet redan har startats före samma dag, kan deltagare ansluta till mötets ljud genom att endast använda datorn efter att värden har startat mötet. Det här är en säkerhetsfunktion.

Hög bildrutefrekvens innehållsdelning

I Webex Meetings kan det uppstå periodiska problem när vissa mötesdeltagare kan se delat innehåll när Optimerad för rörelse och video har valts. En åtgärd planeras inför en framtida uppdatering. Fram till dess kan du behöva avmarkera detta alternativ om problemet kvarstår.

Kan inte parkoppla med Proximity

Webex Meetings skrivbordsappen kan inte parkoppla med en allmän IP via Proximity av säkerhetsskäl.

14 maj 2021
Kända problem och begränsningar med Cisco Webex Events

Uppspelning av inspelningar på mobila enheter

Du kan inte spela upp en nätverksbaserad inspelning på en mobil enhet.

Använda andra telekonferenstjänster

När annan telekonferenstjänst används för Cisco Webex Events (Klassisk) är händelseinspelningen icke-videocentrerad.

Det går långsamt att delta efter en större uppgradering

Efter en större uppgradering av Webex Meetings Suite som innehåller fler nya funktioner än en vanlig service pack-version kan laddningstiden bli längre eftersom fler filer måste hämtas och installeras. Laddningstider beror på ditt nätverks bandbredd och mängden trafik vid hämtningstillfället. I allmänhet kan laddningstider variera från 20 sekunder till 3 minuter eller mer.

Mötesupplevelse

 • Tangentbordsnavigering och skärmläsarstöd:
  • Miniatyrvideobilderna i mötesdeltagarpanelen stödjer inte navigering med tabbtangenten.

  • Vissa objekt under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte navigering med tabbtangenten.

  • Objekt i helskärmsvideovisning stöder inte navigering med tabbtangenten.

  • Komponenterna i användargränssnittet för video stöder inte skärmläsare.

  • Miniatyrvideobilderna stöder inte skärmläsare.

  • Mötesdeltagarlistan i mötesdeltagarpanelen stöder inte skärmläsare.

  • Vissa komponenter under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte skärmläsare.

 • Panoreringsverktyget är inte tillgängligt vid visning av en fil som delas via fildelningsfunktionen.

 • Det nya gränssnittet är inte tillgängligt för Linux-användare.

 • När presentatörer som använder Mac kommenterar i samband med program- eller skärmdelning (tidigare kallat skrivbordsdelning) och samtidigt för anteckningar eller skapar en omröstning, kan anteckningarna och omröstningen inte sparas.

 • När användare på Mac använder kommentering under delning och växlar från flikläge till helskärmsläge går det senast använda kommenteringsalternativet förlorat.

 • På vissa Windows- och Linux-datorer kan skärmsläckaren avslutas automatiskt om deltagarens skärmsläckare är aktiv och presentatören sedan startar fildelning.

 • Vissa anpassade snabbstartsmallar som har skapats i äldre versioner av Webex Meetings kan sluta fungera efter uppgradering till den här versionen.

 • I ett fåtal fall kan överföring av en mycket stor Microsoft PowerPoint-fil för delning i mötet leda till att presentatören kopplas bort från mötet.

Initialer i avatarer

När det inte finns någon bild tillgänglig används den första bokstaven i en användares förnamn och den första bokstaven i användarens efternamn i avatarer. Användare med andranamn som består av flera ord visas inte korrekt med tre bokstäver, till exempel visas ”Mary Van Buren” och ”Robert Smith Jr.” som ”MB” respektive ”RJ”.

Visningskvalitet på delade dokument

Webex Events (Klassisk) använder ett gränssnitt för skrivardrivrutiner för att importera dokument som inte stöds som standard. Presentationskvaliteten på dokument som delas i läget skrivdrivrutin, t.ex. dokument från Microsoft Word, Excel och Adobe PDF, kan inte vara bättre än en utskrift av samma dokument från en fysisk skrivare. Det här problemet är särskilt tydligt när dokumenten innehåller bilder av text.

Deltagarinbjudningar

I de fall där en värd tar bort mötesdeltagare inför en händelse, kommer länken till händelsen från inbjudan inte längre att vara giltig för de borttagna mötesdeltagarna. Om du planerar att bjuda in personer i en e-postlista som går ut till många mottagare rekommenderar vi att du använder en e-postklienttjänst från tredje part och sedan länkar till händelsens adress för deltagare.

Värdrollen tas över av en alternativ värd som deltar

I vissa fall kan värdrollen komma att tas över av en alternativ värd som deltar i ett möte eller i en session, även om värden redan har anslutit till mötet. Om detta skulle inträffa rekommenderar vi att den alternativa värden ger tillbaka värdrollen till den ursprungliga värden.

Länkar som genereras av Webex Meetings och Webex-inspelningstjänster

Som en del av våra fortlöpande säkerhetsförbättrande uppdateringar inför Cisco ändringar som syftar till att förbättra hanteringen av kryptografiska nycklar. De nyttjas till att generera URL:er som används i Webex Meetings Suite och Webex-inspelningstjänster. Som en följd har befintliga länkar som genererades av dessa tjänster uppdaterats, och i vissa fall behöver användare begära nya länkar.

Delta i ett Webex-möte med Chrome och Firefox

På grund av ändringar i Googles och Mozillas policyer måste användare aktivera Webex-insticksprogrammet manuellt när de använder Chrome och Firefox.

En händelse åt gången

Mac-användare kan endast delta i en händelse åt gången.

Stöd för flera bildskärmar i Windows 10

Det kan hända att det delade innehållet inte visas helt när du delar från en sekundär skärm med högre upplösning än den primära skärmen. Vi rekommenderar att du åtgärdar detta genom att ange den största skärmen som huvudskärm i Windows skärminställningar.

Stöd för Microsoft Office 2013 och senare

 • Om du har Microsoft Office 2013 installerat stöds inte följande funktioner vid delning av PowerPoint 2013-filer:

  • animeringar och övergångar

  • inbäddade video- eller ljudfiler

  • UCF Toolkit

 • Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar att du validerar den för att säkerställa att den fortsätter att visas på ett korrekt sätt under en Webex-händelse.

 • I vissa fall kan följande problem inträffa:
  • Text- och fyllnadsfärger kan se något annorlunda ut jämfört med färgerna på en bild.

  • Vissa grafiska element kan saknas i en bild.

  • Teckensnitt kan se suddiga ut i en bild eller kan se annorlunda ut i jämförelse med originalet.

  • Storleken på figurer kan vara annorlunda jämfört med originalet.

 • Om ett objekt i en PowerPoint-presentation inte visas på korrekt sätt i redigeringsläget tas det automatiskt bort från bildspelsvyn. Objektet kan dock fortfarande visas när filen delas under ett WebEx-möte.

 • Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

 • Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning (tidigare kallat ”skrivbordsdelning”).

 • Du kan inte dela Word 2013-dokument (64-bitars) i Windows 8 (64-bitars) via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning.

Visningskvalitet på delade dokument

I Webex Meetings-paketet används ett gränssnitt för skrivardrivrutiner för att importera dokument som inte stöds som standard. Presentationskvaliteten på dokument som delas i läget skrivdrivrutin, t.ex. dokument från Microsoft Word, Excel och Adobe PDF, kan inte vara bättre än en utskrift av samma dokument från en fysisk skrivare. Det här problemet är särskilt tydligt när dokumenten innehåller bilder av text.

Delning av strömmande media

Videoupplösning för deltagare har optimerats till 480 p. Videofiler med högre upplösning anpassas till upplösningen (640 x 480). För närvarande stöds mediefiler av följande format: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, FLV, F4V och MP4.

Rekommenderade systemkrav för videofildelning från presentatörssidan:

 • Core2-Duo E6750 vid 2,66 GHz för VGA-fil krävs

 • AMD 9650 2,3 GHz (4-kärnor) 8 GB rekommenderas

 • Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz 2,79 GHz är att föredra.

E-postinnehåll i HTML

Innehållet i e-postmeddelandet i vanligt HTML-format och dess motsvarande iCalendar-mall (.ics) överensstämmer inte [295149]

Beskrivning i iCalendar-bilaga

På grund av en begränsning i Outlook-kalendern, kan inte händelsebeskrivningen visas i iCalendar-bilagan om beskrivningen överskrider en viss längd. Beskrivningen visas inte om fältlängden överskrider dessa begränsningar:

 • Begränsningen för fältlängd i Microsoft Outlook 2000 är 8 kB.

 • Begränsningen för fältlängd i Microsoft Outlook 2003 är 4KB.

 • I Microsoft Outlook 2007 finns ingen begränsning för fältlängd. [271477]

Uppspelningsknapp i Flash-filer

När en presentatör delar en Flash-fil (.swf), kommer filen att ”pausas” i stället för att spelas upp när du klickar på uppspelningsknappen. Presentatören måste trycka på uppspelningsknappen två gånger för att spela upp filen. [289318]

Ta bort möten från listan Mina möten.

När alternativet "Delete from Mina möten when completed" (Ta bort från Mina möten när slutfört) är markerat visas en händelse fortfarande i möteslistan om värden avslutar händelsen innan händelsens sluttid. Händelsen tas bort från listan efter att den schemalade sluttiden har förflutit. Om t.ex. en händelse är schemalagd mellan kl. 10.00–11.00 på för t.ex. kl. 10.45 visas händelsen fortfarande under möteslistan och i Webex-händelsekalendern fram till kl. 11.01, då mötet skulle ha avslutats enligt schemat. Händelsen visas alltid när du aktiverar Visa tidigare händelser.

Mötesdeltagarpanel i Solaris

Vissa icke-engelska tecken visas inte korrekt i Mötesdeltagarpanelen på Solaris-datorer. [276651]

Byta omröstningskoordinatorroll

Om du under en omröstning byter omröstningskoordinatorrollen, kommer fönstret Spara omröstningsresultat att visas.

Lägg till mötesdeltagare i en adressbok

Om du väljer alternativet att lägga till en deltagare i din adressbok från händelseschemaläggaren visas ett felmeddelande när du klickar på Lägg till deltagare.

iCalendar-bilaga

När Webex Meetings skickar den första och andra händelsepåminnelsen till mötesdeltagare saknas den iCalendar-bilaga som mötesdeltagare använder för att automatiskt lägga till händelser i sina kalenderprogram.

E-postmeddelanden med iCalendar-innehåll

På grund av en .ics-begränsning (iCalendar-bilaga), kan e-postmeddelanden i HTML inte visa innehåll från .ics-kalendrar korrekt. Till följd av detta kommer vi att ta in innehåll från e-postmeddelanden med oformaterad text när det gäller e-postmeddelanden i HTML. Detta betyder att om en användare har anpassat ett e-postmeddelande i HTML, kan denna anpassning inte återges i iCalendar-bilagan.

Importera en CSV-fil när du skapar en inbjudningslista.

När du skapar en inbjudningslista stöds inte alternativet att importera en CSV-fil på MAC. Till följd av detta är inte knappen Importera CSV-filer tillgänglig i MAC och Safari.

Tidigare händelser

Identifieringsvillkoren för tidigare händelser är inte konsekventa på Webex Events sidor (klassisk) och välkomstsidorna. Enligt logiken Webex Events (klassisk) tillhör en händelse förflutna händelser efter att den schemalagda starttiden har passerat. Om den schemalagda starttiden har passerat listas fortfarande händelsen på välkomstsidan även om Visa tidigare möten inte har valts. [244342]

Status för tidigare händelser visas Webex Events (klassisk) kalender för deltagares vy. När en deltagare tittar på kalendern i Webex Events (Klassisk) och väljer Visa tidigare händelser visas alla tidigare händelser med status Registrera och/eller Inte startat. Ingen status ska visas för tidigare händelser i deltagarens vy. [244153]

Händelsemallar

När en värd sparar händelsen som en mall sparas inte listan över deltagare och diskussionsdeltagare. Informationen om och lösenordet till diskussionsdeltagare sparas dock. [180534]

Myntsymbol

Myntsymbolen saknas i budgetfältet på sidan för programinformation. [183019]

Information om diskussionsdeltagare som sökkriterier

Information om panelist kan inte användas som ett sökkriterium på Webex Events (Klassisk) söksida. Sökningen kan dock utföras från välkomstsidan [177716]

Spara användarinformation när du använder Firefox

Om en användare använder Firefox sparas alltid användarinformationen, oavsett om Kom ihåg mig på den här datorn är valt eller ej. [228112]

Kalendervisning av dagliga händelser med endast ljud.

Eftersom Webex Events (Klassisk) inte har ett koncept för återkommande händelse kan inte Webex Events-kalendern visa en schemalagd daglig händelse med endast ljud på ett korrekt sätt. [161351]

Deltagarvy av video

Endast de första 1 000 händelsedeltagarna kan ta emot video från mötesdeltagarna. När du till exempel slår på en webbkamera eller en videoenhet som paneldeltagare kommer endast de första 1 000 mötesdeltagarna att kunna se din video.

Begränsningar under skärmdelning

Du kan inte interagera med systemprogram på en fjärrstyrd dator, även om presentatören på den datorn delar sin skärm.

Videosystem kan inte ansluta Webex Events (klassisk) på FedRAMP

Videosystem kan inte ansluta Webex Events (Klassisk) på FedRAMP-plattformen eftersom FedRAMP-plattformen för närvarande kör videoplattform 1.

Begränsningar för webbappen för FedRAMP

Deltagare som deltar via webbappen kan bara lyssna på ljudet om värden har schemalagt mötet med både hybridljud och ljudsändning aktiverat.

Det går inte att befordra deltagare till webbappen

Se Cisco Webex-webbapp Kända problem och begränsningar.

2 apr 2021
Kända problem och begränsningar med Cisco Webex Training

Länkar som genereras av Webex Meetings och Webex-inspelningstjänster

Som en del av våra fortlöpande säkerhetsförbättrande uppdateringar inför Cisco ändringar som syftar till att förbättra hanteringen av kryptografiska nycklar som nyttjas till att generera URL:er som används i Webex Meetings-programmen och Webex-inspelningstjänster. Som en följd har befintliga länkar som genererades av dessa tjänster uppdaterats, och i vissa fall behöver användare begära nya länkar.

Det går långsamt att delta efter en större uppgradering

Efter en större uppgradering av Webex Meetings Suite som innehåller fler nya funktioner än en vanlig service pack-version kan laddningstiden bli längre eftersom fler filer måste hämtas och installeras. Laddningstider beror på ditt nätverks bandbredd och mängden trafik vid hämtningstillfället. I allmänhet kan laddningstider variera från 20 sekunder till 3 minuter eller mer.

Värdrollen tas över av en alternativ värd som deltar

I vissa fall kan värdrollen komma att tas över av en alternativ värd som deltar i ett möte eller i en session, även om värden redan har anslutit till mötet. Om detta skulle inträffa rekommenderar vi att den alternativa värden ger tillbaka värdrollen till den ursprungliga värden.

Stöd för flera bildskärmar i Windows 10

Det kan hända att det delade innehållet inte visas helt när du delar från en sekundär skärm med högre upplösning än den primära skärmen. Vi rekommenderar att du åtgärdar detta genom att ange den största skärmen som huvudskärm i Windows skärminställningar.

Stöd för Microsoft Office 2013 och senare

 • Om du har Microsoft Office 2013 installerat stöds inte följande funktioner vid delning av PowerPoint 2013-filer:
  • animeringar och övergångar
  • inbäddade video- eller ljudfiler
  • UCF Toolkit
 • Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar att du validerar fliken för att kontrollera att den fortsätter att visas på korrekt sätt under Webex-möten.
 • I vissa fall kan följande problem inträffa:
  • Text- och fyllnadsfärger kan se något annorlunda ut jämfört med färgerna på en bild.
  • Vissa grafiska element kan saknas i en bild.
  • Teckensnitt kan se suddiga ut i en bild eller kan se annorlunda ut i jämförelse med originalet.
  • Storleken på figurer kan vara annorlunda jämfört med originalet.
 • Om ett objekt i en PowerPoint-presentation inte visas på korrekt sätt i redigeringsläget tas det automatiskt bort från bildspelsvyn. Objektet kan dock fortfarande visas när filen delas under ett WebEx-möte.
 • Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.
 • Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning (tidigare kallat ”skrivbordsdelning”).
 • Du kan inte dela Word 2013-dokument (64-bitars) i Windows 8 (64-bitars) via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning.

Microsoft Office PowerPoint

I Microsoft PowerPoint 2007 och senare kan det hända att text som kopieras från en webbsida och klistras in på anteckningspanelen inte visas korrekt. En lösning är att först kopiera texten till Microsoft Word eller Microsoft Anteckningar och sedan kopiera texten från programmet till anteckningspanelen.

Initialer i avatarer

När det inte finns någon bild tillgänglig används den första bokstaven i en användares förnamn och den första bokstaven i användarens efternamn i avatarer. Användare med andranamn som består av flera ord visas inte korrekt med tre bokstäver, till exempel visas ”Mary Van Buren” och ”Robert Smith Jr.” som ”MB” respektive ”RJ”.

Visningskvalitet på delade dokument

Webex Meetings använder ett gränssnitt för skrivardrivrutiner för att importera dokument som inte stöds som standard. Presentationskvaliteten på dokument som delas i läget skrivdrivrutin, t.ex. dokument från Microsoft Word, Excel och Adobe PDF, kan inte vara bättre än en utskrift av samma dokument från en fysisk skrivare. Det här problemet är särskilt tydligt när dokumenten innehåller bilder av text.

Delning av strömmande media

Videoupplösning för deltagare har optimerats till 480 p. Videofiler med högre upplösning anpassas till upplösningen (640 x 480). För närvarande stöds mediefiler av följande format: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, FLV, F4V och MP4.

Rekommenderade systemkrav för videofildelning från presentatörssidan:

 • Core2-Duo E6750 vid 2,66 GHz för VGA-fil krävs

 • AMD 9650 2,3 GHz (4-kärnor) 8 GB rekommenderas

 • Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz 2,79 GHz är att föredra.

Högupplöst video

Högupplöst video är bara tillgänglig i huvudmötet. Just nu finns inget stöd för diskussionsgrupper.

Högkvalitativ video

Högkvalitativ video är bara tillgängligt i huvudmötet. Just nu finns inget stöd för diskussionsgrupper.

Operativsystembegränsningar

Om du använder Solaris eller Linux kan du inte:

 • Visa UCF PowerPoint-animeringar och -övergångar

 • Cachelagra kursmaterial innan mötet börjar

 • Se indikatorn som visar att deltagaren är redo

 • Använda Webex Meetings integrerade video

 • Spela in sessioner med Webex Meetings-inspelaren eller redigera dem med Webex-inspelningsredigeraren

 • Spela upp inspelningsfilen för utbildningsmötet (WRF-format) i Solaris eller Linux

 • Använda PCNow

 • Installera integreringen till Microsoft Outlook

 • Utföra praktiska labbsessioner

Linux-plattformen stöder inte det nya gränssnittet, Training-kontrollpanelen, delning av direktuppspelade videofiler, förbättring av datorljud, ny mötesdeltagarpanel och funktioner för video i hög kvalitet inklusive funktioner för helskärmsvideo.

På Linux kan presentatörer inte dela Microsoft Office-, Open Office- eller Star Office-filer. Endast UCF-fildelning stöds

Om du använder Mac-plattformen kan du inte:

 • Installera integrering till Microsoft Outlook

 • Visa PowerPoint-anteckningar i en panel

 • Använda Snabbstart

 • Bjuda in eller påminna deltagare från fältet Mötesalternativ under dokument-, program- och skrivbordsdelning i helskärmsvy

 • Ställa in alternativ för praktisk labbsession

 • Spela in möten på en lokal dator med den lokala Webex Meetings-inspelaren, eller redigera dem med Webex-inspelningsredigeraren (endast .WRF-format).

Andra begränsningar för Mac

 • Mac-användare kan endast delta i en session åt gången.

 • Om en värd med en Mac tilldelar presentatörsrollen till en deltagare med en Mac och samtidigt har flikalternativen omröstningslista, inbjudningsalternativ eller Frågor och svar öppna, stängs inte dessa alternativ automatiskt för den nya presentatören om personen har helskärmsbild eller delning av program/skrivbord

 • Värden kan inte samtidigt se en nätverksbaserad Webex Meetings-inspelning och starta ett möte på en Mac.

 • Textrutan för chatt och Vanliga frågor har ingen rullningslist när stora textmängder skrivs in i meddelandet

 • Om en deltagare blir presentatör medan ett test görs, går det bra att fortsätta med testet.

 • Deltagarna kan se presentatörens delningsmeny under skrivbordsdelningen om presentatören har en Intel-Mac.

 • Om presentatören under skrivbordsdelning samtidigt försöker tilldela deltagarna diskussionsgrupper från fältet Mötesalternativ kommer panelen att överlappa dialogrutan Ärende och denna dialogruta försvinner om presentatören klickar någonstans på skrivbordet.

 • Rullningslistutrymme för omröstningar visas alltid även om det inte finns någon rullningslist.

Mötesalternativ visas alltid ovanpå andra fönster om de öppnas under skrivbordsdelning och använder andra funktioner från fältet Mötesalternativ.

Spårning av uppmärksamhet

Om deltagare har Solaris eller Unix och gör ett test under mötet, antas de vara uppmärksamma under dessa möten så länge de förblir i mötet under och efter testet.

Registrering av återkommande möten

När det gäller enskilda återkommande möten och om registrerade deltagare från ett senare möte bjuds in manuellt av presentatören i det aktuella pågående mötet, kommer de att förlora sin registrering från det ursprungliga mötet och visas som deltagare i det aktuella mötet i användningsrapporten.

Metadatanamn

Metadatanamnet när data anges för SCORM 2004 kan inte inkludera vissa specialtecken, även om originalmötet hade dessa tecken i titeln.

Registrering via e-postlänk

Om en deltagare bjuds in för registrering till en session och klickar på e-postlänken för att göra det, fylls deras namn inte i automatiskt i registreringsformuläret.

Filer på värdkonto

Om ditt värdanvändarkonto tas bort finns dina filer fortfarande kvar på webbplatsens lagringsplats.

Nätverksbaserad inspelning

 • Den nätverksbaserade inspelaren spelar inte in:

  • Privata chattsessioner med värdar.

  • Omröstningsresultat (såvida inte resultaten delas med deltagarna)

  • Testmöten och privata möten

 • Filer i formatet Webex Meetings Advanced Recording Format (.ARF) stöds i UCF-visaren.

Inaktivera Snabbstart

Om din webbplatsadministratör inaktiverar sidan Snabbstart för sessionstypen och du sparar en schemaläggningsmall för denna sessionstyp, visas fortfarande Snabbstart i mallalternativen. Sidan Snabbstart visas dock inte i sessionen.

Stänga dialogfönster i webbläsaren Firefox

När Firefox används kan det hända att vissa dialogfönster inte stängs när man klickar på knappen Stäng eller OK på grund av tekniska begränsningar i Firefox.

Förbättrade funktioner i Macintosh

Förbättrade funktioner i denna version finns på Windows, Solaris och Linux. Förbättringar och mer funktionssupport för Macintosh kommer att finnas inom kort efter denna version.

Videosystem

Webex Training stöder inte start av eller anslutning till sessioner från videosystem. Du kan till exempel inte delta från Webex Boards, Webex Room Kit, skrivbord eller rumsystem och så vidare.

15 mar 2021
Kända problem och begränsningar med Webex Support

Kända problem och begränsningar med Webex Support

Windows 8.1 och 10

 • För delning av PDF-filer måste du ha Adobe Acrobat Reader.

 • Visst innehåll visas inte alla gånger när Microsoft PowerPoint-filer delas i Print Driver-läge. Vi rekommenderar att du istället använder standardläget Universal Communications Format (UCF) eller program-/skärmdelning.

 • Vid anslutning till en fjärrdator via Windows 10 kommer den lokala bildskärmen inte att kunna släckas.

 • Mötesdeltagare i Webex Meetings kan spara UCF-filerna (Universal Communications Format-filerna) till sina datorer, även om värden har återkallat Spara-privilegiet för dem.

 • Windows-appar visas inte i dialogrutan Lägg till program i Access Anywhere eller Remote Access.

 • När en Mac-mötesdeltagare i ett Webex-möte delar och kommenterar en whiteboardtavla, är kommenteringsfärgen felaktig när den fyrkantiga eller ovala formen väljs.

Stöd för Microsoft Office 2013 och senare

 • Om du har Microsoft Office 2013 installerat stöds inte följande funktioner vid delning av PowerPoint 2013-filer:
  • animeringar och övergångar
  • inbäddade video- eller ljudfiler
  • UCF Toolkit
 • Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar att du validerar fliken för att kontrollera att den fortsätter att visas på korrekt sätt under Webex-möten.
 • I vissa fall kan följande problem inträffa:
  • Text- och fyllnadsfärger kan se något annorlunda ut jämfört med färgerna på en bild.
  • Vissa grafiska element kan saknas i en bild.
  • Teckensnitt kan se suddiga ut i en bild eller kan se annorlunda ut i jämförelse med originalet.
  • Storleken på figurer kan vara annorlunda jämfört med originalet.
 • Om ett objekt i en PowerPoint-presentation inte visas på korrekt sätt i redigeringsläget tas det automatiskt bort från bildspelsvyn. Objektet kan dock fortfarande visas när filen delas under ett WebEx-möte.
 • Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.
 • Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning (tidigare kallat ”skrivbordsdelning”).
 • Du kan inte dela Word 2013-dokument (64-bitars) i Windows 8 (64-bitars) via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning.

Visningskvalitet på delade dokument

Webex använder ett gränssnitt för skrivardrivrutiner för att importera dokument som inte stöds som standard. Presentationskvaliteten på dokument som delas i läget skrivdrivrutin, t.ex. dokument från Microsoft Word, Excel och Adobe PDF, kan inte vara bättre än en utskrift av samma dokument från en fysisk skrivare. Det här problemet är särskilt tydligt när dokumenten innehåller bilder av text.

Stöd för operativsystem

För att köra Webex Support:

 • Vissa produktfunktioner kan sakna stöd för de kundtjänstrepresentanter (CSR) som använder Linux, Solaris eller Macintosh. Mer information finns i Plattformsoberoende funktioner och kända problem.

 • Kunder kan använda Linux, Solaris eller Macintosh, men de kan inte delta i ett fjärrmöte från bakom en Microsoft ISA-proxyserver med aktiverad användarverifiering. Detta är ett dokument med kända Java-problem från Sun vid http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4636657.

För mer information om datorer, operativsystem och webbläsare som stöds av Webex Support se Versionsinformation om Webex systemkrav och funktionsstöd.

Kraschar när inloggad mot kunddatorer

Om du loggar in till en kunddator som en annan användare och Webex Support-webbläsaren kraschar förblir du inloggad på kundens dator. Be din kund att logga ut och logga in på nytt när detta händer.

Program visas när sessionen spelas in

När du spelar in ett möte i Webex Support samtidigt som du visar ett program för en kund är alla andra webbläsarfönster som är öppna på datorn synliga för din kund.

Diskutrymme under filöverföringar

Under filöverföringar gäller att om den mottagande partens diskutrymme tar slut, avslutas mötet.

Flytta filöverföringsfönster under skrivbordsdelning

Om du startar en filöverföring under skrivbordsdelning, kan du inte flytta överföringsfönstret.

Inaktivera systeminformation

Webbplatsadministratörer kan inte inaktivera funktionen Systeminformation i anpassade mötestyper.

Begränsning av e-postinbjudan i Lotus Notes

Om du använder e-postprogrammet Lotus Notes kanske inte funktionen ”skicka e-postinbjudan med lokal e-postklient” fungerar. Detta sker därför att Lotus Notes begränsar storleken på e-postmeddelanden som du skickar från webbsidor. Lös detta genom att ändra din e-postmall för inbjudningar så att du minskar meddelandestorleken.

Grundläggande filöverföring visas inte i händelseloggen

Filer som överförs med den grundläggande filöverföringsmetoden visas inte i händelseloggen.

Ansluta till ett ingående supportmöte med en långsam nätverksanslutning

När TFS (Temporary Folder Solution; temporär mapplösning) har angetts som kundens hämtningsmetod för webbplatsen och en kund försöker delta i ett ingående supportmöte med en långsam nätverksanslutning, kan kunden få felmeddelandet ”Bekräftelse på deltagande i konferens misslyckades” när kunden har fyllt i anmälningsformuläret och klickar på Skicka

Bläddra när webbchatten för Webex Support används

När rullningslisterna har öppnats i webbchatten för Webex Support kan snabb bläddring uppåt och nedåt leda till att chattfönstret blinkar fort.

Blockerad funktionalitet för Webex Support

Administrationsprivilegier i Windows krävs av Webex för att utföra vissa funktioner i Webex Support. Utan dessa inloggningsuppgifter kommer viss funktionalitet i Webex Support att vara blockerad på grund av otillräckliga privilegier, såsom möjligheten att fjärrstyra Windows User Account Control (UAC)-fönstret eller andra program som kräver administratörsprivilegier. Det finns två sätt att låta systemet utföra dessa åtgärder på:

 • På ett system som aldrig har haft Webex Support installerat ska du logga in i Windows som administratör för att starta Webex Support för första gången. Därefter kan användare logga in med standardkontot för användare.

 • En lokal användare med administratörsprivilegier kan tillåta Webex-åtgärder som kräver UAC-behörighet.

Kända problem och begränsningar med Remote Access

Delta i ett WebEx-möte med Chrome och Firefox

Eftersom Googles och Mozillas policy ändras, behöver användare aktivera Webex-insticksprogrammet manuellt när de använder Chrome och Firefox.

Begränsningar med Remote Access-agenter

Kommandot Töm skärmen är inaktiverat i Windows felsäkra läge.

Kända problem och begränsningar med WebACD

Länkar som genereras av Webex-program och Webex-inspelningstjänster

Som en del av våra fortlöpande säkerhetsförbättrande uppdateringar inför Cisco ändringar som syftar till att förbättra hanteringen av kryptografiska nycklar som nyttjas till att generera URL:er som används i Cisco Webex Meetings, Webex Training, Webex Support, Webex Events och WebEx-inspelningstjänster. Som en följd har befintliga länkar som genererades av dessa tjänster uppdaterats, och i vissa fall behöver användare begära nya länkar.

Windows 8.1 och 10

 • För delning av PDF-filer måste du ha Adobe Acrobat Reader.

 • Visst innehåll visas inte alla gånger när Microsoft PowerPoint-filer delas i Print Driver-läge. Vi rekommenderar att du istället använder standardläget Universal Communications Format (UCF) eller program-/skärmdelning.

 • Vid anslutning till en fjärrdator via Windows 10 kommer den lokala bildskärmen inte att kunna släckas.

 • Mötesdeltagare i Webex Meetings kan spara UCF-filerna (Universal Communications Format-filerna) till sina datorer, även om värden har återkallat Spara-privilegiet för dem.

 • Windows-appar visas inte i dialogrutan Lägg till program i Access Anywhere eller Remote Access.

 • När en Mac-mötesdeltagare i ett Webex-möte delar och kommenterar en whiteboardtavla, är kommenteringsfärgen felaktig när den fyrkantiga eller ovala formen väljs.

15 mar 2021
Kända problem och begränsningar med webbplatsadministrationen

Märkning och anpassning

 • Med den nya Webex-rubriken kan sidhuvuden med märkning inte vara mindre än 75 pixlar. Om en webbplats med varumärke har ett sidhuvud som är mindre än 75 px och inte har anpassad HTML-kod för sidhuvudet ökar systemet automatiskt sidhuvudets höjd till 75 px.

 • Länkarna för inloggning till och utloggning från verktyget för webbplatsadministration syns inte om sidhuvudets navigeringsfärg är blå eller har en mörk färg.

Om du vill genomföra märkningsändringar ska du kontakta kundtjänstchefen (CSM).

Stöd för webbläsaren Safari

Webbläsaren Safari stöds inte av webbplatsadministrationen på Mac.

CMR Hybrid-möten (Webex-aktiverad TelePresence)

Följande problem gäller CMR Hybrid-möten (Webex-aktiverad TelePresence):

 • För att undvika bandbreddsproblem med video ska webbplatsadministratörer säkerställa att följande alternativ i webbplatsadministrationen är aktiverade för CMR Hybrid-användare:

  • Kontrollera att alternativet för Automatiskt krypterad UDP/TCP SSL alltid är markerat för Webex-internettelefoni (VoIP) och videoanslutning.

  • Välj Webbplatsinställningar för > webbplatsalternativ och markera alternativet för maximal videobandbredd. Detta anger maximal bildrutehastighet för video inuti möten. Standardinställningen är 15 fps.

  • Säkerställ att ”Aktivera TelePresence bandbreddskontroll” är markerat under ”Alternativ för OneTouch TelePresence” såvida du inte rekommenderas att ändra det av Webex-supporten.

  • Säkerställ att Aktivera högupplöst video är aktiverat under ”Mötesalternativ” så att upplösningar över 360 p kan skickas.

  För ytterligare information om rekommenderade inställningar av bandbreddskonfiguration, se ”Förutsättningar” i konfigurationsguiden till Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid på sidan Konfigurationsguider för Cisco TelePresence Management Suite (TMS).

 • Webbplatsadministratörer ska också se till att sessionstypen Webex Meetings PRO TelePresence är aktiverad på din webbplats:

  • Sessionstypen Webex Meetings PRO TelePresence ger användare ett annat användargränssnitt i Webex produktivitetsverktygsintegrering med Microsoft Outlook än i standardintegreringen av Webex med Outlook.

  • Om du vill att befintliga användare på din webbplats ska använda CMR Hybrid måste du gruppaktivera dem för sessionstypen Webex Meetings Pro TelePresence – den aktiveras inte för dem automatiskt.

  • När din webbplats har aktiverats för CMR Hybrid markeras kryssrutan ”Standard för nya användare” automatiskt bredvid webbplatsadministrationsalternativet för sessionstypen Webex Meetings PRO TelePresence. Om du inte vill att nya användare ska aktiveras för CMR Hybrid automatiskt ska du avmarkera kryssrutan Standard för nya användare.

  • Du kan dessutom skapa ytterligare anpassade sessionstyper baserat på sessionstypen Webex Meetings TelePresence.

 • Webbplatsadministratörer kan inte utföra några ändringar av CMR Hybrid-användargränssnitt för Webex produktivitetsverktyg. Administratörer kan till exempel inte ändra märkningen för mötesalternativpanelen för CMR Hybrid i Outlook-integreringen, inte dölja information i mötesalternativpanelen eller i dialogrutorna TelePresence eller Avancerade inställningar, samt kan inte begränsa antalet videomötesdeltagare med inringning som användaren kan ange.

 • Skärmdelning (tidigare kallat "skrivbordsdelning") och programdelning stöds i CMR Hybrid-möten, men vissa standarddelningsfunktioner som fildelning, kommentering och whiteboard-delning i CMR Hybrid-möten stöds inte.

 • Inspelning stöds för CMR Hybrid-möten, men detta har följande kända problem och begränsningar:

  • CMR Hybrid-mötesinspelningar sker i MP4-format. Video spelas in i 360 p.

  • När användare spelar upp inspelningarna kan de se skärmdelning, programdelning, den aktiva talarens videokameraflöden, deltagaren, listor, chatt och omröstning. Om användare däremot hämtar inspelningar samlas skärmdelningen, programdelningen och ljuddelen i en enda MP4-fil som inte innehåller den aktiva talarens videokameraflöden, deltagarlistan, chatt eller omröstningar.

  Se Vanliga frågor om inspelning och uppspelning för mer information om inspelning av CMR Hybrid-möten i Vanliga frågor om Webex Meetings.
 • Om du inte har tillräcklig bandbredd kan delningen av dina presentationer och data i Webex-videokonferenser och CMR Hybrid-möten nedgraderas till XGA (1 024 x 768-upplösning) och 5 fps. I TelePresence-system ser användare ett ”brevlådeformat”. En upplösning på upp till 720 p stöds så länge alla Webex-deltagare har minst 2 Mbit/s och datadelningen kan täcka hela TelePresence-systemets skärm på TelePresence-system med både 4:3- och 16:9-format utan att beskära bilden. Med TelePresence Server 4.1 och Conductor XC 3.0 stöds 1 080 p-upplösning så länge alla Webex-deltagare har minst 3 Mbit/s. Om inte alla deltagare i mötet uppfyller det lägsta bandbreddskravet kommer alla deltagare att sänkas till den lägsta upplösningsnivån för datadelning. Om till exempel 720 p upplösning används, men en av deltagarna har en bandbredd som ligger under tröskeln, sänks upplösningen till 720 p för alla deltagare. Eller om TelePresence Server 4.1 och Conductor XC 3.0 används stöds normalt sett 1080 p, men om någon av deltagarna inte har minst 3 Mbps sänks upplösningen vid datadelning till 720 p för alla deltagare. Kvaliteten på presentationen och datadelningen mellan TelePresence-system ändras inte och upplösningen är baserad på inställningarna för TelePresence Server eller Cisco TelePresence MCU-serie. Delningskvaliteten på presentationer och data från Webex-program till Webex-program är god. Dessa kvalitetsbegränsningar vid presentationer och datadelning gäller inte Webex-exklusiva möten, vilka använder ett egenutvecklat datarenderingsformat.

  Se Kompatibilitet och stöd för Webex Meetings-video för en lista över kompatibla videosystem och -program

 • Skärmdelning (tidigare kallat "skrivbordsdelning") och programdelning stöds i CMR Hybrid-möten, men vissa standarddelningsfunktioner som fildelning, kommentering och whiteboard-delning stöds inte.

 • Från och med Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) version 14.4 kan administratörer konfigurera Cisco TMS så att TelePresence-deltagare tillåts att delta i ett CMR Hybrid-möte upp till 5 minuter innan den schemalagda starttiden. TelePresence börjar inte delta i mötet förrän den första TelePresence-mötesdeltagaren ringer in till mötet. Cisco TMS ringer inte ut till Webex före mötets schemalagda starttid. För mer information, se ”Konfiguration av Tillåt tidigt deltagande” under avsnittet ”Konfigurera konferensinställningar i Cisco TMS” i konfigurationsguiden till Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid på sidan Konfigurationsguider för Cisco TelePresence Management Suite (TMS).

 • CMR Hybrid-möten har inte stöd för ”Endast VoIP”-ljud.

 • Schemaläggning av större CMR Hybrid-möten kräver att administratörer anger kapacitetsgränser. För att stänga av ljudet för alla förutom talaren måste ljudet stängas av för användare i både Webex och TelePresence:

  • Värden kan stänga av Webex-mötesdeltagares ljud i Webex-programmet.

  • I vissa TelePresence-system kan värden stänga av ljudet för andra TelePresence-deltagare. Annars kan administratören stänga av ljudet för TelePresence-deltagare via TelePresence Server.

2 apr 2021
Kända begränsningar för Cisco Webex Meetings för Google

 • Om en användare som har fler än ett Webex-konto loggar in på ett Webex-konto (till exempel companyA.webex.com) i Chrome-webbläsaren, och sedan loggar in på tillägget Cisco Webex Meetings för Google med sitt Google-konto och använder ett annat Webex-konto (companyb.WebEx.com) med andra inloggningsuppgifter, kommer den användaren inte att kunna logga in på Cisco Webex Meetings för Google. Om detta inträffar bör användaren logga ut från Chrome-webbläsaren och rensa cookies, och sedan försöka logga in på Cisco Webex Meetings för Google igen.

 • Om en användare loggar in på Google-kalendern med ett Google-konto, och sedan loggar in på Cisco Webex Meetings med ett annat Google-konto, kommer kalendern inte att öppnas eller visa det schemalagda mötet när användaren väljer Schemalägg möte i fönstret Cisco Webex Meetings för Google, trots att mötet kanske har schemalagts utan problem.

 • Om en användares inställningar för möten i personliga rum ändras kommer dessa ändringar inte att återges i Cisco Webex Meetings för Google automatiskt. Inställningsändringar för möten i personliga rum synkroniseras när användaren startar om Webbläsaren Chrome, loggar in på Cisco Webex Meetings för Google igen eller loggar in på sitt Webex-konto via Cisco Webex Meetings för Google.

 • När värden lägger till ett Webex-möte i ett personligt rum till ett möte i sin Google-kalender visas en bekräftelse som innehåller videoadressen, men de inbjudna kan inte se den här videoadressen. De inbjudna kan dock se videoadressen och möteslänken i inbjudan.

 • Ibland visas inte fönstret för Cisco Webex Meetings för Google helt och hållet. Om detta inträffar kan användaren försöka dubbelklicka på ikonen för Cisco Webex Meetings för Google i Chrome-webbläsaren.

Var den här artikeln användbar?

Kända problem och begränsningar med Cisco Webex Meetings

Relaterade artiklar
Relaterade artiklar uppåtpil expanderat