Översikt

När du använder Webex Go sammanförs kraften i Webex-samarbete och företagssamtal med den bekanta, intuitiva användarupplevelsen på alla mobila enheter. Genom att aktivera sin verksamhet på sin mobila enhet kan användare ringa och besvara affärssamtal samt dra nytta av samtalsfunktioner i företagsklass utan att använda en app. IT-administratörer kan centralt hantera etablering och hantering av dessa enheter i Control Hub och tillämpa principer som efterlevnadsinspelning som ger kontroll och säkerhet på företagsnivå.

Fördelar

Ringer

 • Bekvämligheten med att använda mobiltelefonens inbyggda uppringare för affärssamtal

 • Flexibilitet när det gäller att ringa och besvara affärssamtal var som helst

 • Personlig identitet i avskildhet genom att använda företagstelefonnummer på en mobil inbyggda uppringare

 • Hög samtalskvalitet med användning av mobilsamtalsnätverk

 • Tillgänglighet för företagsklassade samtalsfunktioner, t.ex. anknytningsuppringning, affärsröstbrevlåda, samtalsinspelning och mer

 • Ett enda företagsnummer på alla Webex-enheter, Webex-appen, Webex Go och en enhetlig vy av användarnärvaro mellan dessa slutpunkter

IT-administratör

 • Etablering och hantering av Webex Gå från Control Hub

 • Tillgänglighet till IT-efterlevnad och kontrollfunktioner (samtalsinspelning, samtalsloggar)

Förutsättningar för att använda Webex Go

 • Tillgängligt för Webex Calling användare i USA och platser i USA

 • Organisationen ska ha Webex Go-licenser (betalda eller prov)

 • Stöds på olåsta, eKV-kompatibla mobiltelefoner

 • Säljas via Webex Calling-certifierade partner

Hur går Webex till?

Webex Go utökar Webex Calling till den inbyggda uppringaren av en slutanvändares telefon genom att utnyttja eSIM-teknik. När Webex Go eSIM har aktiverats, kommer slutanvändare att ha ett Webex-märkt mobilnätverk avsett för affärssamtal på sin enhet. Webex-nätverksleverantören ansluter till Webex-samtalsplattformen för att dirigera affärssamtal och ge tillgång till samtalsfunktioner i företagsklassad kvalitet på mobiltelefonen. Från plattforms synvinkel behandlas Webex Go som en SIP-registrerad enhet, vilket gör det till en annan slutpunkt där Webex affärssamtal levereras.