Du kan ange specifika telefoner (värdar) som användare (gäster) tillfälligt kan logga in på och använda som sin egen telefon.


Arbetsytor och användartelefoner kan aktiveras som hotellvärdtelefon.

Om en användare har konfigurerats för delade linjer, kortnummer och/eller övervakningsknappar som BLF och samtalsparkering visas dessa inte på en värdtelefon när användaren är inloggad som gäst. Värdtelefoner kan ha delade linjer konfigurerade, som sedan är tillgängliga för alla hotellanvändare.

Tillåt att en arbetsyteenhet används som hotellvärd

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Webbplatser.

2

Välj en arbetsyta som du vill ändra.

3

Under Enheter väljer du enheten.

4

Under Hotell väljer du reglaget för att aktivera.

5

Välj hur många timmar enheten kan användas av besökande gäster i rullgardinsmenyn.

6

När du har konfigurerat det väljer du Starta om från Åtgärder listruta. Detta kommer att tillämpa funktionsknappkonfigurationen efter att telefonen har startat om.


 

Du kan utföra samma konfiguration genom att navigera till Hantering > Enheter där du får en lista över både arbetsytor och användarenheter.

Tillåt att en användarenhet används som hotellvärd

Innan du börjar

Användarens primära enhet med professionell licens kan endast konfigureras som hotellvärd.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Webbplatser.

2

Välj en användare och klicka på TjänsterRedigera.

3

Under Enheter väljer du enheten.

4

Under Hotell väljer du reglaget för att aktivera.

5

Välj hur många timmar enheten kan användas av besökande gäster i rullgardinsmenyn.

6

När du har konfigurerat det väljer du Starta om från Åtgärder listruta. Detta kommer att tillämpa funktionsknappkonfigurationen efter att telefonen har startat om.

Aktivera hotellbokning för en användare

När du aktiverar hotell för en användare får de möjlighet att arbeta i ett annat utrymme samtidigt som de behåller funktionaliteten och funktionerna i sin huvudsakliga skrivbordstelefon.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Webbplatser.

2

Välj en användare och klicka på Ringer fliken.

3

Gå till Behörigheter mellan användare och slå på Hotell .

4

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på det här videodemonstration om hur du konfigurerar hotellhantering i Control Hub.

När du har konfigurerat kan användare söka och hitta den telefon (värd) som de vill använda från användarportalen och logga in på den för att komma åt sin profil. För mer information, se: Få åtkomst till din samtalsprofil var du än befinner dig .