Installations katalog

Installations metod

OPERATIVSYSTEM

Före WBS-39.10

Starta från WBS-39.10

Mass distribution och manuell installation

Windows

C:\Program-filer (x86) \Webex\Webex\Applications

Produktivitetsverktyg: C:\Program-filer (x86) \Webex\Plugins

Skriv bords program (före möte): C:\Program-filer (x86) \Webex\Webex\Applications

Mac

/Applications/Webex

Produktivitetsverktyg: /Applications/Webex produktivitetsverktyg

Skriv bords program (före möte): /Applications

Installera automatiskt efter att mötet har avslut ATS

Windows

C:\Users\username\AppData\ Local\Webex\Webex\Applications

Produktivitetsverktyg: C:\Users\username\AppData\LocaWebex\Plugins

Skriv bords program (före möte): C:\Users\username\AppData\LocaWebex\Applications

Mac

/Applications/Webex

Produktivitetsverktyg: /Applications/Webex produktivitetsverktyg

Skriv bords program (före möte): /Applications

Klicka här om du vill ha mer information om installations matrisen för Skriv bords programmet för Cisco Webex Meetings https://help.Webex.com/n48ia1o/.

Administratörs rättigheter

Program

Windows

Mac

För manuell installation (gå till hämtnings bara filer på Webex-webbplatsen)

Skrivbordsprogram

Ja

Ja

Produktivitetsverktyg

Ja

Ja

Mass distribution (ny installation eller uppgradering)

* IT admin-användare

Skrivbordsprogram

Ja*

Ja*

Produktivitetsverktyg

Ja*

Ja*

Automatiska uppdateringar

Skrivbordsprogram

Nej

Nej

Produktivitetsverktyg

Nej

Ja

Delta i möte (automatisk hämtning/installation)

Skrivbordsprogram

Nej

Nej

Produktivitetsverktyg

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Kundtyp

Slutanvändare utan behörigheter för dator administration

Slutanvändare med dator administratörs rättigheter

anteckningar

Nya användare utan möten i Webex Meetings eller i Meetings Skriv bords program eller produktivitetsverktyg

Skriv bords programmet installeras automatiskt på Windows och Mac när du deltar i eller startar ett möte.

Produktivitetsverktyg Mass distribueras.

Skriv bords programmet installeras automatiskt på Windows och Mac när du deltar i eller startar ett möte.

Användaren kan installera eller Mass distribuera produktivitetsverktyg.

Appen före mötet är obligatorisk och installeras automatiskt eftersom den är en del av Skriv bords paketet.

Om kunden inte använder Mass distribution kommer appen före mötet att installeras automatiskt. Versionerna av appen före möten kan variera beroende på webbplatsen där mötet var värd.

Användare med Microsoft Outlook-plugin eller Outlook-plugin + Skriv bords program (WBS33. x-WBS 39.9)

Från och med 39.10-uppdateringen för WBS måste IT-administratörer distribuera både Skriv bords programmet Webex Meetings och Webex produktivitetsverktyg för att behålla Microsoft Office-integreringar. Separata Skriv bords-och produktivitetsverktyg paket finns på sidan hämtnings bara filer på din Webex-webbplats.

Behåll, Uppgradera automatiskt Webex produktivitetsverktyg när nya versioner är tillgängliga avmarkerade i Webex Webbplatsalternativ eller Webex Control Hub, för att tillåta produktivitetsverktyg att stanna på version WBS 39.10. IT-administratörer kommer då att behöva distribuera den version av produktivitetsverktyg som stöds regelbundet.

IT-administratörer kan välja att automatiskt uppgradera produktivitetsverktyg om deras användare är i en Windows-miljö. Men produktivitetsverktyg uppgradering kräver administratörs rättigheter för Mac, så aktivera inte automatisk uppgradering om du har Mac-användare.

Lösning 1 (rekommenderas):

Markera uppgradera automatiskt Webex produktivitetsverktyg när nya versioner finns tillgängliga i Webex webbplatsalternativ eller Webex Control Hub.

Outlook-integreringar och skriv bords program hålls efter uppgraderingen.

Lösning 2:

Mass distribution av både Webex Meetings Skriv bords program och Webex produktivitetsverktyg för att behålla Microsoft Office-integreringar. Separata Skriv bords-och produktivitetsverktyg paket finns på sidan hämtnings bara filer på din Webex-webbplats.

Lösning 3:

Användaren kan gå till hämtnings sidan på din Webex-webbplats och manuellt installera separat Webex Meetings Skriv bords program och produktivitetsverktyg paket.

Skriv bords programmet för möten krävs, men det kan döljas med en parameter. Se IT administratörs hand bok för Mass distribution av Cisco Webex Meetings Skriv bords program för information.

Skriv bords programmet för möten styrs av samma inställning som i-mötets Skriv bords program, så båda kommer att finnas kvar på samma version.

Om du installerar antingen Webex Meetings Skriv bords program eller produktivitetsverktyg paketet kommer den tidigare versionen av Skriv bords programmet att avinstalleras.

Användare med den tidigare versionen i Mötes Skriv bords programmet, men utan Microsoft Outlook-plug och pre-Meeting Desktop-appen

Lösning 1 (rekommenderas):

Mass distribution av Skriv bords paket för Webex Meetings, vilket inkluderar både Mötes-och mötes upplevelsen för möten. Skriv bords program paketet finns tillgängligt på sidan hämtnings bara filer på din Webex-webbplats.

Lösning 2:

Uppgradera din webbplats till WBS-39.10. När du startar eller deltar i ett Webex-möte på en WBS 39.10-webbplats kommer paketet för Skriv bords programmet för Webex Meetings att installeras automatiskt. Paketet inkluderar både Mötes-och mötes upplevelsen före mötet.

Lösning 1 (rekommenderas):

Masskapa Skriv bords paketet för WBS 39.10 Webex Meetings, vilket inkluderar både Mötes-och mötes upplevelsen.

Lösning 2:

Uppgradera din webbplats till WBS-39.10. När du startar eller deltar i ett Webex-möte på en WBS 39.10-webbplats kommer Webex-möten automatiskt att installera appen före mötet.

Lösning 3:

Användare kan gå till hämtnings sidan på din Webex-webbplats och installera Skriv bords programmet Webex Meetings manuellt.

Kundtyp

Slutanvändare utan behörigheter för dator administration

Slutanvändare med dator administratörs rättigheter

anteckningar

Nya användare utan möten i Webex Meetings eller i Meetings Skriv bords program eller produktivitetsverktyg

Skriv bords programmet installeras automatiskt på Windows och Mac när du deltar i eller startar ett möte.

Office 365-tillägg är Mass distribuerad.

Skriv bords programmet installeras automatiskt på Windows och Mac när du deltar i eller startar ett möte.

Användare kan installera eller Mass distribuera Office 365-tillägg.

Appen före mötet är obligatorisk och efter ett möte avslutas automatisk installation aktive ras automatiskt.

Om kunden inte använder Mass distribution kommer appen före mötet att installeras automatiskt. Versionerna av appen före möten kan variera beroende på webbplatsen där mötet var värd.

Användare med Microsoft Outlook-plugin eller Outlook-plugin + destkop-program (WBS33. x-WBS 39.9)

Mass distribution av både Microsoft Office 365-tillägget (från Microsoft AppSource Store) och skriv bords paket för Webex Meetings, vilket inkluderar både Mötes-och mötes upplevelsen för möten. Skriv bords program paketet finns tillgängligt på sidan hämtnings bara filer på din Webex-webbplats.

Administratörs rättigheter behövs inte. Office 365-tillägget och skriv bords programmet för möten kommer att stanna kvar på de senaste versionerna.

Lösning 1 (rekommenderas):

Mass distribution av både Microsoft Office 365-tillägget (från Microsoft AppSource Store) och skriv bords paket för Webex Meetings, vilket inkluderar både Mötes-och mötes upplevelsen för möten. Skriv bords program paketet finns tillgängligt på sidan hämtnings bara filer på din Webex-webbplats.

Lösning 2:

Användare kan installera tillägget Office 365 manuellt (från Microsoft AppSource Store) och skriv bords paket för Webex Meetings, vilket inkluderar både Mötes-och mötes upplevelsen för möten. Skriv bords program paketet finns tillgängligt på sidan hämtnings bara filer på din Webex-webbplats.

Office 365-tillägget behöver inte distribueras för att avsluta användares datorer.

Du behöver inte hantera Office 365 tillägg-uppgraderingar. Du kommer att stanna kvar på den senaste versionen när det finns en ny version tillgänglig.

Skriv bords programmet för möten styrs av samma inställning som i-mötets Skriv bords program, så båda kommer att finnas kvar på samma version.

Om du installerar antingen Webex Meetings Skriv bords program eller produktivitetsverktyg paketet kommer den tidigare versionen av Skriv bords programmet att avinstalleras.

Skriv bords programmet för möten krävs, men det kan döljas med en parameter. Se IT administratörs hand bok för Mass distribution av Cisco Webex Meetings Skriv bords program för information.