Efter att du har slutfört den enkla migreringen av den inbyggda program varan, kan Cisco 7800-och 8800-serien med IP-telefoner i Enterprise-läge, som interlevereras med Unified CM och värdar för samarbete (HCS), konverteras till läget multi-platform Phone (MPP) för användning Webex Calling med

Den här migreringen av fasta program varor gör det möjligt för kunder och partners att erhålla de nödvändiga licenserna, som ingår i sin Webex Calling licens och genomför den nödvändiga migreringen av fasta program.

De stödberättigade Cisco 7800-och 8800-serierna av telefon modellerna och de detaljerade anvisningarna med videor om migrering av den inbyggda program varan är dokumenterade på Upgrade.Cisco.com.

Hitta en översikt på hög nivå av den här proceduren i Cloud upgradeer.