Po dokončení jednoduchého procesu migrácie firmvéru môžu byť IP telefóny Cisco 7800 a 8800 Series pracujúce v režime Enterprise pre prepojenie s Unified CM a Hosted Collaboration Solutions (HCS) prevedené do režimu Multi-Platform Phone (MPP) na použitie s Webex Calling.

Tento proces migrácie firmvéru umožňuje zákazníkom a partnerom získať potrebné licencie na upgrade, ktoré sú súčasťou ich licencie Webex Calling, a vykonať potrebnú migráciu firmvéru.

Vhodné modely telefónov Cisco 7800 a 8800 Series a podrobné pokyny s videami pre tento proces migrácie firmvéru sú zdokumentované na upgrade.cisco.com.