לאחר השלמת תהליך העברת הקושחה הפשוט, ניתן להמיר את טלפוני ה-IP מסדרות Cisco 7800 ו-8800 הפועלים במצב ארגוני להתממשקות עם CM מאוחד ופתרונות שיתוף פעולה מתארחים (HCS) למצב טלפון מרובה פלטפורמות (MPP) לשימוש עם Webex Calling.

תהליך העברת קושחה זה מאפשר ללקוחות ולשותפים להשיג את רשיונות השדרוג הנדרשים, הכלולים ברשיון Webex Calling שלהם, ולבצע את העברת הקושחה הדרושה.

דגמי הטלפונים מסדרות Cisco 7800 ו-8800 הזכאים לכך וההוראות המפורטות עם סרטוני וידאו עבור תהליך העברת קושחה זה מתועדים ב-upgrade.cisco.com .