לאחר השלמת תהליך הגירת הקושחה הישירה, ניתן להמיר את טלפוני ה - IP מסדרה 7800 ו -8800 של סיסקו הפועלים במצב Enterprise לצורך התממשקות עם פתרונות CM מאוחדים ופתרונות שיתוף פעולה מתארחים (HCS) למצב Multi - Platform Phone (MPP) לשימוש עם Webex Calling.

תהליך העברת קושחה זה מאפשר ללקוחות ולשותפים לקבל את רישיונות השדרוג הנדרשים, הכלולים ברישיון ה - Webex Calling שלהם, ולבצע את העברת הקושחה הנדרשת.

דגמי טלפון מסדרות 7800 ו -8800 של סיסקו שעומדים בקריטריונים וההוראות המפורטות עם סרטונים לתהליך ההעברה של קושחה זו מתועדים באתר upgrade.cisco.com.

מצא סקירה ברמה גבוהה של תהליך זה בשדרוג ענן.