Nakon dovršetka jednostavnog procesa migracije firmvera, IP telefoni Cisco serije 7800 i 8800 koji rade u Enterprise načinu za sučeljavanje s Unified CM -om i rješenjima za suradnju s hostom (HCS) mogu se pretvoriti u način rada telefona s više platformi (MPP) za korištenje s Webex Calling.

Ovaj proces migracije firmvera omogućuje korisnicima i partnerima da dobiju potrebne licence za nadogradnju, uključene u njihovu licencu za Webex Calling , i izvedu potrebnu migraciju firmvera.

Modeli telefona Cisco serije 7800 i 8800 koji ispunjavaju uvjete i detaljne upute s videozapisima za ovaj proces migracije firmvera dokumentirani su na upgrade.cisco.com .