Nakon završetka jednostavnog postupka migracije firmvera, IP telefoni serije Cisco 7800 i 8800 koji rade u enterprise načinu rada za međusobno korištenje s unified CM i hosted collaboration solutions (HCS) mogu se pretvoriti u multiplatformski telefon (MPP) način rada za korištenje s Webex pozivima.

Ovaj postupak migracije firmvera omogućuje korisnicima i partnerima da dobiju potrebne licence za nadogradnju, uključene u licencu za web-pozive, i izvrše potrebnu migraciju firmvera.

Na upgrade.cisco.com dokumentirani su modeli telefona serije Cisco 7800 i 8800 te detaljne upute s videozapisima za ovaj proces migracije firmvera.

Pronađite pregled ovog procesa na visokoj razini na Cloud Upgraderu.