Nakon završetka jednostavnog procesa migracije firmvera, IP telefoni serije Cisco 7800 i 8800 koji rade u Enterprise modu za povezivanje s Unified CM i Hosted Collaboration Solutions (HCS) mogu se pretvoriti u Multi-Platform Phone (MPP) način za korištenje s Webex Callingom.

Ovaj proces migracije firmvera omogućuje kupcima i partnerima da dobiju potrebne licence za nadogradnju, uključene u njihovu Webex Calling licencu, i izvrše potrebnu migraciju firmvera.

Prihvatljivi Cisco 7800 i 8800 Series modeli telefona i detaljne upute s videozapisima za ovaj proces migracije firmwarea dokumentirani su na stranici upgrade.cisco.com.