Po dokončení jednoduchého procesu migrace firmwaru lze IP telefony řady Cisco 7800 a 8800 pracující v podnikovém režimu pro propojení s unifikovanými řešeními CM a hostované spolupráce (HCS) převést do režimu multiplatformních telefonů (MPP) pro použití s voláním Webex.

Tento proces migrace firmwaru umožňuje zákazníkům a partnerům získat požadované licence k upgradu, které jsou součástí jejich licence Pro volání Webex, a provést potřebnou migraci firmwaru.

Způsobilé modely telefonů řady Cisco 7800 a 8800 a podrobné pokyny s videi pro tento proces migrace firmwaru jsou zdokumentovány na upgrade.cisco.com.

Najděte si přehled tohoto procesu na vysoké úrovni na cloudový upgrader.