Po dokončení jednoduchého procesu migrace firmwaru lze IP telefony řady Cisco 7800 a 8800 provozované v podnikovém režimu pro propojení s Unified CM a Hosted Collaboration Solutions (HCS) převést do režimu víceplatformových telefonů (MPP) pro použití se službou Webex Calling.

Tento proces migrace firmwaru umožňuje zákazníkům a partnerům získat požadované licence pro upgrade, které jsou součástí licence služby Webex Calling, a provést potřebnou migraci firmwaru.

Způsobilé modely telefonů řady Cisco 7800 a 8800 a podrobné pokyny s videi pro tento proces migrace firmwaru jsou zdokumentovány na stránkách upgrade.cisco.com.