Po zakończeniu prostego procesu migracji oprogramowania sprzętowego telefony IP Cisco z serii 7800 i 8800 działające w trybie Enterprise w celu łączenia się z Unified CM i Hosted Collaboration Solutions (HCS) można przekształcić w tryb Multi-Platform Phone (MPP) w celu korzystania z usługi Webex Calling.

Ten proces migracji oprogramowania sprzętowego umożliwia klientom i partnerom uzyskanie wymaganych licencji uaktualniania, dołączonych do ich licencji Webex Calling, oraz przeprowadzenie niezbędnej migracji oprogramowania sprzętowego.

Kwalifikujące się modele telefonów Cisco z serii 7800 i 8800 oraz szczegółowe instrukcje dotyczące procesu migracji oprogramowania sprzętowego są udokumentowane na stronie upgrade.cisco.com.