Po završeku usaglašenog procesa migracije firmvera, cisco serije 7800 i 8800 serije IP telefoni koji rade u režimu preduzeća za međusmernu saradnju sa Unified CM i Hosted Collaboration Solutions (HCS) mogu se konvertovati u režim telefona sa više platformi (MPP) za upotrebu sa Webex Calling.

Ovaj proces migracije firmvera omogućava klijentima i partnerima da dobiju potrebne licence za nadogradnju, uključujući Webex Calling licencu i izvode neophodnu migraciju firmvera.

Modeli telefona Cisco 7800 i 8800 serije i detaljna uputstva sa video zapisima za ovaj proces migracije firmvera dokumentovani su upgrade.cisco.com.