Nakon završetka jednostavnog procesa migracije firmvera, Cisco 7800 i 8800 Series IP telefoni koji rade u Enterprise režimu za povezivanje sa Unified CM i Hosted Collaboration Solutions (HCS) mogu se konvertovati u Multi-Platform Phone (MPP) režim za korišćenje sa Webex Calling.

Ovaj proces migracije firmvera omogućava klijentima i partnerima da dobiju potrebne licence za nadogradnju, uključene u njihovu Webex Calling licencu, i izvrše neophodnu migraciju firmvera.

Prihvatljivi Cisco 7800 i 8800 Series modeli telefona i detaljna uputstva sa video snimcima za ovaj proces migracije firmvera su dokumentovani na adresi upgrade.cisco.com.