Nakon završetka direktnog procesa migracije firmvera, Cisco 7800 i 8800 Series IP telefoni koji funkcionišu u Enterprise režimu za preslišavanje sa Unified CM i Hosted Collaboration Solutions (HCS) mogu se konvertovati u režim telefona sa više platformi (MPP) za korišćenje sa Webex pozivom.

Ovaj proces migracije firmvera omogućava klijentima i partnerima da dobiju potrebne licence za nadogradnju, uključene u licencu za Webex Pozivanje i izvrše neophodnu migraciju firmvera.

Podobni modeli telefona Cisco 7800 i 8800 Series i detaljna uputstva sa video zapisima za ovaj proces migracije firmvera dokumentovani su naupgrade.cisco.com.

Pronađite pregled visokog nivoa ovog procesa na cloud upgraderu.