Webex Teams appen installeras i samma systemmapp varje gång den uppdateras till en ny version.


För att se vilken version av Webex Teams-appen som är installerad, se hitta din version av Webex Teams-appen.

Installera

För att installera Webex Teams-appen behöver användare inte ha administratörs behörighet på sina datorer.

Webex Teams kan installeras per maskin eller per användare och kan installeras av användare eller IT-administratörer. När användare installerar Webex Teams de kan Hämta programmet och sedan öppna WebexTeams. msi-filen för att installera den. Webbläsaren upptäcker automatiskt om användarens operativ system är 32-bitars eller 64-bitars och laddar ned rätt version av theWebex Teams-appen. Appen installeras som standard i följande mapp %localappdata%\Programs\Cisco Spark.

Administratörer, kan köra installations programmet med ytterligare privilegier och sedan kan de välja att installera per dator och installations katalogen.

Som administratör om du vill ha åtkomst till en specifik version av appen använder du följande alternativ:

För Mass installationer kan du använda MSI-filen med en distributions funktion från tredje part för att installera Webex Teams för att välja användare eller datorer.

När du installerar Webex Teams med MSI-filen kan du lägga till följande kommando rads parametrar. När du använder egenskapen ALLUSERS = 1 för att ange en per-maskin-installation måste du ha administratörs privilegier.

 • ACCEPT_EULA

  Du kan välja att godkänna licens avtalet för slutanvändare och användarna kommer inte att få ett meddelande om att godkänna licens avtalet. Till exempel: msiexec/i c:\work\WebexTeams.msi ACCEPT_EULA = sant ALLUSERS = 1.


  Licens avtalet visas inte om någon av följande register poster är inställda på EULA-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE inställningar för \Software\CiscoCollabHost\Eula

  • HKEY_LOCAL_MACHINE inställningar för \Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula

 • Email

  Du kan ange ett e-postmeddelande för en användare och Webex Teams använda e-postmeddelandet för att underteckna användaren i Webex Teams-appen. När din organisation använder en verifieringsmetod, t. ex. Kerberos, loggas användaren automatiskt in på Webex Teams. Till exempel: msiexec/i c:\work\WebexTeams.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS = 1.

 • INSTALL_ROOT

  Välj en annan mapp för att installera appen med en kommando rads parameter. Till exempel: msiexec/i c:\work\WebexTeams.msi INSTALL_ROOT = "C:\Program Files" ALLUSERS = 1.

 • DELETEUSERDATA

  Som standard sparas alla användar-och loggfiler när du kör installations programmet för att uppdatera Webex Teams-appen. Om du vill ta bort dessa filer kan du inkludera kommandot kommando rads parameter: DELETEUSERDATA = 1. Till exempel: msiexec/I C:\WORK\WEBEXTEAMS.msi DELETEUSERDATA = 1 allusers = 1.

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  När du installerar Webex Teams om du har administratörs privilegier kan du ange att Webex Teams ska startas automatiskt med Windows genom att använda egenskapen AUTOSTART_WITH_WINDOWS = True. Om du inte anger något egenskaps alternativ anges standardvärdet som true.

  • Ange Webex Teams startas automatiskt med Windows. Till exempel: msiexec/i c:\work\WebexTeams.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS = sant ALLUSERS = 1.


   Kryss rutan i inställningar är nedtonad för alla användare, du måste ha administratörs privilegier för att ändra detta alternativ.

  • Ange Webex Teams startar inte automatiskt med Windows. Till exempel: msiexec/i c:\work\WebexTeams.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS = false ALLUSERS = 1.

   Användare kan välja eller avmarkera kryss rutan i inställningar.

Köra appen

Webex Teams har en egen automatisk uppdaterings lösning som är oberoende av operativ systemet Windows. Appen kan uppdateras automatiskt utan kunskaper om Windows operativ system, så den installerade versionen av appen kan skilja sig från den version som användaren ser när de använder appen.

Uppgradera automatiskt

När Webex Teams körs kontrol leras regelbundet om det finns en senare version tillgänglig. När en senare version blir tillgänglig hämtar appen automatiskt den nya versionen och sparar den i en mapp under användar profilen. T . ex<username>. C:\Users\-\AppData\Local\CiscoSparkLauncher.

Användare kan få åtkomst till den uppdaterade versionen av appen genom att antingen starta om appen eller klicka , vilket indikerar att en uppdatering är tillgänglig.

Uppdaterade kopior av programmet sparas i den här mappen, inklusive den aktuella versionen. På det här sättet kan appen återgå till en tidigare version om en uppgradering Miss lyckas.

Avinstallera

För att avinstallera appen använder du msiexec/X WebexTeams. msi.

Installera

För att installera Webex Teams-appen behöver användare inte ha administratörs behörighet på sina datorer.

När användare https://www.webex.com/downloads.html har hämtat Webex Teams dubbelklickar de på WebexTeams. dmg- filen för att installera den. Webex Teams-appen installeras som standard i mappen program, men användare kan dra och släppa Webex Teams-appen till en annan katalog.


För att se vilken version av Webex Teams-appen som är installerad, se hitta din version av Webex Teams-appen.

Köra appen

Appen har sin egen automatisk uppdaterings lösning, oberoende av operativ systemets installations funktion. Appen är endast installerad när du använder operativ systemets mekanism. Sedan uppdateras appen automatiskt utan att du känner till operativ systemet. Därför kan det hända att den installerade versionen av appen är en annan-version än den som visas när du använder appen.

Uppgradera automatiskt

När appen körs kontrol leras regelbundet om det finns en senare version tillgänglig. Appen hämtar automatiskt den nya versionen och sparar den i en mapp under användarens mapp. T. ex. ~/Library/Application Support/Cisco Webex Teams/Webexteams_upgrades

En användare kan få åtkomst till den uppdaterade versionen av appen genom att antingen starta om appen eller klicka , vilket indikerar att en uppdatering finns tillgänglig.

En tidigare version av appen kommer fortfarande att finnas kvar tills den har avslut ATS. På det här sättet kan appen återgå till en tidigare version om en uppgradering Miss lyckas.

Avinstallera

För att avinstallera Webex Teams, går du till mappen program och drar Webex Teams till pappers korgen.