Webex-appens prestanda kan även påverkas av andra faktorer, till exempel: nätverksanslutning eller andra program på dina enheter.


Kom ihåg att vi inte har stöd för att använda Webex med program som är för- eller tidiga versioner, t.ex. Apple Beta-program, Windows Insider-program eller liknande program.

Windows

Dator med Windows rekommenderade minimisystemkrav


Dessa krav granskas kontinuerligt och kan komma att ändras.

Mac

Mac rekommenderade minimisystemkrav


Dessa krav granskas kontinuerligt och kan komma att ändras.

 • MacOS 10.12 och senare.

 • M1- eller Intel CPU-baserad (4 GB RAM-minne rekommenderas).

Om du som administratör vill komma åt en specifik version av appen ska du använda en av följande länkar:

Webex-appen installeras i samma systemmapp varje gång den uppdateras till en ny version.


Se Hitta din appversion för att se vilken version av Webex-appen som är installerad.

Installera

För att installera Webex-appen behöver användare inte ha administratörsbehörighet på sin dator.

Webex kan installeras antingen per maskin eller per användare och kan installeras av användare eller IT-administratörer. När användare installerar Webex kan de hämta appen och sedan öppna Webex.msi-filen för att installera den. Webbläsaren upptäcker automatiskt om användarens operativsystem är 32-bitars eller 64-bitars och hämtar rätt version av Webex-appen. Som standard är appen installerad i följande mapp %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Administratörer, kan köra installationsprogrammet med ytterligare privilegier, och sedan kan de välja per maskininstallations- och installationskatalog.

Om du som administratör vill ha åtkomst till en specifik appversion använder du följande alternativ:

För massinstallationer kan du använda MSI-filen med en distributionsmekanism från tredje part för att massinstallera Webex för att välja användare eller datorer.

När du installerar Webex med MSI-filen kan du lägga till följande kommandoradsparametrar. När du använder egenskapen ALLUSERS=1 för att ange en per maskininstallation måste du ha administratörsbehörighet.

 • Tyst installation

  Du kan inkludera /quiet och det finns ingen användarinteraktion. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • ACCEPT_EULA

  Du kan välja att godkänna slutanvändarlicensavtalet för användare och användare kommer inte att få någon uppmaning att godkänna licensavtalet för slutanvändare. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


  Licensavtalet för slutanvändare visas inte om någon av följande registerposter är inställda på att upphöra

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • E-POST

  Du kan ange ett e-postmeddelande till en användare, och Webex använder e-postmeddelandet för att logga in användaren i Webex-appen. När din organisation använder en autentiseringsmetod, till exempel Kerberos, loggas användaren automatiskt in på Webex. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

 • INSTALL_ROOT

  Välj en annan mapp att installera appen med hjälp av en kommandoradsparameter. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • RADERAANVÄNDARDATA

  När du kör installationsprogrammet för att uppdatera Webex-appen behålls som standard alla användardatabaser eller loggfiler. Om du vill ta bort dessa filer kan du inkludera kommandoradsparametern: DELETEUSERDATA=1. Exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  När du installerar Webex kan du, om du har administratörsbehörighet, ange att Webex automatiskt ska startas med Windows med hjälp av AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true-egenskapen. Om du inte anger egenskapsalternativet anges standardvärdet som sant.

  • Specificera Webex startar automatiskt med Windows. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


   Kryssrutan i Inställningar är grå för alla användare. Du måste ha administratörsbehörighet för att ändra detta alternativ.

  • Specificera Webex startar inte automatiskt med Windows. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Användare kan markera eller avmarkera kryssrutan i Inställningar själva.

Köra appen

Webex har sin egen lösning för automatisk uppdatering som är oberoende av operativsystemet Windows. Appen kan uppdateras automatiskt utan windows operativsystems kännedom, så den installerade versionen av appen kan vara annorlunda än den version som användaren ser när appen används.

Installera

För att installera Webex-appen behöver användare inte ha administratörsbehörighet på sina datorer.

Användare dubbelklickar på Webex.dmg för att installera den. Webex-appen är som standard installerad i mappen Program, men användare kan dra och släppa Webex-appen till valfri annan katalog.


Se Hitta din appversion för att se vilken version av Webex-appen som är installerad.

Köra appen

Appen har sin egen lösning för automatisk uppdatering, oberoende av operativsystemets installationsmekanism. Appen installeras endast en gång med hjälp av operativsystemets mekanism. Därefter uppdateras appen automatiskt utan operativsystems kännedom. Därför kan den installerade versionen av appen vara en annan version än den du ser när du använder appen.

När en version görs allmänt tillgänglig kan det ta sju dagar innan den rullas ut till alla användare. Under de sju dagarna kan användare uppdatera appversionen genom att antingen starta om appen eller klicka på .

Om du har Pro-paketet Cisco Webex Control Hub och tilläggstjänsten kan du kontrollera vilken version av appen dina användare har. Se Versionsrapporten för meddelandeappen i Analytics för din Cloud Collaboration-portfölj.

Efter att fönstret för 7 dagar har rullats ut tillämpas uppdateringen automatiskt.

När Webex körs kontrolleras det regelbundet om det finns en nyare appversion. När en nyare version blir tillgänglig hämtar appen automatiskt den nya versionen och lagrar den på den lokala datorn:

 • I Windows är det en mapp i användarens profil.: C:\Användare\<username>\AppData\Local\CiscoSparkStarter

 • På MacOS är det en mapp i användarens programsupportmapp: ~/Bibliotek/Programsupport/Cisco Webex Teams

Uppdaterade kopior av programmet lagras i den här mappen, inklusive nuvarande version. På så sätt kan appen gå tillbaka till en tidigare version om en uppgradering misslyckas.

För alla programfixar som görs för en version finns det ett 3-dagars lanseringsfönster innan alla organisationer uppdateras.

Så här avinstallerar du appen msiexec /x Webex.msi.

Om du vill avinstallera Webexgår du till mappen Program och drar Webex till papperskorgen.

Webex virtuella skrivbordsapp optimerar ljud och video för den virtuella skrivbordsmiljön. Med en tunn klient kan användare få åtkomst till Webex från en fjärrstyrd virtuell skrivbordsmiljö.

Du hittar programhämtningarna för Webex för Windows VDI från https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

Mer information om vilka funktioner som stöds, hur du förbereder din miljö och distribuerar Webex VDI-lösningen finns i Distributionsguide för Webex för virtuell skrivbordsinfrastruktur (VDI) för

Som administratör kan du skydda Webex-appen på användarens mobila enheter. Vi stöder bland annat MDM/MAM med Microsoft Intoso, MDM/MAM med AppConfig, apps wrapping med iOS IPA-filer och Android AAB-filer samt administratörskontroller för mobil hantering

Mer information finns i Säkra mobila enheter.