Oturum Türleri Hakkında

Oturum türleri, kuruluşunuzdaki kişilerin kısa sürede toplantılar planlamak için kullanabileceği toplantı şablonlarına benzer.

Oturum türleri, kullanıcılar tarafından planlanan oturumlar için kullanılabilen özellikleri ve seçenekleri tanımlar. Bir toplantı Webex etkinleştirildiğinde, hizmetinizin şunları içeren her birincil oturum oturum türü özel oturum türü oluşturabilirsiniz.

Özel bir oturum türü oluşturduktan sonra, site yöneticileri bunu belirli kullanıcılara atayabilir. Örneğin, belirli kullanıcıların ekran paylaşımı sırasında uzaktan kontrol seçeneğini kullanmasını önlemek için oturum türlerini kullanabilirsiniz.

Bir Site için Özel Oturum Cisco Webex Oluşturma

Başlamadan önce

Yeni bir sitede Oturum Türleri seçeneğini görmüyorsanız Webex (CSM) ile Müşteri Başarısı Yöneticisigeçin.

Yeni bir oturum türü silemezsiniz. Ancak, değiştirebilir veya kapatabilirsiniz.

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının Webex ilgili siteyi seçin ve Siteyi Yapılandır seçeneğinetıklayın.

3

Ortak Ayarlar’ın altında Oturum Türleri’ni seçin.

4

Oturum Kodu sütununda, özel kayıt oturum türü birincil oturum oturum türü bulun.

5

<session type=""> için oturum türü ekle bağlantısına tıklayın.

6

Özel oturum türü için bir ad girin.

7

Oturum türüne dahil etmek istediğiniz özellikleri seçin.

8

Ekle'yi tıklayın.


 

Toplantı sahibine oluşturduğunuz özel toplantı bilgileriyle oturum türü için bunu kullanıcı için oturum türü etkinleştirin.

Kullanıcı için Oturum Türünü Etkinleştirme

1

görünümündeki müşteri görünümünden https://admin.webex.comKullanıcılar'a gidin

2

Bir kullanıcı seçin ve Hizmetler altında Toplantıöğesini seçin.

3

Bir Webex Meetings etkinleştirmek istediğiniz siteyi oturum türü seçin.

4

İstediğiniz alan için onay kutusunu oturum türü.

5

Kaydet'i seçin.

Tüm Yeni Kullanıcılar için Oturum Türünü Etkinleştirme

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının Webex ilgili siteyi seçin ve Siteyi Yapılandır seçeneğinetıklayın.

3

Ortak Ayarlar’ın altında Oturum Türleri’ni seçin.

4

Yeni Kullanıcılar için Varsayılan sütununda, tüm yeni kullanıcıların erişmelerini istediğiniz bağlantı oturum türü onay kutusunu bulup işaretleyin.

5

Alta kaydırın ve Güncelle 'yetıklayın.

Özel Oturum Türünü Değiştirme

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının Webex ilgili siteyi seçin ve Siteyi Yapılandır seçeneğinetıklayın.

3

Ortak Ayarlar’ın altında Oturum Türleri’ni seçin.

4

Oturum Kodu sütununda, birincil oturum türünü bulun ve düzenlemek istediğiniz özel oturum türünün bağlantısını tıklatın.

5

Oturum türü için özellik ayarlarını değiştirin.

6

Alta kaydırın ve Güncelle 'yiseçin.

Bir Site için Özel Oturum Türünü Açma veya Webex Kapatma

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının Webex ilgili siteyi seçin ve Siteyi Yapılandır seçeneğinetıklayın.

3

Ortak Ayarlar’ın altında Oturum Türleri’ni seçin.

4

Etkin sütununda, oturum türünü açmak veya kapatmak için ilgili onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

5

Alta kaydırın ve Güncelle 'yiseçin.

Oturum Türü Özellikleri

Aşağıdaki özellik seçenekleri, Webex Meetings PRO özel oturum türü, ancak tüm hizmetlerde Webex.

Özellikler

İşlev

Uyarı - yanıp söner

Katılımcının paneli daraltılırsa veya kapatılırsa birisi toplantıya katılırsa bir anket açılırsa ya da bir sohbet alınırsa turuncu bir uyarı görünür. Uyarı durumu, katılımcının paneli açılana veya görüntülenene dek yanıp sönmeye devam eder.

Uyarı - ses

Birinin toplantıya katılması veya toplantıdan ayrılması, bir katılımcının El Kaldır simgesini seçmesi veya sohbet mesajının alınması gibi belirli toplantı etkinlikleri gerçekleştiğinde bir ses çalar.

Not ekleme araçları

Katılımcıların paylaşılan içerikle ilgili bilgilere açıklama eklemesine, bunları vurgulamasına, anlatmasına veya göstermesine izin veren araç grubu.

Uygulama paylaşımı

Sunum yapan kişiler, yazılımı göstermek ya da belgeleri düzenlemek için bir veya daha fazla uygulama gösterebilir.


 

Android ve iOS için mobil uygulamasında katılımcılar için uygulama beyaz tahta paylaşımı veya Masaüstü paylaşımını Webex Meetings etkinleştirmeniz gerekir.

Uygulama paylaşımı - uzaktan kontrol

Katılımcıların, sunum yapan kişinin paylaştığı uygulamanın uzaktan kontrolünü istemesine izin verebilirsiniz.

Beyin Fırtınası Oturumları

Toplantı sahiplerine ve ortak kullanıcıların ara oturumlar oluşturmasına ve atamasına izin ver.

Özel komutlar

Webex Meetings için Kullanılamaz

Sohbet

Sohbet özelliği kullanılabiliyorsa Sohbet paneli için varsayılan ayarları belirleyebilirsiniz. Toplantı başladığında katılımcılar için açık, simge durumuna küçültülmüş veya kapalı olarak ayarlanabilir.

Kapalı başlıklar

Kapalı Başlıklar özelliği kullanılabiliyorsa Kapalı Başlıklar paneli için varsayılan ayarları belirleyebilirsiniz. Toplantı başladığında katılımcılar için açık, simge durumuna küçültülmüş veya kapalı olarak ayarlanabilir.

Belge ve sunum paylaşımı

Sunum yapan kişilerin, toplantı sırasında belgeler veya sunumlar paylaşmasına izin verebilirsiniz.


 
  • Belge ve sunum paylaşımı etkinleştirilmemişse, dosya paylaşımı, beyaz tahta ve hızlı başlangıç sekmesi öğeleri sitede kullanılamaz.

  • Masaüstü uygulamasındaki katılımcılar için dosya paylaşımını beyaz tahta paylaşımı sunum paylaşımını Webex Meetings gerekir.

Masaüstü paylaşımı

Sunum yapan kişilerin bilgisayarlarının uygulamalar, pencereler, dosya dizinleri ve fare hareketleri dahil tüm içeriğini paylaşmasına izin verebilirsiniz.


 

Android ve iOS için mobil uygulamasında katılımcılar için uygulama beyaz tahta paylaşımı veya Masaüstü paylaşımını Webex Meetings etkinleştirmeniz gerekir.

Masaüstü paylaşımı - uzaktan kontrol

Katılımcıların, sunum yapan kişinin masaüstünün uzaktan kontrolünü istemesine izin verebilirsiniz.

Masaüstü/Uygulama/Web Tarayıcısı paylaşımı - True Color desteği

Sunum yapan kişilerin, sunum yapan kişilerle Gerçek Renk modunda içerik paylaşmasına izin verebilirsiniz. Gerçek Renk modu, daha iyi görüntüleme veya daha iyi performans seçenekleriyle daha ayrıntılı renk sağlar.

Geri bildirim

Webex Meetings için Kullanılamaz

Dosya aktarımı

Katılımcıların toplantı sırasında birbirlerine dosya aktarmasına izin verebilirsiniz.

Kendiliğinden demo

Webex Meetings için Kullanılamaz

Kendiliğinden lab

Webex Meetings için Kullanılamaz

Farklı bir kullanıcı olarak oturum açma

Webex Meetings için Kullanılamaz

Toplantı dökümü

Toplantı sahiplerinin, katılımcılara bir e-postada genel toplantı bilgilerini ve dosyalarını göndermesine izin verebilirsiniz.

Notlar

Notlar özelliği kullanılabiliyorsa Notlar paneli için varsayılan ayarları belirleyebilirsiniz. Toplantı başladığında katılımcılar için açık, simge durumuna küçültülmüş veya kapalı olarak ayarlanabilir.

Outlook/Lotus Notes Entegrasyonu

Kullanıcıların Microsoft Outlook veya IBM Lotus Notes ile toplantı planlamasına izin verebilirsiniz.

Katılımcı listesi

Katılımcılar listesi özelliği kullanılabiliyorsa Katılımcılar listesi paneli için varsayılan ayarları belirleyebilirsiniz. Toplantı başladığında katılımcılar için açık, simge durumuna küçültülmüş veya kapalı olarak ayarlanabilir.

Anket uygulama

Anket uygulama özelliği kullanılabiliyorsa Anket uygulama paneli için varsayılan ayarları belirleyebilirsiniz. Toplantı başladığında katılımcılar için açık, simge durumuna küçültülmüş veya kapalı olarak ayarlanabilir.

Bu anket uygulama kontrolü seçeneklerini etkinleştirebilirsiniz:

  • Sonuçları tek tek görüntüle - anket sonuçlarını katılımcılarla anonim olarak paylaşmak için

  • Sonuçları tek tek kaydet - her katılımcıdan alınan yanıtları .txt dosyasına kaydetmek için

  • Test Etme ve Derecelendirme – Webex Meetings için Kullanılamaz

  • Yanıt dahil etme - kısa yanıt sorularına izin vermek için

  • Yanıt sayısını göster - anket uygulama durumunda katılımcı yanıtlarının sayısını listelemek için

Uçtan Uca Şifreleme

Tüm oturum verilerini Webex şifreleebilirsiniz.

PKI Şifreleme

Oturum verilerini şifrelemek için dijital sertifikaları (PKI) Webex kullanabilirsiniz.

Pratik Oturumu (Yalnızca Webex Events)

Webex Meetings için Kullanılamaz

Sorular ve Yanıtlar:

Webex Meetings için Kullanılamaz

Katılımcı sunum yapan kişi rolünü alabilir

Katılımcıların toplantı sırasında içerik paylaşarak sunum sağlayan kişi rolünü doğrudan başka katılımcılardan almalarına izin veabilirsiniz.

Kayıt istemci tarafı

Toplantı sahiplerinin yerel sürücülerinde toplantıları kaydetmesine izin verebilirsiniz.

Ağ tabanlı kayıt

Toplantı sahiplerinin ağ sunucusunda toplantıları kaydetmesine izin verebilirsiniz.

Uzak bilgisayar paylaşımı

Sunum yapan kişilerin uzak bilgisayarda bulunan içeriği paylaşmasına izin verebilirsiniz.

Uzak yazdırma

Sunum yapan kişilerin, toplantıda paylaşılmakta olan içeriği yazdırmasına izin verebilirsiniz.

Toplantı sahibine ve sunum yapan kişiye Hızlı Başlangıcı göster

Seçenek olarak Webex Meetings için kullanılamaz; tüm toplantı sahipleri ve sunum yapan kişiler için varsayılandır

  • QuickStart'ı katılımcılara göster - Webex Meetings ve Webex Training için Kullanılamaz

Video

Video özelliği kullanılabiliyorsa Video paneli için varsayılan ayarları belirleyebilirsiniz. Toplantı başladığında katılımcılar için açık, simge durumuna küçültülmüş veya kapalı olarak ayarlanabilir.

Web tarayıcı paylaşma

Sunum yapan kişilerin toplantı sırasında web tarayıcılarını paylaşmasına izin verebilirsiniz.

web tarayıcısı paylaşımı—uzaktan kontrol

Katılımcıların toplantı sırasında web tarayıcılarını paylaşmasına izin verebilirsiniz.

Web tabanlı test

Webex Meetings için Kullanılamaz

Beyaz tahta

Sunum yapan kişilerin, tüm katılımcıların içerik görüntüleyicilerinde görebileceği nesneler çizmesine ve metin yazmasına izin verebilirsiniz.