Microsoft Windows Için Webex Izleme Yakalayıcı

Webex Tracer (WBX Tracer2), tamamlandıktan sonra Webex toplantılarıyla ilgili verileri toplamak için tasarlanmış bir araçtır. Toplantı sonrası analiz ve sorun giderme için yararlıdır.

İndir:

Günlükleri yakalamak için aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. wbxtraceget2.exe dosyasına çift tıklayın.
Günlük dosyaları .RAR dosyasında toplanırken bir MS-DOS penceresi görünür.

Günlük kaydı tamamlanır tamamlanmaz, aşağıdaki istem görünür:
image.jpg
  1. Tamam'a tıklayın.
  2. Windows Explorer klasörü açılır ve .RAR günlük dosyası konumunu gösterir:
Artık çalışmayan bir toplantının Webex izleyici günlükleri%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp\wbxlogs adresinde bulunabilir.
Dosyayı aldıktan sonra, teknik destekle iletişim kurarken bunu sağlayabilirsiniz.

Not: 
 
Bu makale yararlı oldu mu?